Užgavėnių šventės linksmybės neaplenkė ir Širvintų pradinės mokyklos. Triukšmingai į mokytojų kambarį atbildėjo persirengėliai (mokytojos Raminta ir Rasa) ir ketvirtokės čigonėlės. Kartu linksmai šokome – savo trankiu šventimu norėjome išgąsdinti ir išvyti žiemą. Vėliau skanavome ne tik virtuvės darbuotojų, bet ir tarybos mokytojų iškeptus riebius ir saldžius blynus, vaišinomės arbata ir kava. Džiaugiamės, kad kartu šventėme vieną linksmiausių ir triukšmingiausių žiemos švenčių, pabuvome drauge.

Mokyklos taryba dėkoja visiems, padėjusiems surengti šią šventę, ir linki ramaus ir džiugaus Velykų laukimo.

Mokyklos taryba

Ankstyvą penktadienio rytą folkloro ansamblis „Želmenėliai“ išsiruošė į Barskūnų pagrindinę mokyklą pasveikinti mokyklos bendruomenės su Lietuvos valstybės šimtmečiu. Atvykę į mokyklą, buvome šiltai sutikti mokytojos, laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas,  Linos Jakštienės ir lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Romos Vareikienės. Mokykloje vyko netradicinė diena „Kelionė per Lietuvos šimtmetį“, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Vareikienė. Vienoje iš tos dienos stotelių reikėjo dalyvauti mūsų ansambliui „Želmenėliai“. Ansambliečiai smagiai šokdami lietuvių liaudies šokius, ratuodami ratelius bei dainuodami lietuvių liaudies dainas, deklamuodami lietuvių poetų eilėraščius, atskleidė Lietuvos grožį. Buvo smagu su visa mokyklos bendruomene dainuoti dainas apie Lietuvą, šokti bendrame ratelyje. Mums pagelbėjo armonikininkas Jonas Romaška. „Želmenėliams“ negailėjo katučių nei mokyklos mokiniai, nei mokytojai. Po šiltų padėkos žodžių ir su saldžiomis dovanomis pakilia nuotaika grįžome namo.

Už dalyvavimą renginyje noriu padėkoti Jonui Romaškai ir už pagalbą kelionės metu mokinio Lauryno mamai Simai Grišutinienei. Labai džiaugiamės nuoširdžiu ir smagiu bendradarbiavimu su Barskūnų mokyklos bendruomene.

 Pradinių klasių mokytoja metodininkė,
folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

  FilaretuPM ESlogo  Zaliakalnio mokykla  SirvintuPM

Širvintų pradinė mokykla bendradarbiaudama su Vilniaus Filaretų pradine mokykla ir Vilniaus Žaliakalnio darželio mokykla nuo 2017 m. gruodžio 11 d. pradeda įgyvendinti projektą „Išmanusis mokslininkas“ finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Sausio 17 dieną 2b klasėje vyko įdomi ir prasminga integruoto ugdymo diena „Žiemai atėjus“. Visi mokiniai perskaitė ir aptarė tekstą „Ledai“, kuriame pasakojama apie anūkų ir močiutės kelionę į kavinę valgyti ledų. Antrokai taip pat nusprendė nueiti į Širvintų centre įsikūrusią kavinę „Terasa“ ir kultūringai suvalgyti ledų bei išgerti puodelį kakavos. Čia mokiniai mokėsi, kaip reikia elgtis kavinėje, kaip užsisakyti pageidaujamą patiekalą ir gebėjo savarankiškai suskaičiuoti, kiek reikės sumokėti už užsisakytą patiekalą.

Sotūs ir linksmi visi patraukėme į miesto centre įrengtą skverą „Vaikystės stotelė“. Čia vyko projekto „Stacionari lesykla“ antras etapas – stendo „Kuo lesinti sparnuočius žiemą“ pristatymas. Į pristatymą atvyko Širvintų merė Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dešimtokas ir Lietuvos ornitologų draugijos narys Džiugas Tamašauskas. Susirinkusiems Džiugas pristatė stendą ir papasakojo, kaip reikia lesinti paukščius žiemą, kokį lesalą jiems paberti. Vėliau gimnazistas padovanojo kiekvienam dalyviui po knygelę „Lukas“ ir visus kvietė žiemą padėti sparnuočiams. Po įdomaus pokalbio visi pabėrė į lesyklą saulėgrąžų ir pažadėjo lesinti paukštelius.

Parėję į mokyklą, antrokai tęsė ugdymo procesą. Pasiėmę piešimo priemones, visi išėjo į kiemą ant sniego piešti paukštelių. Piešdami grupėse aptarė, kokius žino žiemojančius Lietuvoje paukščius, kaip jie atrodo. Tyliai priėję prie mokyklos kieme augančių gudobelės krūmų, mokiniai akivaizdžiai stebėjo ant šakelių būriais tupinčias ir uogas lesančias juodagalves sniegenas. Nepastebimai prabėgo laikas ir teko mokiniams grįžti į klasę.

Esame dėkingi Urtės mamai Ramunei Mačiuikienei už pagalbą lydint mokinius į kavinę ir prie stacionarios lesyklos.    

2b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

Artėjant Laisvės gynėjų dienai, sausio 12-osios rytą mūsų mokykloje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Pasipuošę mėlynu neužmirštuolės žiedeliu, mokiniai kartu su mokytojomis mokyklos languose įžiebė žvakutes Laisvės gynėjų dienos aukoms atminti, tylos minute pagerbė žuvusiuosius, kurie paaukojo savo gyvybę už Lietuvą. Pilietiškumo pamokoje mokiniai su mokytojomis prisiminė skaudžius šios tragiškos dienos įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei.

2b klasės mokiniai pamoką pradėjo A. Baranausko žodžiais ir V. Kernagio muzika sukurta daina „Giedu dainelę“. Dainuodami paskutinį posmelį, mokiniai susikibo už rankų, taip pajusdami vienybę ir suprasdami, ką jautė beginkliai žmonės tą 1991-ųjų sausio 13-ąją, atėję ginti Vilniaus televizijos bokšto, Seimo rūmų, Lietuvos radijo ir televizijos pastato. Mokytoja papasakojo tos dienos liudytojų ir savo prisiminimus bei išgyvenimus. Susėdus ratu prie bendro stalo, visiems buvo smagu dalintis sausainiais, kaip prieš 27 metus dalinosi maistu lietuviai, gindami mūsų Laisvę. Vėliau klasėje vyko viktorina „Kelionė po Lietuvą“.

Mokiniai pagerbė laisvės kovotojus ir uždegė atminimo žvakeles prie R. Antinio Nepriklausomybės kovų aukoms atminti paminklo ir skulptoriaus I. Užkurnio paminklo 1940–1953 metų Širvintų rajono aukoms atminti, kuris įamžina Marijos Sopulingosios kančią. Sustojus prie Lietuvos kariuomenės pulkininko J. Plentos namo, klasės mokytoja pasakojo, kad šiame name 1944–1953 metais buvo kankinami ir kalinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Mokiniai nuoširdžiai bendravo su mokytoja Danute Miliukiene, kuri džiaugėsi, kad pradinukai žino ir taip prasmingai prisimena šią dieną. Antrokai taip pat klausėsi pasakojimo apie mūsų mokyklos himno „Mes – pradinukai“ kūrimą.

Kultūros centre 2b klasės mokiniai aplankė dailininkės I. Daujotaitės tapybos darbų parodą „Budėjimas“, skirtą Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti. Kadangi šios klasės mokiniai šoka ir dainuoja folkloro ansamblyje „Želmenėliai“, tai visiems buvo įdomu pažiūrėti, kaip dailininkė nuostabiai nutapė tautiniais rūbais pasipuošusius Lietuvos žmones. Sugrįžus į klasę, visiems buvo smagu pasidalinti patirtais įspūdžiais ir aptarti šios dienos reikšmę visai Lietuvai.

2b klasės mokytoja metodininkė, folkloro ansamblio
„Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

Sausio 4 dieną mūsų mokykloje lankėsi VšĮ „EOS grupės“ psichologas Evaldas Karmaza. Po pamokų mokytojai dalyvavo seminare „Profesinis santykis su vaiku: Z kartos vaikų ugdymas“. Lektorius kalbėjo apie dabartinių vaikų išskirtinumą ir skirtumus tarp kartų, pateikė idėjų, kaip bendrauti su mokiniais. Seminaro dalyvės diskutavo, analizavo situacijas, buvo aptarti efektyvūs ir kūrybiški mokymo, drausminimo, bendravimo ir bendradarbiavimo būdai.

Vakare psichologas skaitė paskaitą mokinių tėvams „Ribos ir taisyklės šeimoje – nuo privertimo link susitarimų“. Tėvai ne tik klausėsi paskaitos, bet ir analizavo situacijas, aiškinosi kylančių problemų priežastis, mokėsi pozityvių sprendimo būdų.

Dėkojame psichologui E. Karmazai už šiltą ir įdomų bendravimą ir patarimus auklėjant ir ugdant mūsų vaikus.

Mokyklos informacija

Jau berimstant didžiųjų metų švenčių šurmuliui, Kalėdų nuotaika aplankė ir Širvintų pradinės mokyklos darbuotojus. Paskutinę mokinių atostogų dieną mokyklos taryba bendruomenei padovanojo šventiškos nuotaikos kupiną renginį. Jo metu mokyklos darbuotojai sulaukė mūsų krašte vis dar užsilikusio Kalėdų Senelio dovanų, nuoširdžių palinkėjimų, padėkų ir to žiupsnelio džiugesio, pajaučiamo visiems susirinkus į bendrą šventę.

 Belaukiant Kalėdų, mokyklos bendruomenės nariai žaidė žaidimą „Slaptas draugas“. Galima tik pasidžiaugti bendruomenės narių linksmumu, išradingumu ir rūpestingumu. Sužinoję savo slaptuosius draugus, visi dalyviai dar kartą vienas kitą pradžiugino sveikinimais ir dovanėlėmis.

Visiems bendruomenės nariams mokyklos taryba linki džiugių ir nuotaikingų metų ir kuo daugiau progų pabūti kartu.

Mokyklos taryba

Gruodžio 28 dieną vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ susiruošė į Vilniaus r. Maišiagalos lopšelį-darželį. Įstaigos direktorė Ivona Marija Matveiko svečiams parodė darželio grupes, žaidimo kambarius. „Želmenėliai“ dainavo advento ir Kalėdų laikotarpio dainas, drauge su darželinukais šoko tradicinius lietuvių liaudies šokius, ratavo adventinius ratelius. Šokiams ir žaidimams armonika grojo Širvintų krašto armonikininkas Jonas Romaška. Už linksmą pasirodymą direktorė padėkojo ir įteikė vaikams saldžių dovanėlių ir padėkos raštą.

Iš darželio vykstant į Tradicinių amatų centrą, širvintiškiai turėjo puikią progą pažinti Maišiagalos miestelį. Tradicinių amatų centre susirinko Vilniaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie dalyvavo seminare „Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai šiuolaikinių vaikų ugdyme“. Seminarą vedė mūsų mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, vaikų folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė. Seminaro dalyvės sužinojo, kaip panaudoti tradicinius žaidimus, integruojant juos į mokomuosius dalykus. Mokėsi žaisti judriuosius žaidimus, šokti tradicinius šokius, dainavo lietuvių liaudies dainas. Pasibaigus pirmai seminaro daliai, mokytojos pynė šiaudinius paukščius, o vaikai gamino angelus. Visi dalyviai ant iškirptų paukščių parašė savo atsiliepimus ir juos patupdė į Pasaulio medį. Seminaro pabaigoje visi drauge padainavo dainą „Žemėj Lietuvos“.

Vykstant namų link, ansambliečiai aplankė Maišiagalos piliakalnį. Seminaro metu visi įgijome kiekvienam reikiamų žinių. Už tai, kad visada mums pagelbėja, esu dėkinga armonikininkui Jonui Romaškai ir mokinės Urtės mamai Ramunei Mačiuikienei.

Folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

Visą gruodžio mėnesį Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė šurmuliavo ruošdamasi gražiausioms metų šventėms. Mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai dalyvavo įvairiuose renginiuose, taip pat ir kasmetinėje Kalėdinėje gerumo akcijoje. Padedami mokytojų, vaikai gamino angelus, ruošė sveikinimus, mokėsi eilėraščius, repetavo kalėdines dainas. 3b klasės mokiniai gamino atvirukus seneliams. Jiems talkino mokytoja Lena Vaitkūnienė ir 3b klasės mokinio Jorio mama Inga Vaickienė.

