INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2017 m.

Informacija apie darbo užmokestį 2017 m. I ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2017 m. II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2017 m. III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2017 m. IV ketvirtis

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2016 m.

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuo-
tojų skaičius

Vidutinis
mėnesio
bruto
darbo
užmokestis
eur.
2016
I ketv.

Darbuo-
tojų skaičius

Vidutinis
mėnesio
bruto
darbo
užmokestis
eur.
2016
II ketv.

Darbuo-
tojų skaičius

Vidutinis
mėnesio
bruto
darbo
užmokestis
eur.
2016
III ketv.

Darbuo-
tojų skaičius 

Vidutinis
mėnesio
bruto
darbo
užmokestis
eur.
2016
IV ketv.

Direktorius 1 1124 1 1206 1 1214 1
1188
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1086 1 1049 1 1051 1
 1010
IT specialistas 0,25 1 175 1 175 1 164  2 103
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,56 1 430 1 464 1 451 1
425
Socialinis pedagogas 1  602 1 689 1 687 1
 618
Bibliotekininkas 1  538 1(0,75) 403 1(0,75) 452  1(0,75) 430
Specialusis pedagogas 1 605 1 575 1 581  1  618
Logopedas 1 574 1 677 1 673  1  678
Mokytojai turintys pilną darbo krūvį 20 742 20 712 20 737  20  787
Mokytojai turintys nepilną darbo krūvį 2 347 2 343  2 331  2  328
Mokytojo padejėjai turintys nepilną darbo krūvį 2  271 2 219 2 236  2  274
Vyr. buhalteris 1 639 1 619  1 586  1  639
Raštvedys 1 338 1 344  1 380  1  388
Pagalbinis personalas dirbantis pilnu krūviu 5 359 5 352  5 366  5  380
Pagalbinis personalas dirbantis nepilnu krūviu 9 252 9 252  9 271  9  285
Ūkvedys 1 362 1 373  1 380 1
 400

 

 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ (Lt)

2014 metai

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuotojų skaičius 2014 m.
I ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Darbuotojų skaičius 2014 m.
II ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Darbuotojų skaičius 2014 m.
III ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Darbuotojų skaičius  2014 m.
IV ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
MOKYMO PERSONALAS
Mokytojai ir mokytojų padėjėjai, turintys pilną darbo krūvį 22 2072  22 2189 24 2026  23 2226
Mokytojai, turintys nepilną darbo krūvį 4 582  4 606 5 542  4  919
DARBUOTOJAI, TEIKIANTYS PROFESIONALIĄ PAGALBĄ MOKINIAMS
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą 3 817 3  957  - - -  -
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą 3 2011  3  2103  3 2174  3 2171
VADOVAI IR KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI
Vadovaujantis, aptarnaujantis, ūkines ir finansines funkcijas tvarkantis personalas 6  2011  6  1996 6 2106 6 2147
PAGALBINIS PERSONALAS
Pagalbiniai darbuotojai, dirbantys pilnu etatu 10  1059 10  1006 10  1054 10 1061
Pagalbiniai darbuotojai, dirbantys nepilnu etatu 5 390  5  393  5 319 5 363

 

2013 metai

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuotojų skaičius 2013 m.
I ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Darbuotojų skaičius 2013 m.
II ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Darbuotojų skaičius 2013 m.
III ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Darbuotojų skaičius  2013 m.
IV ketv. vid. mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
MOKYMO PERSONALAS
Mokytojai ir mokytojų padėjėjai, turintys pilną darbo krūvį 22 2153 22 2145 22 2236 22 2195
Mokytojai, turintys nepilną darbo krūvį 4 632 4 573 4 1051  4 625
DARBUOTOJAI, TEIKIANTYS PROFESIONALIĄ PAGALBĄ MOKINIAMS
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą 3 1167 3 1159 3 1051  3 868
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą 3 1425 3 1579 3 1909  3  2109
VADOVAI IR KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI
Vadovaujantis, aptarnaujantis, ūkines ir finansines funkcijas tvarkantis personalas 6  1894 6 2096 6 2180  6  2013
PAGALBINIS PERSONALAS
Pagalbiniai darbuotojai, dirbantys pilnu etatu 10  1059 10 1109 10 970 10 990
Pagalbiniai darbuotojai, dirbantys nepilnu etatu 4 443 4 434 4 325  4  442