Gegužės 5 dieną Lietuvos edukologijos universitete vyko nacionalinis mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“ šalies mokyklų 4-ų klasių mokiniams. Konkursą rengia VšĮ „Mokykla vaikams“ ir LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija bei nevyriausybine progimnazija „Magis“. Svarbiausias šio konkurso tikslas – ugdyti mokinių raštingumo įgūdžius ir teigiamas taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas. Lietuvių kalbos raštingumo konkursas rengiamas kasmet Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, švenčiamai gegužės 7 dieną, paminėti.

Balandžio 28 dieną Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada šalies mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokiniams. Konkursą trečius metus rengia „GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA“ ir dr. Romualdas Kašuba bendradarbiaujant su VU Matematikos ir informatikos fakultetu. Svarbiausi šio konkurso tikslai: skatinti vaikus ankstyvame amžiuje domėtis matematika ir jos pasireiškimu aplinkoje; ugdyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, atkaklumą.

Balandžio 26 d. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje Širvintų dekanato tikybos mokytojai organizavo popietę, skirtą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metams. Popietėje dalyvavo ir mūsų, Širvintų pradinės mokyklos, mokiniai: Giedrė Katinaitė (4b), Ignas Blusevičius (4c), Andrėja Jarmalavičiūtė (4d) ir Augustė Jarmalavičiūtė (4d) kartu su tikybos mokytoja Jurgita. Mokiniai susipažino su paveikslo istorija, atliko komandines užduotis, kubų klasėje pastatė arką, vaišinosi arbata. Visi dalyviai buvo apdovanoti Kaišiadorių vyskupijos dovanomis ir Švietimo centro padėkomis.

Mokyklos informacija

Balandžio 19–20 d. Trakuose vyko vienas masiškiausių 2017–2018 m. m. mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ finalas. Šiuo renginiu siekiama ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą bei skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklų bendruomenėms.

Balandžio 20 dieną Molėtų pradinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Domiuosi, tiriu, atrandu 2018“. Į ją susirinko pradinukai iš Anykščių, Molėtų, Širvintų ir Ukmergės rajonų mokyklų. Gamta ir jos reiškiniais besidomintys mokiniai pristatė atliktus tyrimus, apibendrino vykdytus stebėjimus. Buvo perskaityti 23 pranešimai, pademonstruoti bandymai.

Balandžio 12 dieną VšĮ „VIMS – International Meridian School“ mokykloje vyko tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2018“ nugalėtojų apdovanojimo ceremonija. Į šį renginį buvo kviečiami atvykti I–III vietų laimėtojai. 3–10 klasių mokiniai iš visos Lietuvos rungėsi aštuoniose amžiaus grupėse. Vyko du konkurso etapai: dalyvių mokyklose ir devyniuose konkurso vykdymo centruose Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Ukmergėje, Utenoje, Vilniuje. Mūsų mokyklos mokiniai, patekę į antrą etapą, uždavinius sprendė Ukmergėje, Antano Smetonos gimnazijoje.

Jei padangėj skraido aitvarai,

Tu žinok, kad viskas bus gerai!

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet mūsų mokyklos neaplenkė ketvirtokų 50-dienis. Taigi, liko tik 50 dienų iki mokslo metų pabaigos, tik 50 susitikimų su mokytojais ir jaunesniais draugais šioje mokykloje.

Balandžio 13 dieną trečiokai su savo mokytojomis surengė gražią šventę vyresniems draugams. Jos metu skambėjo dainos, deklamuojami eilėraščiai, dūduojami muzikiniai kūriniai. Pagrindiniai šventės personažai buvo vaikystės palydovai – spalvoti aitvarai (Dovydas Čivilis (3a), Luknė Mikaitė (3b), Dovydas Vasilevskij (3c), Oskaras Jusevič (3d)). O kokia gi šventė be dovanų? Trečiokai ketvirtokams padovanojo saldžias dovanas ir magnetukus su šventės pagrindiniais veikėjais – aitvarais. Atminimo dovanėlės buvo įteiktos ir mokytojoms, administracijai.

Linkime ketvirtokams įdomių, prasmingų ir smagių likusių dienų pradinėje mokykloje!

Trečių klasių mokytojos G. Bakasėnienė, A. Lebedevienė,

V. Šapurienė, L. Vaitkūnienė

Dėmesio! Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. keičiasi Širvintų pradinės mokyklos mokyklinio autobuso popietinių maršrutų grafikas.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius, norėdamas įsivertinti mokinių pasiekimus, pateikė paraišką dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Nacionaliniame egzaminų centre (toliau – NEC) paraiška buvo atrinkta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Širvintų rajono savivaldybės administracija. Nuo 2017 m. diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6.

Pamildami savo gimtąjį kampelį,

išmokstame mylėti ir savo tėvynę.

(S. Teri)

Tik nuolat puoselėdami gimtąją kalbą, jos kultūrą, gebėsime išugdyti savo kraštą mylintį ir gerbiantį pilietį. Kaip ir pridera tikriems Lietuvos piliečiams, mūsų mokyklos mokiniai aktyviai įsitraukė į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtus renginius.