Švenčių laukia ir joms ruošiasi ne tik vaikai. Gruodžio 21 dieną mokyklos chorą lankantys mokiniai, jų vadovė Rasa Gudeikienė ir mokyklos socialinė pedagogė lankėsi Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Artėjančių švenčių proga mokiniai koncertavo centro gyventojams ir darbuotojams. Seneliai drauge su vaikais deklamavo kalėdinius eilėraščius bei pritarė nuotaikingoms dainelėms. Šventiniai atvirukai su vaikų sveikinimais ir angelai labai pradžiugino senelius ir Socialinių paslaugų centro darbuotojus. Vaikai taip pat neišėjo tuščiomis. Jiems centro darbuotojai padovanojo maišą saldumynų, o choro vadovei ir socialinei pedagogei įteikė padėką už parodytą dėmesį ir sveikinimus.

Prie Kalėdinės gerumo akcijos jau ne pirmus metus prisijungė mūsų miesto geradariai iš įvairių personalinių įmonių, įstaigų. Jie paruošė dovanas ir sveikinimus pradinės mokyklos mokiniams. Gruodžio 22 dieną su šiomis dovanomis po mokyklą pirmyn atgal bėgiojo Kalėdų Senelio pagalbininkas Nykštukas (socialinė pedagogė J. Vilkienė). Mokiniams Nykštukas dalijo saldumynus, knygeles, žaislus. Rėmėjų dėka kalėdinės dovanos pasiekė 32 mūsų mokyklos vaikus. Vaikai atsidėkodami rėmėjams perdavė pačių pagamintus darbelius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie gražesnių mūsų mokinių švenčių.

Kalėdinės gerumo akcijos iniciatorė,
vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

Tylią naktį, naktį šventą
baltos snaigės tyliai krenta...
Tyliai krisdamos į žemę
baltos snaigės, rodos, šlama.
Rodos, kužda mūs širdims:
Dievo Kūdikis užgims.

Šiais Mykolo Linkevičiaus žodžiais prasidėjo 2b klasės bendruomenės vakaronė „Ir atvažiuoja šventa Kalėda“. Vakaronės metu dalyvavo kiekvienas iš susirinkusiųjų. Luka, kartu su sesute Eva ir mama Ligita giedojo kalėdines giesmes, vėliau visos sugiedojo žemaitišką kalėdinę giesmę. Susėdę aplink savo rankomis pagamintus angelus ir šviečiančias žvakutes, mokiniai giedojo kalėdines giesmes ir deklamavo kalėdinius eilėraščius. Ieva pianinu pagrojo kalėdinę dainą „Tyli naktis“, o Miglė, sesutė Milda ir mama Sandra sudainavo dainelę „Virė virė košę“. Mažoji Milda pasveikino visus susirinkusius padeklamuodama kalėdinį eilėraštį. Arnas kartu su mokytoja akordeonais pagrojo V. Burinsko „Mažąjį valsą“. Mamos su tėveliais deklamavo vaikams kalėdinius eilėraščius. Visi žaidėme kalėdinius žaidimus, o pritariant armonikininkui J. Romaškai, mokiniai ratavo kalėdinius ratelius. Po literatūrinės dalies vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu kiekvienas bendruomenės narys pasigamino kalėdinę žvakutę, kurią parsinešę namo uždegs prie Kūčių stalo linkėdami vieni kitiems gėrio ir laimės.

Kažkur šalia, ant balto tako

Kalėdos ruošias į svečius,

Nukritusį gerumo lašą

Jums su džiaugsmu neš į namus...

Paėmus angelą už rankos

Ateis prie židinio šeimos,

Širdin įdės vėl laimę brangią,

Kuriai reiks jūsų šilumos...

Dar yra laiko nusimesti

Kasdienius pykčio drabužius,

Skriaudas giliai širdy užkasti,

Nes šventės eina į namus.

Šiomis eilutėmis baigėsi šilta, jauki kalėdinė vakaronė. Noriu padėkoti visiems mokiniams, tėveliams, armonikininkui Jonui už kartu praleistą šiltą kalėdinį vakarą.

2b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė