Širvintų pradinė mokykla priims į darbą psichologą nuo 2017-09-01.

Pareigybės dydis – 1 etatas;

Darbo krūvis savaitėje – 40 val.

Darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas; psichologo profesinė kvalifikacija ir ne žemesnis nei psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai; darbo patirtis; gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; gebėjimas bendrauti su mokytojais, mokyklos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais) sprendžiant mokinio problemas.

Privalumai: gebėjimas naudotis IKT, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, rekomendacijos.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val.

Dokumentai pateikiami adresu: Mindaugo g. 13A, LT-19117 Širvintos mokyklos raštinėje dirbančiam asmeniui arba siunčiant registruotu laišku; taip pat elektroniniu paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas pasiteiravimui: 8 382 51681 arba 8 614 88641.

Pretendentai atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu ir su reikalingais dokumentais (originalais) pakviesti pokalbiui.

Birželio 14 dieną mūsų mokykloje įvyko pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties seminaras „Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas Širvintų pradinėje mokykloje“. Renginį inicijavo mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė. Veiklą koordinavo Širvintų rajono švietimo centras. Seminare dalyvavo švietimo centro metodininkė V. Redeckienė, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos direktorė Alina Striškienė ir mokytojos.

Renginio pradžioje mokytojos R. Savickienė ir N. Miliauskaitė visas seminaro dalyves nuotaikingai suskirstė į darbo grupes. Mokyklos direktorė I. Sližauskienė skaitė pranešimą „Mokyklos įtaka mokinių kompetencijų ugdymui“, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė – „Mokytojų metodinės veiklos įtaka mokinių kompetencijų ugdymui“, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Lena Vaitkūnienė – „Bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir bendruomenėje“, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vitalija Šapurienė – „Mokinių kompetencijų ugdymas per projektinę veiklą“, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Lebedevienė pristatė projekto „Skaitau ir augu“ refleksiją, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė pasidalijo patirtimi pranešime „Dauginu, dalinu ir dalinuosi“, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Inga Želvienė pristatė mokyklos, klasių edukacines erdves ir jų įtaką mokinių pasiekimams.

Seminaro refleksijos metu svečiai išsakė savo pastebėjimus apie įdomią mūsų mokykloje vykdomą veiklą, pasidžiaugė mokykloje dirbančių mokytojų kūrybiškumu, dėkojo už šiltą, svetingą priėmimą. Mūsų mokyklos direktorė pasidžiaugė gražiu ir prasmingu mokytojų bendradarbiavimu ir įteikė Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos direktorei knygelę apie Širvintų pradinę mokyklą, mokytojoms – tušinukus su mokyklos logotipu, o mokytoja N. Miliauskaitė padovanojo savo rankų darbo saldžią rožių puokštę.

Antroji seminaro dalis buvo skirta susipažinimui su mokykla ir edukacinei išvykai į Kernavę „Edukacinės aplinkos mokinių kompetencijų ugdymui“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems suorganizuoti šį seminarą, ir tikimės sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo.

Širvintų pradinės mokyklos metodinės grupės pirmininkė R. Savickienė

Lik sveika, lik sveika, pradine mokykla,

Augantys sparnai jau pakelti.

Kažkada kažkada mažiausi buvom čia,

Mus pakeist ateis kiti.

Šiais dainos žodžiais birželio 8 dieną su pradine mokykla atsisveikino vienuoliktoji Širvintų pradinės mokyklos ketvirtokų laida. Šventė „Lik sveika, pradine mokykla” vyko Širvintų kultūros centre. Skambant iškilmingai muzikai, scenoje pasirodė visi ketvirtų klasių mokiniai. Prasmingais žodžiais apie sparnus pakėlusius ir skrydžiui pasiruošusius mažuosius abiturientus renginį pradėjo 4a klasės mokinys Nojus Kralikevičius su mama Rasa Kralikevičiene. Ketvirtokų šventę savo atvykimu pagerbė rajono savivaldybės tarybos narys Romas Zibalas, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė, švietimo centro atstovė Joalita Mackonienė, „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Daiva Klimienė su būsimais auklėtojais, rajono policijos atstovė Ginta Čepienė.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė pasveikino visus susirinkusius į šventę ir paskelbė, kad visi ketvirtokai sėkmingai įveikė pradinį mokymosi etapą. Sėkmės mažiesiems abiturientams linkėjo ir renginio svečiai. Ketvirtokams buvo įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Trečių klasių mokiniai dovanojo simbolines dovanas – molinius medalius. Tai – graži mokyklos tradicija.

Mažieji abiturientai eilėmis dėkojo savo klasių ir kitų dalykų mokytojoms, padėjusioms pažinti gėrį, grožį, ieškoti tiesos. Mokinių tėvų vardu sveikinimo ir padėkos žodžius tarė mama Rima Kirlienė. Ji įteikė dovaną nuo XI-osios ketvirtokų laidos – knygas mokyklos bibliotekai. Tęsdami tradiciją, tėveliai taip pat mokyklai padovanojo dekoratyvinį augalą, kurį ketvirtokai pasodino per mokslo metų užbaigimo šventę. Savo jaunesniesiems draugams, trečių klasių mokiniams, ketvirtokai iškilmingai perdavė simbolinį Žinių pasaulio raktą.

Dėkojame visiems, kurie padėjo surengti šią gražią šventę ir pasidžiaugė mažųjų abiturientų dainomis, šokiu, eilėmis.

Ketvirtų klasių mokytojos A. Gelažunienė, L. Ivanauskienė, Ž. Lisauskienė, R. Žygienė

Vasara – atostogų metas, tačiau jau birželio 5–7 dienomis mokykloje skambėjo būsimų pirmokų klegesys. Šios vasaros mokyklėlės tikslai – susipažinti su vaiko branda, jo lūkesčiais, jo turimais darbo įgūdžiais, apžiūrėti, patyrinėti mokyklos aplinką, suteikti būsimų pirmokų tėveliams kuo daugiau informacijos.

Mažieji mokinukai sėkmingai įveikė mokytojų paruoštas užduotėles, susipažino su klasės mokytoja ir būsimais klasės draugais. Būsimi pirmokai aplankė mokyklos direktorę Ireną Sližauskienę, direktorės pavaduotoją Danutę Zinkevičienę, pabuvojo bibliotekoje, valgykloje, sporto salėje.

Su mokinio branda mokyklai, atliktomis vaikų užduotimis, su būsimo pirmoko atmintine tėvai susipažino klasės mokinių tėvų susirinkimo metu.

Linkime smagiai praleisti vasarą, o rudenį lauksime sugrįžtančių mokinukų.

Būsimų pirmokų mokytojos

Nors gegužės 31 dieną paskelbėme mokslo metų pabaigą, tačiau mokykla ir birželio mėnesį neištuštėjo. Birželio 5–9 dienomis Širvintų pradinėje mokykloje veikė mokinių vasaros stovykla „Sportuoju ir augu sveikas“. Mokyklos socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė pateikė paraišką, pagal kurią buvo skirtas finansavimas organizuoti mokiniams stovyklą iš Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Pagal mokykloje galiojančius susitarimus vasaros užimtumas buvo organizuotas socialiai remtiniems, riziką patiriantiems ir pirmų klasių mokiniams, kurie yra mažiausi ir dar nelabai savarankiški. Mūsų mokykloje gera ir smagu, todėl norinčių stovyklauti buvo daug – net 48 mokiniai. Buvo sudarytos trys stovyklautojų grupės. Joms vadovavo socialinė pedagogė, 1c klasės mokytoja Ramunė Savickienė ir 1b klasės mokytoja Rūta Tamašauskienė. Mums geranoriškai talkino visas būrys mokytojų, specialistų ir darbuotojų. Labai gražiai bendradarbiavome su Širvintų sporto mokykla. Su krepšinio bei žolės riedulio pasauliu supažindino stovyklautojus, taip pat smagias treniruotes ir varžybas pravedė treneriai Arūnas Majeras ir Aušra Janutaitė. Visiems tariame nuoširdų AČIŪ!

Stovyklautojai vykdė įvairias sportines, sveikatingumo bei edukacines veiklas. Rytais smagiai mankštinomės ir sočiai pusryčiaudavome mokyklos valgykloje. Pirmąją dieną vyko stovyklos atidarymas, vaikų susipažinimas, šūkio, taisyklių ir šokio kūrimas, komandų pavadinimų rinkimas, įvairūs užsiėmimai grupėse su mokyklos sveikatos priežiūros ir pagalbos mokiniui specialistais.

Visi vykome į Širvintų ŽŪB „Žirgynas“. Mokiniams patiko klausytis žirgyno direktorės Gedvilės Vinslauskaitės pasakojimų apie žirgų kilmę, pasiekimus, bet įdomiausia buvo pamatyti žirgus ir juos paglostyti.

Stovyklos metu lankėmės Kernavėje. H. Orakausko studijoje-galerijoje „Šulinys“ dalyvavome edukacinėje programoje „Sporto ir žaidimų pasaulyje“. Mokiniams buvo smagu važiuoti senoviniu vežimaičiu, kurį patys turėjo traukti, vėliau stovyklautojai turėjo galimybę išbandyti judrias ir smagias veiklas, pamatyti galerijos eksponatus, padiskutuoti. Grožėjomės Kernavės piliakalniais, neogotikinės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, keliavome „Sveikuolių taku“, sportavome ir ilsėjomės ant Baltojo kalno.

Olimpinė diena „Olimpinis tiltas“ vyko „Atžalyno“ progimnazijoje. Pradinukus pasitiko ir pasveikino progimnazijos direktorė Daiva Klimienė ir stovyklautojai su vadove Renata Gasparavičiene. Čia išbandėme savo jėgas sportinėse rungtyse. Visi dalyviai buvo apdovanoti olimpiniais medaliais.

Miesto paplūdimyje vyko „Sveikuolių diena“. Stovyklautojai bėgo 500 metrų, žaidė tinklinį, kvadratą, judriuosius žaidimus. Keliavo po Širvintas, sužinojo apie miesto įkūrimą, vardo atsiradimą, aplankė svarbiausias vietas. Mokiniai smagiai praleido laiką poilsio ir pramogų skvere „Vaikystės stotelė“.
Stovyklautojai šoko lietuvių liaudies šokius ir ratavo ratelius, pynė vainikus. Bibliotekoje mokiniai dalyvavo knygų apie sportą ir sveiką gyvenseną pristatyme, linksminosi balionų šventėje, piešė savo įspūdžius ant asfalto. Už aktyvų dalyvavimą stovyklos veikloje visi vaikai buvo apdovanoti prizais ir padėkomis.

Smagiai ir turiningai praleidę laiką stovykloje mokiniai išsakė savo mintis:

„Man labai patiko stovykloje. Juokinga buvo su šluota mėtyti kamuolį. Buvo geros mokytojos.“
(Jūnė Martyna)

„Man patiko žaisti krepšinį ir kvadratą. Džiaugiausi gavęs medalį.“
(Jaunius)

„Labiausiai patiko žaisti kvadratą ir lankytis „Atžalyno“ progimnazijoje. Dar labai labai patiko Kernavėje, kur mes šaudėme iš patrankų ir žaidėme boulingą.“
(Dominykas)

„Man labai patiko būti žirgyne. Smagu buvo važiuoti į Kernavę. Širvintų paplūdimyje buvo įdomu bėgti pusę kilometro ir žaisti įvairius žaidimus. Linksma buvo Kernavėje pas skulptorių Henriką Orakauską.“
(Konstancija)

„Linksma buvo „Vaikystės stotelėje“ ir su balionais.“
(Kajus)

„Man patiko žirgyne. Ten pamačiau daug gražių arklių. Buvome prie rašytojo Igno Šeiniaus skulptūros. Gera buvo Kernavėje. Puikios dienos!“
(Ema)

„Smagu buvo piešti ant asfalto kreidelėmis ir kai mokytoja man klijavo suplyšusį batą.“
(Mija)

Stovyklos vadovės

Pirmų klasių mokiniai
Renaldas Ašebergas, Ieva Diržinauskaitė, Miglė Diržinauskaitė, Dominykas Mučinis, Ariana Paškevičiūtė, Luka Stankevičiūtė, Evelina Laukytė, Erika Mažulytė, Paulius Paliukėnas, Liepa Tamoševičiūtė, Aurelija Adomavičiūtė, Kostas Braidokas, Kipras Kizinas, Emilija Mingelevičiūtė, Karina Sperskaitė, Dina Virkšaitė.

Antrų klasių mokiniai
Milda Braidokė, Rusnė Korsakaitė, Urtė Stankevičiūtė, Viktorija Dvilevičiūtė, Urtė Griškevičiūtė, Norbertas Polonskas, Nojus Tamoševičius, Luknė Elena Vancevičiūtė, Urtė Želvytė, Sofija Boridka, Urtė Kibildytė, Emilija Žedavičiūtė.

Trečių klasių mokiniai
Gustė Gudelytė, Ieva Juodviršytė, Evilija Šilinskaitė, Aleksandras Bissekerskij, Laurynas Dambrauskas, Jurgis Dapkevičius, Giedrė Katinaitė, Laurynas Kvaselis, Jorė Levickaitė, Vesta Duchnevičiūtė, Saulė Masiukaitė, Darius Parnarauskas, Nojus Iljeitis, Andrėja Jarmalavičiūtė.

Ketvirtų klasių mokiniai
Ieva Juškevičiūtė, Nojus Kralikevičius, Rugilė Lapinskaitė, Emilija Maslinskaitė, Dovilė Turauskaitė, Augustė Armanavičiūtė, Benita Igliukaitė, Goda Navickaitė, Pijus Varaneckas, Greta Cikanavičiūtė, Ema Dalalaitė, Kristijonas Dvilevičius, Urtė Matulianecaitė, Martynas Miselis, Rimvydas Jaunius Bagočiūnas, Fausta Griškevičiūtė, Jaunius Krūminas, Beata Perednytė.

2015–2016 m. Lietuvos mokyklų žaidynės.

Pradinių mokyklų-darželių grupėje Širvintų pradinė mokykla užėmė I vietą.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada.

3b klasės mokinys Aleksandras Bissekerskij užėmė 4 vietą. Mokinį ruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė.

Pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ regioninis etapas.

Mūsų mokyklos komanda – Liepa Tamoševičiūtė (1c), Nojus Tamoševičius (2b), Aleksandras Bissekerskij (3b) ir Jaunius Krūminas – užėmė 5 vietą. Komandą varžyboms parengė mokytojos Ramunė Savickienė, Lena Vaitkūnienė, Lena Ivanauskienė ir Svetlana Paliukėnienė.

Nacionalinis matematikos konkursas šalies mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokiniams, kurį rengia „GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA“.

Dalyviai – rajoninio matematikos konkurso nugalėtojai – 3b klasės mokinys Aleksandras Bissekerskij (mokytoja Svetlana Paliukėnienė) ir 4c klasės mokinys Kristijonas Dvilevičius (mokytoja Živilė Lisauskienė).
Aleksandras Bissekerskij – 4 vieta.

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2017“.

4c klasės mokinys Kristijonas Dvilevičius – 3 vieta, Rimvydas Jaunius Bagočiūnas (4d) – 9 vieta, Laurynas Kvaselis (3b) – 7 vieta. Mokinius paruošė mokytojos Živilė Lisauskienė, Lena Ivanauskienė, Svetlana Paliukėnienė.

Rajoninis meninio skaitymo konkursas.

Nugalėtojai: Marija Vanagaitė (2d), Ema Navickaitė (2c), Paulius Paliukėnas (1c), Dominykas Jermak (2b), Ieva Diržinauskaitė (1b), Elzė Matukaitė (3b). Mokinius konkursui parengė mokytojos Vitalija Šapurienė, Gita Bakasėnienė, Ramunė Savickienė, Lena Vaitkūnienė, Rūta Tamašauskienė, Svetlana Paliukėnienė.

Dar vieni mokslo metai Širvintų pradinei mokyklai buvo sėkmingi. Daug mokinių dalyvavo įvairiuose dalykiniuose konkursuose, olimpiadose. Svarbu, kad skirtingų gebėjimų mokiniai galėjo sėkmingai ugdytis, įgyti reikiamų kompetencijų, nes dalyvavimas dalykiniuose konkursuose suteikia galimybę įsivertinti gebėjimus, pritaikyti įgytas žinias, jas pagilinti.

2016–2017 m. m. mokyklos mokiniai dalyvavo dalykiniuose konkursuose, kuriuos organizavo pradinė mokykla, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, VU Matematikos ir informatikos institutas, „Gabių vaikų akademija“, Širvintų rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis ir kt.

2016–2017 m. m. 2–4 klasių mokiniai dalyvavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamuose „Kalbų Kengūros 2017“ (lietuvių ir anglų kalbos), „Gamtos Kengūros 2017“ konkursuose bei iliustracijų ir vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“.

Lietuvių kalbos „Kalbų Kengūros 2017“ konkurse dalyvavo 16 % 2–4 klasių mokinių. 25 % šiame konkurse dalyvavusių mokinių tapo nugalėtojais. Laimėti 4 Auksinės Kengūros, 2 Sidabrinės Kengūros, 4 Oranžinės Kengūros diplomai:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Diplomas

Mokytojas, parengęs mokinį

Rusnė Korsakaitė

2a

Auksinė Kengūra

Aušra Lebedevienė

Urtė Stankevičiūtė

2a

Auksinė Kengūra

Aušra Lebedevienė

Goda Navickaitė

4b

Auksinė Kengūra

Rasa Žygienė

Fausta Griškevičiūtė

4d

Auksinė Kengūra

Lena Ivanauskienė

Kotryna Purvaneckaitė

4b

Sidabrinė Kengūra

Rasa Žygienė

Elzė Varaneckaitė

4b

Sidabrinė Kengūra

Rasa Žygienė

Luknė Elena Vancevičiūtė

2b

Oranžinė Kengūra

Lena Vaitkūnienė

Emilija Žedavičiūtė

2c

Oranžinė Kengūra

Gita Bakasėnienė

Giedrė Katinaitė

3b

Oranžinė Kengūra

Svetlana Paliukėnienė

Nojus Kralikevičius

4a

Oranžinė Kengūra

Adelė Gelažunienė

Anglų kalbos „Kalbų Kengūros 2017“ konkurse dalyvavo 9,6 % 3–4 klasių mokinių. 32 % konkurse dalyvavusių mokinių tapo nugalėtojais. Laimėti 3 Auksinės Kengūros, 2 Sidabrinės Kengūros, 3 Oranžinės Kengūros diplomai:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Diplomas

Mokytojas, parengęs mokinį

Laurynas Dambrauskas

3b

Auksinė Kengūra

Inga Želvienė

Rugilė Lapinskaitė

4a

Auksinė Kengūra

Inga Želvienė

Nojus Kralikevičius

4a

Auksinė Kengūra

Inga Želvienė

Nojus Iljeitis

3d

Sidabrinė Kengūra

Inga Želvienė

Domas Baltrukovičius

4c

Sidabrinė Kengūra

Kotryna Černiauskaitė

Karolis Lapinskas

3a

Oranžinė Kengūra

Kotryna Černiauskaitė

Laurynas Kvaselis

3b

Oranžinė Kengūra

Kotryna Černiauskaitė

Viltė Zmejauskaitė

4a

Oranžinė Kengūra

Inga Želvienė

„Gamtos Kengūros 2017“ konkurse dalyvavo 10 % 2–4 klasių mokinių. 8 % konkursuose dalyvavusių mokinių tapo nugalėtojais. Laimėti 2 Oranžinės Kengūros diplomai:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Diplomas

Mokytojas, parengęs mokinį

Rusnė Korsakaitė

2a

Oranžinė Kengūra

Aušra Lebedevienė

Urtė Želvytė

2b

Oranžinė Kengūra

Lena Vaitkūnienė

Tarptautiniame jaunųjų matematikų konkurse „Kengūra 2017“ konkurse dalyvavo 21 % 1–4 klasių mokinių, 49 % dalyvavusiųjų pateko į rajono geriausiųjų dešimtukus, o viena konkurso dalyvė – į šalies geriausiųjų 50–tuką:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojas, parengęs mokinį

Milda Braidokė

2a

Aušra Lebedevienė

Tarptautinio jaunųjų matematikų konkurso „Kengūra 2017“ dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų pirmų klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojas, parengęs mokinį

Miglė Diržinauskaitė

1b

Rūta Tamašauskienė

Kipras Kizinas

1d

Loreta Miliukienė

Sofija Pažusytė

1a

Daiva Sakalauskienė

Dominykas Mučinis

1b

Rūta Tamašauskienė

Kostas Braidokas

1d

Loreta Miliukienė

Liepa Tamoševičiūtė

1c

Ramunė Savickienė

Ieva Diržinauskaitė

1b

Rūta Tamašauskienė

Marija Armanavičiūtė

1d

Loreta Miliukienė

Tarptautinio jaunųjų matematikų konkurso „Kengūra 2017“ dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų antrų klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojas, parengęs mokinį

Milda Braidokė

2a

Aušra Lebedevienė

Rusnė Korsakaitė

2a

Aušra Lebedevienė

Laurynas Jasevičius

2c

Gita Bakasėnienė

Urtė Stankevičiūtė

2a

Aušra Lebedevienė

Dovydas Čivilis

2a

Aušra Lebedevienė

Evita Šavinskaitė

2b

Lena Vaitkūnienė

Augustas Vyšniauskas

2b

Lena Vaitkūnienė

Nojus Tamoševičius

2b

Lena Vaitkūnienė

Domas Vasiliauskas

2b

Lena Vaitkūnienė

Tarptautinio jaunųjų matematikų konkurso „Kengūra 2017“ dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų trečių klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojas, parengęs mokinį

Jurgis Dapkevičius

3b

Svetlana Paliukėnienė

Laurynas Kvaselis

3b

Svetlana Paliukėnienė

Giedrė Katinaitė

3b

Svetlana Paliukėnienė

Nojus Iljeitis

3d

Danguolė Skirmantienė

Barbora Indriulionė

3d

Danguolė Skirmantienė

Kristupas Gudonas

3d

Danguolė Skirmantienė

Aleksandras Bissekerskij

3b

Svetlana Paliukėnienė

Laurynas Dambrauskas

3b

Svetlana Paliukėnienė

Tarptautinio jaunųjų matematikų konkurso „Kengūra 2017“ dalyviai, kurie pateko į rajono geriausiųjų ketvirtų klasių mokinių dešimtuką:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojas, parengęs mokinį

Ema Dalalaitė

4c

Živilė Lisauskienė

Jaunius Krūminas

4d

Lena Ivanauskienė

Aidas Jurkūnas

4b

Rasa Žygienė

Dovydas Pilka

4b

Rasa Žygienė

Edvinas Meškerevičius

4a

Adelė Gelažunienė

Rimvydas Jaunius Bagočiūnas

4d

Lena Ivanauskienė

Dovydas Vyšniauskas

4c

Živilė Lisauskienė

Greta Cikanavičiūtė

4c

Živilė Lisauskienė

Beata Perednytė

4d

Lena Ivanauskienė

Mokiniai dalyvavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuotame vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“. Nugalėtojais tapo:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojas, parengęs mokinį

Benita Igliukaitė

4b

Kotryna Černiauskaitė

Brigita Kirlytė

4b

Kotryna Černiauskaitė

Dovydas Romeika

4c

Inga Želvienė

Ema Dalalaitė

4c

Kotryna Černiauskaitė

Fausta Griškevičiūtė

4d

Inga Želvienė

Greta Cikanavičiūtė

4c

Kotryna Černiauskaitė

Kernius Raišys

4d

Inga Želvienė

Kotryna Purvaneckaitė

4b

Inga Želvienė

Simas Antanaitis

4c

Kotryna Černiauskaitė

Mokyklos mokiniai dalyvavo rajono 3–4 klasių mokinių matematikos žinių konkurse bei konkurse „Raštingiausias mokinys“, kuriuos rengė Širvintų rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Mokyklos mokiniai užėmė prizines vietas. Rajono 3–4 klasių mokinių matematikos žinių konkurso nugalėtojai:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Vieta

Mokytojas, parengęs mokinį

Aleksandras Bissekerskij

3b

I vieta

Svetlana Paliukėnienė

Laurynas Kvaselis

3b

II vieta

Svetlana Paliukėnienė

Jurgis Dapkevičius

3b

III vieta

Svetlana Paliukėnienė

Kristijonas Dvilevičius

4c

I vieta

Živilė Lisauskienė

Nojus Kralikevičius

4a

II vieta

Adelė Gelažunienė

Jaunius Krūminas

4d

III vieta

Lena Ivanauskienė

Rajono 3–4 klasių mokinių konkurso „Raštingiausias mokinys“ nugalėtojai:

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Vieta

Mokytojas, parengęs mokinį

Norbertas Polonskas

2b

II vieta

Lena Vaitkūnienė

Ieva Mikulevičiūtė

2d

III vieta

Vitalija Šapurienė

Giedrė Katinaitė

3b

I vieta

Svetlana Paliukėnienė

Aleksandras Bissekerskij

3b

II vieta

Svetlana Paliukėnienė

Nojus Kralikevičius

4a

I vieta

Adelė Gelažunienė

Benita Igliukaitė

4b

II vieta

Rasa Žygienė

Goda Navickaitė

4b

III vieta

Rasa Žygienė

Mokiniai dalyvavo Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje. 3b klasės mokinys Aleksandras Bissekerskij Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje užėmė 4 vietą.

Tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2017“ mokiniai pasiekė svarių laimėjimų. 4c klasės mokinys Kristijonas Dvilevičius užėmė 3 vietą, Rimvydas Jaunius Bagočiūnas iš 4d klasės – 9 vietą, o Laurynas Kvaselis iš 3b klasės – 7 vietą. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais.

Daug mokinių dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2017“ ir buvo apdovanoti diplomais bei medaliais.

Mokyklos mokiniai dalyvavo rajono meninio skaitymo konkurse, kurį organizavo rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Rajono meninio skaitymo konkurse nugalėtojais tapo: Marija Vanagaitė (2d), Ema Navickaitė (2c), Paulius Paliukėnas (1c), Dominykas Jermak (2b), Ieva Diržinauskaitė (1b), Elzė Matukaitė (3b). Šiuos mokinius konkursui parengė mokytojos: Vitalija Šapurienė, Gita Bakasėnienė, Ramunė Savickienė, Lena Vaitkūnienė, Rūta Tamašauskienė, Svetlana Paliukėnienė.

Džiaugiamės visais mokiniais, kurie dalyvavo dalykiniuose konkursuose, nuoširdžiai jiems dėkojame. Taip pat dėkojame visiems mokytojams, parengusiems mokinius konkursams, mokinių tėveliams, lydėjusiems mokinius į konkursus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė

2016–2017 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2016–2017 m. m.“. Antrų klasių mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I ir II dalies testus. Ketvirtų klasių mokiniai atliko matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei užpildė klausimynus.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Detali 2016–2017 m. m. Širvintų pradinės mokyklos diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaita (2klasė) (4klasė).

Diagnostinių ir standartizuotų testų Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams. Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis pateikiama čia.

Praėjusių mokslo metų diagnostinių ir standartizuotų testų atlikimo rezultatai geri. Dėkojame antrų ir ketvirtų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams. Linkime visiems geros vasaros ir turiningo poilsio.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė

Labas vasaros saulutei,

Labas pievoms ir miškams,

Labas gervei ir gegutei

Ir visiems laukų vaikams!

 

Paskutinę šių mokslo metų dieną skambiomis eilėmis visus susirinkusius pasveikino 4c klasės mokinė Ema Dalalaitė ir 3b klasės mokinys Aleksandras Bissekerskij. Sugiedojus mokyklos himną, mokyklos direktorė Irena Sližauskienė tarė sveikinimo žodį ir padėkojo už puikius ugdymo rezultatus, už darbą, už pastangas. Padėkomis ir knygelėmis apdovanojo mokinius, kurių mokymosi pasiekimai 2016–2017 m. m. įvertinti aukštesniuoju lygiu. Buvo įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos už rajoninius konkursų laimėjimus, tarptautinio konkurso „Kengūra 2017“ matematikos, kalbų ir pasaulio pažinimo auksiniai, sidabriniai ir oranžiniai diplomai, vertimų ir iliustracijų konkurso „Tavo žvilgsnis“ diplomai laimėtojams. Mokyklos direktorė padėkojo ir įteikė padėkos raštus mokytojoms už mokinių paruošimą konkursams, olimpiadoms bei sportinėms varžyboms ir mokyklos darbuotojams už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą.

Nuoširdžiomis eilėmis, skambiomis dainomis ir smagiu šokiu mokiniai dėkojo mokytojoms ir tėveliams už rūpestį, už meilę ir už suteiktas žinias.

Padėkos žodžius mokyklai skyrė ketvirtokai ir jų tėveliai. Vienuoliktoji ketvirtokų laida dovanojo dekoratyvinį medelį, kuris papuoš mokyklos vidinį kiemelį.

Lietuvos Respublikos vėliavą nuleisti mokyklos direktorė pakvietė pradinių klasių vyresniąją mokytoją Leną Ivanauskienę ir jos mokinį Jaunių Krūminą, kuris apdovanotas už pukius ugdymosi rezultatus ir sporto laimėjimus.

Palydėję mokslo metus valstybės himnu ir palinkėję vieni kitiems šiltos, saugios bei linksmos vasaros, mokiniai išskubėjo atostogauti.

Mokyklos informacija

Birželio 5-6-7 dienomis nuo 9 iki 11 val. Širvintų pradinėje mokykloje vyks pamokėlės būsimiems pirmokams. Kviečiame visus atvykti, susipažinti su savo draugais ir mokytojomis. Jūsų mokytojos lauks savo klasėse, t. y. II korpuso 3-iame aukšte.

Laukiame visų!

Mokyklos informacija