Vasario 6 dieną 24 Širvintų pradinės mokyklos mokiniai (11 ketvirtų klasių ir 13 trečių klasių) dalyvavo tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2019” I etape. Konkursą organizuoja VŠĮ „VIMS – International Meridian School”.

Organizatorių tikslas – populiarinti matematiką ir sudaryti galimybę tobulėti gabiems mokiniams.

I etapas vyko mūsų mokykloje. Mokiniai turėjo išspręsti 20 įvairaus sudėtingumo užduočių per vieną valandą. Atsakymų lapai buvo išsiųsti konkurso organizatoriams. Mokiniai, teisingai išsprendę daugiau negu 50 % užduočių, pateko į II etapą, kuris vyko kovo 9 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje.

Į II etapą buvo pakviesta 11 mokinių:

3a klasės mokinys RENALDAS AŠEBERGAS, mokytoja Daiva Sakalauskienė

3c klasės mokinys MATAS VRUBLIAUSKAS, mokytoja Ramunė Savickienė

3d klasės mokinys KIPRAS KIZINAS, mokytoja Loreta Miliukienė

3d klasės mokinė EMILIJA MINGELEVIČIŪTĖ, mokytoja Loreta Miliukienė

3d klasės mokinė DINA VIRKŠAITĖ, mokytoja Loreta Miliukienė

3d klasės mokinys VILIUS ZINKEVIČIUS, mokytoja Loreta Miliukienė

4a klasės mokinė MILDA BRAIDOKĖ, mokytoja Aušra Lebedevienė

4a klasės mokinė URTĖ STANKEVIČIŪTĖ, mokytoja Aušra Lebedevienė

4b klasės mokinė EVITA ŠAVINSKAITĖ, mokytoja Lena Vaitkūnienė

4b klasės mokinys NOJUS TAMOŠEVIČIUS, mokytoja Lena Vaitkūnienė

4b klasės mokinys AUGUSTAS VYŠNIAUSKAS, mokytoja Lena Vaitkūnienė

Sveikiname konkurso „PANGEA 2018” II etapo III vietos laimėtoją:

4a klasės mokinę MILDĄ BRAIDOKĘ

(mokytoja metodininkė A. Lebedevienė).

Balandžio 11 dieną ketvirtokė yra pakviesta į konkurso „PANGEA 2019” baigiamąjį renginį Vilniuje. Už puikius rezultatus Mildai bus įteiktas diplomas, medalis ir atminimo dovanėlė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mokiniais, kurie garsina mūsų mokyklą puikiais pasiekimais ne tik rajone, bet ir visoje respublikoje.

Linkime jiems visokeriopos sėkmės ir neišsenkančių žinių!

Atsakinga už konkurso organizavimą mokykloje mokytoja metodininkė Loreta Miliukienė

Kovo 21-ąją pasaulyje minima Pasaulinė Dauno sindromo diena. Ketvirtų klasių mokytojos pakvietė savo mokinius dalyvauti Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos skelbiamoje socialinėje akcijoje #NenurašykOPalaikyk! Šia socialine akcija skatinama išreikšti toleranciją ir palaikymą žmonėms, turintiems Dauno sindromą ir jų artimiesiems. Mūvėdami skirtingas kojines parodėme, kad mes nesijuokiame ir nesmerkiame, o palaikome ir priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

4-tų klasių mokytojos Aušra Lebedevienė, Lena Vaitkūnienė, Vitalija Šapurienė

Kovo 19 dieną Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė susirinko mokyklos kieme paminėti Pasaulinę Žemės dieną. Šios dienos tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti kiekvieną prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Renginį pradėjo mokyklos šokių kolektyvas „Upeliukas” (vadovė R. Maslinskienė). Atgimstančią Žemę jie pasveikino šokiu su vėliavomis. Su pavasariu, su besiskleidžiančiomis žibutėmis ir gera vaikų nuotaika mokinius pasveikino mokyklos direktorė I. Sližauskienė. Ji įteikė padėkos raštus mokiniams, užėmusiems prizines vietas rajoninėje gamtos olimpiadoje „Mano gaublys”. Kovo 19 dieną yra minima ir Pempės diena. Visus susirinkusius nuotaikinga daina „Ašei radau kukutį” ir šokiu „Dirižablis” sveikino mokyklos folkloro ansamblio „Želmenėliai” šokėjai (mokytoja R. Tamašauskienė). Trečių klasių koridoriuje mokiniai galėjo aplankyti 3b klasės mokinių darbelių, pagamintų iš antrinių žaliavų, parodą.

Besibaigiant šventei visi susirinkę šoko bendrą šokį ir puošė mokyklos teritoriją savo pagamintomis gėlėmis.

Mokytoja Daiva Sakalauskienė

„Dovanokime vieni kitiems Gerumą,
Kaip švelniausios muzikos garsus,
Kaip nuostabios poezijos eiles,
Nes kas priims šią dovaną,
Tikrai supras:
Kiek dovanosi tu
Kitiems Gerumo,
Tiek iš kitų jo gausi pats.“

Onutė Šešupė

Šiais mokslo metais 1b ir 1c klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis vykdo projektą „Gerumo nebūna per daug“. Projekto tikslas – mokytis ne būti geresniam už kitą, bet būti geresniam už save ankstesnį. Gruodžio mėnesį užsimezgė graži draugystė su Širvintų parapijos globos namų gyventojais.

Kovo 18 dieną pirmokai vėl nuvyko į svečius pas senelius. Mokiniai juos pasveikino su pavasariu. Linkėjo ramių ir saulėtų dienų, sveikatos. Mažieji mokyklos mokiniai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, žaidė žaidimus ir šoko lietuvių liaudies šokius. Ir jaunas, ir senas džiaugėsi bendru rateliu „Šiaudų batai“. Pirmokai senoliams padovanojo pačių pagamintus paukštelius – pavasario pranašus, kurie padės laukti pavasario žalumos. Vaiskiomis spalvomis pražydo senolių kambariai.

Užimtumo specialistė Agnė Grybauskienė senolių vardu pirmokams padovanojo saldžių dovanėlių ir 2019 metų globos namų kalendorių, kuriame pirmokai įsipareigojo žymėti būsimų susitikimų datas.

Mokiniai atsisveikino su globos namų gyventojais, sakydami ne „Viso gero!“, o „Iki pasimatymo!“. Jei kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia... Norisi tikėti, kad mažose pirmokų širdelėse iš pasėto gerumo daigelio išaugs didelis gėrio medis.

1b ir 1c klasių mokytojos Svetlana Paliukėnienė ir Dalia Vinslauskienė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius, norėdamas įsivertinti mokinių pasiekimus, pateikė paraišką dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Nacionaliniame egzaminų centre (toliau – NEC) paraiška buvo atrinkta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Širvintų rajono savivaldybės administracija. Nuo 2017 m. diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėti 3b klasės bendruomenė susirinko miesto centre, kur vyko jau tradiciniu tapęs bėgimas. Visi pasirinkome 800 metrų bėgimo trasą. Buvo labai smagu bėgti, nes visi jautė kiekvieno iš mūsų palaikymą. Pasiekęs finišą, kiekvienas dalyvis gavo medalį, kuriuo labai didžiavosi. Kadangi oras buvo šaltas, tai visi paragavome karštos sriubos.

Dėkoju mokiniams ir tėveliams už dalyvavimą šventėje. Didžiuojuosi, kad augate tikrais Lietuvos piliečiais.

3b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

Kovo 8 dieną džiaugsmingai nusiteikę minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Iškilmingai sugiedojus Lietuvos valstybės himną, visus pasveikino mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Mokyklos mažiausieji – priešmokyklinės grupės mokiniai ir pirmokai – šoko lietuvių liaudies šokį „Kiškelis“. Visa mokyklos bendruomenė Lietuvą sveikino daina ir bendru šokiu. Ketvirtokai pagamino Lietuvos vėliavos spalvų paukštelius, kuriais papuošė mokyklos kiemelį.

Mokyklos informacija

Pasak Justino Marcinkevičiaus, kalba, kuria kalbame ir didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapykantai, džiaugsmui ir liūdesiui.

Kovo 7 dieną mokykloje vyko Raštingiausio pirmoko konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jį organizavo pirmų klasių mokytojos. Renginio tikslas – skatinti pasididžiavimą lietuvių kalba ir rašyti ja taisyklingai.

20 pirmų klasių mokinių rašė diktantą. Diktanto tekstus apie Lietuvą parengė mokytoja Nijolė Miliauskaitė. Burtų keliu diktanto tekstą apie Lietuvos miško grožį ištraukė Mileta Klimaitė. Diktavo ketvirtokų mokytoja Lena Vaitkūnienė.

Pirmų klasių mokytojos ištaisė darbus ir išrinko nugalėtojus. Jais tapo: Kamilė Rolytė, Nerilė Pivoraitė (1a), Rytė Bielskytė (1b), Justina Laukytė (1c), Mintė Janovskytė, Mileta Klimaitė, Deimantė Brazulevičiūtė, Arielė Kamarauskaitė (1d).

Raštingiausio pirmoko konkurso dalyviai parodė, kad jie vertina, gerbia ir puoselėja savo kalbą.

Pirmų klasių mokytojos Nijolė Miliauskaitė, Svetlana Paliukėnienė,
Dalia Vinslauskienė, Danguolė Skirmantienė

Vasario 16-ąją Širvintų kultūros centro didžiojoje salėje vyko šventinis koncertas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Širvintų rajono savivaldybė 2005 metais įsteigė rašytojo, politiko, diplomato, visuomenės veikėjo, garsinusio Širvintų vardą pasaulyje, Igno Šeiniaus premiją. Premija teikiama kasmet už reikšmingiausius meno kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, altruistinę veiklą, Širvintų krašto reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų.

Sausio 31 dieną Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė Igno Šeiniaus premiją už reikšmingą krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą ir už Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose skirti Širvintų pradinės mokyklos vaikų folkloro ansambliui „Želmenėliai“ ir jo vadovei Rūtai Tamašauskienei. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, teikdama šį iškilmingą apdovanojimą, džiaugėsi želmenėlių pasiektais laimėjimais ir linkėjo kuo didžiausios sėkmės. Ansamblio vadovė Rūta nuoširdžiai dėkojo visiems už tokį aukštą įvertinimą. Pasveikinti vaikų folkloro ansamblio „Želmenėliai“ ir jo vadovės išsirikiavo ilga sveikintojų eilė. Kartu su Širvintų pradinės mokyklos bendruomene vadovę Rūtą sveikino ir 2009–2012 vaikų folkloro ansamblio „Želmenėliai“ nariai: „Miela mokytoja, Rūta Tamašauskiene, leiskite Jus pasveikinti I. Šeiniaus premijos apdovanojimo proga. Linkime Jums visada šypsotis, tikėti savo jėgomis ir galimybėmis. Ir, kad ateityje Jūsų užauginti želmenėliai, banguotų lyg didžiausias rugių laukas.“

Mokyklos informacija

STEP

Būti tėvais – pats sunkiausias ir ilgiausiai trunkantis darbas žmogaus gyvenime. Tačiau šiam darbui mūsų neruošia jokios mokyklos ar universitetai. Dėl to, susidūrę su įvairiais auklėjimo iššūkiais, mes dažnai abejojame, ar teisingai elgiamės sudėtingose situacijos, ar elgiamės taip, kaip yra geriausia mūsų vaikams ir santykiams su jais. STEP tėvų tobulėjimo grupėse tėvai randa atsakymus į daugelį jiems rūpimų klausimų. Todėl jei ir jūs norėtumėte:

  • Įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, kaip tėvais;
  • Geriau suprasti savo vaiką;
  • Išmokti efektyvių motyvacijos stiprinimo būdų;
  • Sužinoti pozityvių ribų nustatymo metodų;
  • Išsaugoti artimą, šiltą santykį su savo vaiku,

esate kviečiami į STEP programos užsiėmimus pradinukų tėvams, kurie prasidės 2019 m. kovo mėn. 7 d.

Kviečiami tėvai, auginantys 6 -12 metų amžiaus vaikus.

Grupės vadovė – socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė.

Susitikimai vyks Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos galerijoje. Iš viso įvyks 9 susitikimai.

Visų užsiėmimų ir metodikos kaina - 17 €.

Registracija į grupes (spauskite nuorodą): https://apklausa.lt/f/registracija-i-step-tevu-grupiu-uzsiemimus-z7wq7r3/answers/new.fullpage

Telefonas pasiteiravimui ir registracijai: 8-682-67789

Laukiame Jūsų!

STEP grupių iniciatyvą Širvintose remia Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija.

PAKA          www.stepgrupes.lt          LSGG