rugs2

Rugsėjo 1-osios šventė Širvintų pradinėje mokykloje:

7.50 – 8.00 - mokiniai renkasi savo klasėse.

8.30 – šventės pradžia mokyklos stadione (esant blogam orui – sporto salėje).

Po šventės mokiniai grįžta į savo klases pirmai pamokai.

Mokykliniai autobusai Rugsėjo 1 važiuos šiuo laiku:

10.40 – į Družų k. (iš mokyklos kiemo).

11.00 – į Kabaldos k., Motiejūnų k., Gavėnių k., Šešuolėlių II k. (veža „Atžalyno“ progimnazijos mokyklinis autobusas nuo mūsų mokyklos vartų).

11.00 į Alionių k., Šiaulių k., Šalkiškių k., Avižonių k., Kantrimiškių k., Černiškių k., Puorių k., Kielių k. (iš mokyklos kiemo mūsų autobusas).

Mokyklos informacija

2016 metų rugsėjo mėnesį mūsų Širvintų pradinė mokykla švęs savo dešimtmetį. Labai norime, kad šis nedidelis jubiliejus būtų įsimintinas visai mokyklos bendruomenei. Be įvairių renginių organizavimo šia proga dar ruošiamės išleisti ir knygelę apie savo mokyklą.  Tačiau tam reikia lėšų... Būtume labai dėkingi už Jūsų, nors ir nedidelę, finansinę paramą.

Mūsų mokyklos paramos fondo sąskaitos numeris yra LT344010042000197873. Teikiant finansinę paramą, prašytume nurodyti, kad ji skirta mokyklos dešimtmečiui. Finansinės paramos laukiame iki 2016-09-01. Ačiū.

Smulkesnė informacija teikiama telefonais: 8 382 51681 arba 8 614 88641.

Pagarbiai,

mokyklos bendruomenės vardu

direktorė Irena Sližauskienė

2015–2016 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015–2016 m. m.“ Antrų klasių mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I ir II dalies testus. Ketvirtų klasių mokiniai atliko matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei užpildė klausimynus.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Detali 2015–2016 m. m. Širvintų pradinės mokyklos diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaita (2klasė) (4klasė).

2015–2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai buvo išanalizuoti pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkime, mokytojų tarybos posėdyje. Mokykloje numatytos priemonės mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti.

Diagnostinių ir standartizuotų testų Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams. Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio standartizuotų testų rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis pateikiama čia.

Praėjusių mokslo metų diagnostinių ir standartizuotų testų atlikimo rezultatai geri. Dėkojame antrų ir ketvirtų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams. Linkime visiems geros vasaros ir turiningo poilsio.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė

Širvintų pradinė mokykla siekia, kad skirtingų gebėjimų mokiniai galėtų sėkmingai ugdytis, tobulintų gebėjimus, įgytų reikiamų kompetencijų. Dalyvavimas dalykiniuose konkursuose mokiniams suteikia galimybę įsivertinti gebėjimus, pritaikyti įgytas žinias, jas pagilinti.

2015–2016 m. m. mokyklos mokiniai dalyvavo dalykiniuose konkursuose, kuriuos organizavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, VU Matematikos ir informatikos institutas, „Gabių vaikų akademija“, Širvintų rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis ir kt.

2015–2016 m. m. 2–4 klasių mokiniai dalyvavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamuose Kalbų Kengūros (lietuvių kalbos, anglų kalbos) bei Gamtos Kengūros konkursuose.

Lietuvių kalbos Kengūros 2016 konkurse dalyvavo 20 % 2–4 klasių mokinių. 10 % konkursuose dalyvavusių mokinių tapo nugalėtojais. Laimėti 2 Auksinės Kengūros, 1 Sidabrinės Kengūros, 3 Oranžinės Kengūros diplomai.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Diplomas Mokytojas, parengęs mokinį
Giedrė Katinaitė 2b Auksinės Kengūros Svetlana Paliukėnienė
Meilė Graužinytė 4d Auksinės Kengūros Loreta Miliukienė
Jorė Levickaitė 2b Sidabrinės Kengūros Svetlana Paliukėnienė
Nojus Kralikevičius 3a Oranžinės Kengūros Adelė Gelažunienė
Austėja Ivanauskaitė 4c Oranžinės Kengūros Ramunė Savickienė
Viltė Lipinskaitė 4c Oranžinės Kengūros Ramunė Savickienė

 

Anglų kalbos Kengūros 2016 konkurse dalyvavo 9,6 % 3–4 klasių mokinių. 17 % konkursuose dalyvavusių mokinių tapo nugalėtojais. Laimėtas 1 Sidabrinės Kengūros, 3 Oranžinės Kengūros diplomai.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Diplomas Mokytojas, parengęs mokinį
Tautvydas Krencius 4a Sidabrinės Kengūros Inga Želvienė
Rugilė Lapinskaitė 3a Oranžinės Kengūros Inga Želvienė
Emilija Šalkovskytė 4b Oranžinės Kengūros Inga Želvienė
Meilė Graužinytė 4d Oranžinės Kengūros Inga Želvienė

 

Gamtos Kengūros 2016 konkurse dalyvavo 11 % 2–4 klasių mokinių. 11 % konkursuose dalyvavusių mokinių tapo nugalėtojais. Laimėtas 1 Auksinės Kengūros, 2 Sidabrinės Kengūros diplomai.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Diplomas Mokytojas, parengęs mokinį
Eglė Žygytė 4c Auksinės Kengūros Danutė Zinkevičienė
Austėja Ivanauskaitė 4c Sidabrinės Kengūros Danutė Zinkevičienė
Viltė Lipinskaitė 4c Sidabrinės Kengūros Danutė Zinkevičienė

 

Matematikos Kengūros 2016 konkurse dalyvavo 20 % 1–4 klasių mokinių, 61 % dalyvavusiųjų pateko į rajono geriausiųjų dešimtukus. Matematikos Kengūros 2016 konkurso dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų pirmų klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojas, parengęs mokinį
Milda Braidokė 1a Aušra Lebedevienė
Nojus Tamoševičius 1b Lena Vaitkūnienė
Rusnė Korsakaitė 1a Aušra Lebedevienė
Laimė Graužinytė 1a Aušra Lebedevienė
Urtė Kibildytė 1c Gita Bakasėnienė
Domas Vasiliauskas 1b Lena Vaitkūnienė
Emilija Žedavičiūtė 1c Gita Bakasėnienė
Kamilė Adomavičiūtė 1c Gita Bakasėnienė

 

Matematikos Kengūros 2016 konkurso dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų antrų klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojas, parengęs mokinį
Laurynas Kvaselis 2b Svetlana Paliukėnienė
Kristupas Gudonas 2d Danguolė Skirmantienė
Aleksandras Bissekerskij 2b Svetlana Paliukėnienė
Jurgis Dapkevičius 2b Svetlana Paliukėnienė
Nojus Iljeitis 2d Danguolė Skirmantienė
Giedrė Katinaitė 2b Svetlana Paliukėnienė
Laurynas Dambrauskas 2b Svetlana Paliukėnienė
Eimantas Šumila 2c Dalia Vinslauskienė
Vytautas Dalinkevičius 2c Dalia Vinslauskienė

Matematikos Kengūros 2016 konkurso dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų trečių klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojas, parengęs mokinį
Rimvydas Jaunius Bagočiūnas 3d Lena Ivanauskienė
Orlandas Tarvydas 3b Rasa Žygienė
Pijus Varaneckas 3b Rasa Žygienė
Edvinas Meškerevičius 3a Adelė Gelažunienė
Kristijonas Dvilevičius 3c Živilė Lisauskienė
Aidas Jurkūnas 3b Rasa Žygienė
Eimantas Strazdas 3b Rasa Žygienė
Daniel Simonian 3c Živilė Lisauskienė
Dovydas Pilka 3b Rasa Žygienė

 

Matematikos Kengūros 2016 konkurso dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų ketvirtų klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojas, parengęs mokinį
Meilė Graužinytė 4d Loreta Miliukienė
Rapolas Indriulionis 4c Ramunė Savickienė
Ridas Miliukas 4d Loreta Miliukienė
Džiugas Janovskis 4c Ramunė Savickienė
Rokas Braidokas 4d Loreta Miliukienė
Kristijonas Česonis 4c Ramunė Savickienė
Rėjus Miliukas 4d Loreta Miliukienė
Mikhail Marcecha 4a Daiva Sakalauskienė
Dovydas Vasilevskis 4d Loreta Miliukienė

 

Mokiniai dalyvavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuotame vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“. Viena mokinė tapo nugalėtoja.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Įvertinimas Mokytojas, parengęs mokinį
Austėja Ivanauskaitė 4c Nugalėtojo diplomas Inga Želvienė

 

Mokyklos mokiniai dalyvavo rajono 3–4 klasių mokinių matematikos žinių konkurse bei konkurse „Raštingiausias mokinys“, kuriuos rengė Širvintų rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Mokyklos mokiniai užėmė prizines vietas.

Rajono 3–4 klasių mokinių matematikos žinių konkurso nugalėtojai:

Mokinio vardas, pavardė Klasė Vieta Mokytojas, parengęs mokinį
Goda Navickaitė 3b I vieta Rasa Žygienė
Kristijonas Dvilevičius 3c II vieta Živilė Lisauskienė
Fausta Griškevičiūtė 3d III vieta Lena Ivanauskienė
Daniel Simonian 3c III vieta Živilė Lisauskienė
Rokas Braidokas 4d I vieta Loreta Miliukienė
Meilė Graužinytė 4d II vieta Loreta Miliukienė

 

Rajono 3–4 klasių mokinių konkurso „Raštingiausias mokinys“ nugalėtojai:

Mokinio vardas, pavardė Klasė Vieta Mokytojas, parengęs mokinį
Nojus Kralikevičius 3a I vieta Adelė Gelažunienė
Goda Navickaitė 3b II vieta Rasa Žygienė
Martynas Miselis 3c III vieta Živilė Lisauskienė
Ridas Miliukas 4d I vieta Loreta Miliukienė
Rėjus Miliukas 4d II vieta Loreta Miliukienė
Viltė Lipinskaitė 4c II vieta Ramunė Savickienė
Meilė Graužinytė 4d II vieta Loreta Miliukienė
Kamilė Andrikonytė 4d III vieta Loreta Miliukienė

 

Mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje, Tarptautinėje Kings matematikos olimpiadoje, Tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2016“, Nacionaliniame mokinių konkurse „Raštingiausias mokinys“ ir pasiekė svarių laimėjimų.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Konkursas Vieta Mokytojas, parengęs mokinį
Rokas Braidokas 4d Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada II vieta Loreta Miliukienė
Rokas Braidokas 4d Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2016“ II vieta Loreta Miliukienė
Rokas Braidokas 4d Tarptautinė Kings matematikos olimpiada I laipsnio diplomas Loreta Miliukienė
Meilė Graužinytė 4d Tarptautinė Kings matematikos olimpiada I laipsnio diplomas ir I vieta Loreta Miliukienė
Justas Jakubickis 4b Tarptautinė Kings matematikos olimpiada II laipsnio diplomas Rūta Tamašauskienė
Ridas Miliukas 4d Nacionalinis mokinių konkursas „Raštingiausias mokinys“ I vieta Loreta Miliukienė

 

Mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2016“. 2a klasės mokiniai dalyvavo matematikos konkurse „Matematikos ekspertas“. Konkursų nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais.

G. Griškevičiūtė (4a) ir A. Šimkutė (4d) dalyvavo vaikų dainų konkurse „Dainų dainelė“ ir tapo rajono ir zonos etapų nugalėtojomis. K. Andrikonytė (4d), K. Janukaitytė (4d), D. Vasilevskis (4d) dalyvavo šalies mokinių kūrybinių darbų konkurse „Lietuvos vaikai kuria pasakas“. Šių mokinių sukurtos pasakos įtrauktos į knygą „Lietuvos vaikų pasakos“.

Mokyklos mokiniai dalyvavo rajono meninio skaitymo konkurse, kurį organizavo rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Rajono meninio skaitymo konkurse nugalėtojais tapo:

Mokinio vardas, pavardė Klasė Vieta Mokytojas, parengęs mokinį
Urtė Stankevičiūtė 1a I vieta Aušra Lebedevienė
Ieva Barjeraitė 2b II vieta Svetlana Paliukėnienė
Goda Navickaitė 3b I vieta Rasa Žygienė
Nojus Kralikevičius 3a II vieta Adelė Gelažunienė
Liepa Tamoševičiūtė priešmokyklinė II vieta Dalia Katinienė

 

Džiaugiamės visais mokiniais, kurie dalyvavo dalykiniuose konkursuose, nuoširdžiai jiems dėkojame. Taip pat dėkojame visiems mokytojams, parengusiems mokinius konkursams, mokinių tėveliams, lydėjusiems mokinius į konkursus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė

Metodinės rekomendacijos tėvams

Žaidimas padeda vaikams pabėgti nuo tikrovės apribojimų. Žaisdami vaikai ima geriau suprasti pasaulį ir ugdosi ateityje praversiančius įgūdžius. Būtų dar šauniau, jei žaisdami vaikai lavėtų, koreguotų savo centrinės nervų sistemos vystymąsi. Remdamasi savo praktine patirtimi (atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas), norėčiau pasiūlyti šias žaidybines veiklas, aktyvinančias įvairius mąstymo procesus. Vasara, atostogos – atveria naujas erdves ir sudaro puikias galimybes.

Mokymosi sutrikimai (sunkumai) Pagalba
Neišmoksta raidžių. Veikla su žaislais, paveikslėliais, aplinkos stebėjimas: įvardijimas, sudėtinių dalių radimas, dėjimas iš dalių...
Pažįsta raides, bet nejungia jų į skiemenis, skiemenų – į žodžius. Žaidimai su konstruktoriais, dėlionių dėliojimas, įvairūs žaidimai garsų sekai žodyje nusakyti.
Pažįsta raides, tačiau nesugeba išskirti net pirmo žodžio garso, sieti jo su raide. Padeda veikla su paveikslėliais ir raidėmis: paveikslėlių rūšiavimas pagal pirmą garsą, dėjimas prie reikiamos raidės, „rašymas“ ant smėlio, akmenukų dėliojimas, pantomima (pavaizduoti raidę savo kūnu)...
Išmoksta raidę, tačiau skaitydamas nesugeba jos laiku atsiminti, painioja, gerai žinota raidė „užkrenta“. Tinka žaidimai gerinantys atmintį: atsiminti, kokie buvo žaislai, paveikslėliai, įvykiai; atlikti eilės tvarka nurodytas užduotis (žaidžiant).
Perskaito žodį, tačiau jo nesuvokia. Žaidimai „Loto“, plečiantys žodyną: raginti rasti paveikslėlį išgirdus tik pirmą skiemenį (garsą), perskaitytus žodžius dėti prie paveikslėlių, sudėti matomo daikto pavadinimą iš turimos po ranka gamtinės medžiagos...
Perskaito ir suvokia žodį, tačiau nesugeba skaityti ir suvokti net paprastų sakinių, tekstų. Sudaryti sąlygas skaityti įvairius pavadinimus, minti mįsles ir pan.: lengvų pavienių žodžių naudojimas įvairiuose žaidimuose ir kitoje veikloje gerina skaitymo įgūdžius, mažina įtampą, ugdo gebėjimą ilgiau, atidžiau skaityti.
Skaito ir suvokia sakinukus iš žinomų žodžių, tačiau nesugeba savarankiškai skaityti ir suvokti naujų tekstų. Patrauklių knygelių skaitymas drauge su suaugusiu, jų aptarimas, vaidmenų pasidalijimas ir perskaitymas/suvaidinimas, iliustravimas (praktinės skaitymo naudos rodymas).

Norėčiau pridurti, kad labai naudingi ir visi smulkiąją motoriką lavinantys žaidimai: įvairios mozaikos, konstruktoriai, net ir žaidybiniai kompiuteriukai. Nepamirškime ir sportinių žaidimų, kurie įtvirtina motorinius įgūdžius, ugdo judesio kultūrą, tuo pačiu aktyvina nervų sistemos veiklą.

Pasak M. Montesori, suaugusieji turi nuolat domėtis vaiku ir jo savikūrai bei saviraidai teikti tinkamą pagalbą bei reikalingų priemonių, kurių vaikui savo jėgomis nepavyktų gauti.

Specialioji pedagogė Liuda Bytautienė

Birželio 15 dieną mūsų mokyklos mokytojos svečiavosi Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje. Čia vyko metodinė diena-seminaras „Projektinė veikla ir IKT panaudojimas pradiniame ugdyme“. Mokytojas svetingai pasitiko Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos kolektyvas ir mokinių stovyklos „Vasarinukas“ dalyviai, sveikinimo žodį tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Stasiukonienė. Seminare buvo pristatyti pranešimai apie sveikatinimo ir socializacijos projektus, popamokinį mokinių užimtumą, IKT tikslingą panaudojimą pradiniame ugdyme – ActiVote sistema. Mokytojos dalijosi gerąja patirtimi, aktyviai dalyvavo praktinėje veikloje.

Mokyklos informacija

Birželio 9 dieną 18 mūsų mokyklos mokytojų dalyvavo Kaišiadorių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „Kūrybiški ir aktyvūs ugdymo(si) metodai skatinantys mokinių pažangą“. Mokytojos išklausė keturis pranešimus, stebėjo metodų pristatymą, susipažino su mokykla. Pranešimą „Mįslių panaudojimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius“ skaitė mūsų mokyklos specialioji pedagogė Liuda Bytautienė. Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė pristatė metodą „Prognozių medis“. Po pietų mokytojos dalyvavo ekskursijoje po Guronių Rožinio slėpinių kelią ir parką, po Žaslius. Guronių kaime, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, įkurtas Rožinio slėpinių kelias. Mokytojos aplankė penkias Rožinio slėpinių kelio koplytėles su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statulą Rožinio slėpinių komplekse-parke, o taip pat rekolekcijų namuose veikiančią rožinių bei memorialinę Vincento Sladkevičiaus ekspoziciją. Mokytoja Laimutė Dekienė aprodė žymiausias Žaslių vietas. Miestelis nedidelis – apie 750 gyventojų. Čia, ant piliakalnio ant ežero kranto, stovi neogotikinė bažnyčia. Miestelį puošia centrinė trikampė aikštė. Įdomi detalė – miestelio aikštėje mirė Tadas Blinda. Blindos mirties scena (senojo filmo) buvo nufilmuota būtent čia. Nemaža aikštės dalis vis dar grįsta akmenimis. Miestelį supa ežerai: pietuose telkšo Žaslių ežeras, rytuose – Liminas, šiaurės rytuose – Statkūniškės ežeras.

Mokyklos informacija

Mokykliniai metai it pieva marga,
Nuošė ir nuvilnijo vaikystės banga.
Bėgo savaitės greitos,
Ir mokslo metai praskriejo kaip diena...

Gegužės 31 dieną, skambant linksmai muzikai, visa Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi mokyklos kieme. Tai paskutinė mokslo metų diena, todėl dar norėjosi pasidžiaugti puikiai atliktais darbais. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė tarė sveikinimo žodį visiems susirinkusiems, padėkojo už darbą, už pastangas. Padėkomis ir knygelėmis apdovanojo 61 mokinį, kurių mokymosi pasiekimai 2015–2016 m. m. įvertinti aukštesniuoju lygiu. Buvo įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos mokiniams ir jų mokytojams už rajoninius konkursų laimėjimus. Taip pat direktorė įteikė tarptautinio konkurso „Kengūra 2016“ matematikos, kalbų ir pasaulio pažinimo auksinius, sidabrinius ir oranžinius diplomus laimėtojams. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė padėkojo mokytojoms ir įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles už mokinių paruošimą konkursams, olimpiadoms ar sportinėms varžyboms.

Nuoširdžiomis eilėmis, skambiomis dainomis ir smagiu šokiu mokiniai dėkojo mokytojoms ir tėveliams už rūpestį, už meilę ir už suteiktas žinias.
Padėkos žodžius mokyklai skyrė ketvirtokų tėveliai. Dešimtoji ketvirtokų laida dovanojo dekoratyvinį medelį, kurį patys mokiniai pasodino mokyklos kieme – „mažųjų abiturientų pievelėje“.

Lietuvos Respublikos vėliavą nuleisti mokyklos direktorė pakvietė pradinių klasių vyresniąją mokytoją Loretą Miliukienę ir tris jos mokinius, kurie pasižymėjo savo nuopelnais: ROKĄ BRAIDOKĄ (4d) – rajoninė 4 klasių matematikos olimpiada – I vieta, respublikinė matematikos olimpiada – II vieta, tarptautinis „Pangea 2016“ matematikos konkursas – II vieta, tarptautinė matematikos olimpiada „Kings“ – 1-o laipsnio diplomas; RIDĄ MILIUKĄ (4d) – rajoninis konkursas „Raštingiausias mokinys“ – I vieta, respublikinis konkursas „Mažasis diktantas“ – I vieta; MEILĘ GRAUŽINYTĘ (4d) – tarptautinio matematikos konkurso „Kings“ nugalėtoja – I vietos laimėtoja.

Palydėję mokslo metus mokyklos himnu ir palinkėję vieni kitiems šiltos, saugios bei linksmos vasaros, visi mokiniai su savo mokytojomis išskubėjo į klases paskutinei pamokai.

Mokyklos informacija

Man mano gimtinė prasideda mano kieme.

Smilga ropojanti boružėlė, besijuokiantys draugai, žalia žolė,
skraidantys drugeliai ir žaliuojantys medžiai...

 

TS-LKD Tautininkų frakcija bei Lietuvos Laisvės Fondas organizavo Vilnijos vaikams piešinių ir rašinių konkursą „Kodėl aš myliu Lietuvą“, skirtą Kovo 11-ajai paminėti. Konkursu buvo siekiama skatinti vaikus ir jaunimą domėtis šalies istorija ir ją gerbti, ugdyti patriotizmą ir kūrybiškai perteikti savo meilę Lietuvai. Konkurso rašto darbus vertino rašytoja Renata Šerelytė. Šiame konkurse dalyvavo ir rašinį „Kodėl aš myliu Lietuvą“ rašė 4b klasės mokinė Rugilė Tuškevičiūtė. Už dalyvavimą konkurse Rugilei įteikta saldi dovanėlė, o mokytojai padėka, kurią pasirašė TS-LKD Tautininkų frakcijos ir VšĮ „Lietuvos laisvės fondo“ nariai Gabrielius Landsbergis, Valentinas Stundys ir Monika Navickienė.

4b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

Gegužės 20 dieną Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse vyko Medinio paveldo šventė. Šioje šventėje dalyvavo 4b klasės mokiniai. Kiekviename regione vyko įvairios edukacijos. Aukštaitijoje (Pagirių sodyboje) buvo verdamos žolelių arbatos, kurių galima buvo ragauti, kepama duona, skanaujamas sūris su medumi. Kitose sodybose vaikai buvo mokomi muilo virimo paslapčių, audimo, žlūgto skalbimo. Mokiniai susipažino su Užgavėnių kaukių drožėju Sauliumi Tamuliu, kuris noriai aiškino apie kaukių drožybą. Žemaitijoje ketvirtokai galėjo žaisti įvairiausius senovinius vaikų žaidimus. Atėjus į muziejaus miestelį, mokiniai apžiūrėjo visus senuosius pastatus. Vėliau folkloro ansamblis „Želmenėliai“ koncertavo šiame miestelyje ir linksmino atvykusius žmones. Po koncerto mokytojai buvo įteikta muziejaus direktorės Violetos Reipaitės padėka, o mokiniams padėkota saldumynais. Ši šventė buvo tiesiogiai transliuojama LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“. Grįždami iš šventės, mokiniai aptarė, kaip gražiai Lietuvos kraštovaizdyje dera medinis paveldas ir kaip svarbu mums jį saugoti ir puoselėti.

4b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė