Širvintų pradinės mokyklos darbuotojų pareigybių sąraše nėra pareigybių, į kurias Širvintų pradinės mokyklos direktorius, prieš skirdamas asmenį dirbti, privalo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos pateikimo apie asmenį, siekiantį eiti šias pareigas.