Sausio 4 dieną mūsų mokykloje lankėsi VšĮ „EOS grupės“ psichologas Evaldas Karmaza. Po pamokų mokytojai dalyvavo seminare „Profesinis santykis su vaiku: Z kartos vaikų ugdymas“. Lektorius kalbėjo apie dabartinių vaikų išskirtinumą ir skirtumus tarp kartų, pateikė idėjų, kaip bendrauti su mokiniais. Seminaro dalyvės diskutavo, analizavo situacijas, buvo aptarti efektyvūs ir kūrybiški mokymo, drausminimo, bendravimo ir bendradarbiavimo būdai.

Vakare psichologas skaitė paskaitą mokinių tėvams „Ribos ir taisyklės šeimoje – nuo privertimo link susitarimų“. Tėvai ne tik klausėsi paskaitos, bet ir analizavo situacijas, aiškinosi kylančių problemų priežastis, mokėsi pozityvių sprendimo būdų.

Dėkojame psichologui E. Karmazai už šiltą ir įdomų bendravimą ir patarimus auklėjant ir ugdant mūsų vaikus.

Mokyklos informacija

Jau berimstant didžiųjų metų švenčių šurmuliui, Kalėdų nuotaika aplankė ir Širvintų pradinės mokyklos darbuotojus. Paskutinę mokinių atostogų dieną mokyklos taryba bendruomenei padovanojo šventiškos nuotaikos kupiną renginį. Jo metu mokyklos darbuotojai sulaukė mūsų krašte vis dar užsilikusio Kalėdų Senelio dovanų, nuoširdžių palinkėjimų, padėkų ir to žiupsnelio džiugesio, pajaučiamo visiems susirinkus į bendrą šventę.

 Belaukiant Kalėdų, mokyklos bendruomenės nariai žaidė žaidimą „Slaptas draugas“. Galima tik pasidžiaugti bendruomenės narių linksmumu, išradingumu ir rūpestingumu. Sužinoję savo slaptuosius draugus, visi dalyviai dar kartą vienas kitą pradžiugino sveikinimais ir dovanėlėmis.

Visiems bendruomenės nariams mokyklos taryba linki džiugių ir nuotaikingų metų ir kuo daugiau progų pabūti kartu.

Mokyklos taryba

Gruodžio 28 dieną vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ susiruošė į Vilniaus r. Maišiagalos lopšelį-darželį. Įstaigos direktorė Ivona Marija Matveiko svečiams parodė darželio grupes, žaidimo kambarius. „Želmenėliai“ dainavo advento ir Kalėdų laikotarpio dainas, drauge su darželinukais šoko tradicinius lietuvių liaudies šokius, ratavo adventinius ratelius. Šokiams ir žaidimams armonika grojo Širvintų krašto armonikininkas Jonas Romaška. Už linksmą pasirodymą direktorė padėkojo ir įteikė vaikams saldžių dovanėlių ir padėkos raštą.

Iš darželio vykstant į Tradicinių amatų centrą, širvintiškiai turėjo puikią progą pažinti Maišiagalos miestelį. Tradicinių amatų centre susirinko Vilniaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie dalyvavo seminare „Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai šiuolaikinių vaikų ugdyme“. Seminarą vedė mūsų mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, vaikų folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė. Seminaro dalyvės sužinojo, kaip panaudoti tradicinius žaidimus, integruojant juos į mokomuosius dalykus. Mokėsi žaisti judriuosius žaidimus, šokti tradicinius šokius, dainavo lietuvių liaudies dainas. Pasibaigus pirmai seminaro daliai, mokytojos pynė šiaudinius paukščius, o vaikai gamino angelus. Visi dalyviai ant iškirptų paukščių parašė savo atsiliepimus ir juos patupdė į Pasaulio medį. Seminaro pabaigoje visi drauge padainavo dainą „Žemėj Lietuvos“.

Vykstant namų link, ansambliečiai aplankė Maišiagalos piliakalnį. Seminaro metu visi įgijome kiekvienam reikiamų žinių. Už tai, kad visada mums pagelbėja, esu dėkinga armonikininkui Jonui Romaškai ir mokinės Urtės mamai Ramunei Mačiuikienei.

Folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

Visą gruodžio mėnesį Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė šurmuliavo ruošdamasi gražiausioms metų šventėms. Mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai dalyvavo įvairiuose renginiuose, taip pat ir kasmetinėje Kalėdinėje gerumo akcijoje. Padedami mokytojų, vaikai gamino angelus, ruošė sveikinimus, mokėsi eilėraščius, repetavo kalėdines dainas. 3b klasės mokiniai gamino atvirukus seneliams. Jiems talkino mokytoja Lena Vaitkūnienė ir 3b klasės mokinio Jorio mama Inga Vaickienė.

Švenčių laukia ir joms ruošiasi ne tik vaikai. Gruodžio 21 dieną mokyklos chorą lankantys mokiniai, jų vadovė Rasa Gudeikienė ir mokyklos socialinė pedagogė lankėsi Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Artėjančių švenčių proga mokiniai koncertavo centro gyventojams ir darbuotojams. Seneliai drauge su vaikais deklamavo kalėdinius eilėraščius bei pritarė nuotaikingoms dainelėms. Šventiniai atvirukai su vaikų sveikinimais ir angelai labai pradžiugino senelius ir Socialinių paslaugų centro darbuotojus. Vaikai taip pat neišėjo tuščiomis. Jiems centro darbuotojai padovanojo maišą saldumynų, o choro vadovei ir socialinei pedagogei įteikė padėką už parodytą dėmesį ir sveikinimus.

Prie Kalėdinės gerumo akcijos jau ne pirmus metus prisijungė mūsų miesto geradariai iš įvairių personalinių įmonių, įstaigų. Jie paruošė dovanas ir sveikinimus pradinės mokyklos mokiniams. Gruodžio 22 dieną su šiomis dovanomis po mokyklą pirmyn atgal bėgiojo Kalėdų Senelio pagalbininkas Nykštukas (socialinė pedagogė J. Vilkienė). Mokiniams Nykštukas dalijo saldumynus, knygeles, žaislus. Rėmėjų dėka kalėdinės dovanos pasiekė 32 mūsų mokyklos vaikus. Vaikai atsidėkodami rėmėjams perdavė pačių pagamintus darbelius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie gražesnių mūsų mokinių švenčių.

Kalėdinės gerumo akcijos iniciatorė,
vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

Tylią naktį, naktį šventą
baltos snaigės tyliai krenta...
Tyliai krisdamos į žemę
baltos snaigės, rodos, šlama.
Rodos, kužda mūs širdims:
Dievo Kūdikis užgims.

Šiais Mykolo Linkevičiaus žodžiais prasidėjo 2b klasės bendruomenės vakaronė „Ir atvažiuoja šventa Kalėda“. Vakaronės metu dalyvavo kiekvienas iš susirinkusiųjų. Luka, kartu su sesute Eva ir mama Ligita giedojo kalėdines giesmes, vėliau visos sugiedojo žemaitišką kalėdinę giesmę. Susėdę aplink savo rankomis pagamintus angelus ir šviečiančias žvakutes, mokiniai giedojo kalėdines giesmes ir deklamavo kalėdinius eilėraščius. Ieva pianinu pagrojo kalėdinę dainą „Tyli naktis“, o Miglė, sesutė Milda ir mama Sandra sudainavo dainelę „Virė virė košę“. Mažoji Milda pasveikino visus susirinkusius padeklamuodama kalėdinį eilėraštį. Arnas kartu su mokytoja akordeonais pagrojo V. Burinsko „Mažąjį valsą“. Mamos su tėveliais deklamavo vaikams kalėdinius eilėraščius. Visi žaidėme kalėdinius žaidimus, o pritariant armonikininkui J. Romaškai, mokiniai ratavo kalėdinius ratelius. Po literatūrinės dalies vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu kiekvienas bendruomenės narys pasigamino kalėdinę žvakutę, kurią parsinešę namo uždegs prie Kūčių stalo linkėdami vieni kitiems gėrio ir laimės.

Kažkur šalia, ant balto tako

Kalėdos ruošias į svečius,

Nukritusį gerumo lašą

Jums su džiaugsmu neš į namus...

Paėmus angelą už rankos

Ateis prie židinio šeimos,

Širdin įdės vėl laimę brangią,

Kuriai reiks jūsų šilumos...

Dar yra laiko nusimesti

Kasdienius pykčio drabužius,

Skriaudas giliai širdy užkasti,

Nes šventės eina į namus.

Šiomis eilutėmis baigėsi šilta, jauki kalėdinė vakaronė. Noriu padėkoti visiems mokiniams, tėveliams, armonikininkui Jonui už kartu praleistą šiltą kalėdinį vakarą.

2b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

„Jei galite apie ką nors svajoti, vadinasi, galite ir padaryti“. (Walt Disney)

Daugelį metų rinkusi kalėdinius atvirukus, svajojau surengti jų parodą. Parodos atidarymas įvyko šių metų gruodžio 15 dieną Širvintų I. Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje. Savo kolekcijoje turiu 3 tūkstančius atvirukų. Dėl vietos stokos jų buvo eksponuojama daugiau kaip 200. Parodos atidarymo metu trumpai papasakojau, kaip atvirukai atkeliavo į mano gyvenimą. Turiu užrašytus atvirukus savo bendraklasių, studijų draugų, giminių, draugų iš užsienio šalių, savo mokinių. Tai labai brangus prisiminimas. Paskutiniu metu kolekcionuoju dovanotus įvairių organizacijų kalėdinius atvirukus. Klasėje taip pat turime kalėdinį paštą, į kurį antrokai deda savo pieštus ir užrašytus klasės draugams atvirukus.

Parodos atidaryme koncertavo mano vadovaujamas folkloro ansamblis „Želmenėliai“. Šiame pasirodyme debiutavo 2b klasės mokinių Ievos ir Miglės mama Sandra Diržinauskienė bei sesutė Milda. Miglė Diržinauskaitė mums grojo kanklėmis. Kartu su savo mokiniu Arnu Sakalausku grojome akordeonais. Šokiams ir rateliams armonika griežė armonikininkas Jonas Romaška.

Už dalyvavimą koncerte esu visiems dėkinga. Padėkoti noriu savo mamai Janei Razmienei, kad dar vaikystėje pritarė mano pomėgiui kolekcionuoti kalėdinius atvirukus. Už tai, kad padėjo surengti šią parodą, noriu padėkoti I. Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėjai Almutei Kanapienienei ir visoms bibliotekos darbuotojoms. Už šiltus sveikinimus esu dėkinga mokyklos direktorei I. Sližauskienei, I. Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorei V. Daugėlienei, 4a klasės mokytojai N. Miliauskaitei ir jos mokiniams, mokinės Emos Vitkovskajos močiutei. Džiaugiuosi, kad parodą aplankė 2b klasės mokinių tėveliai. Šį parodos atidarymą filmavo TV3 televizija ir parodė gruodžio 16 dieną laidoje „Vakaro žinios“, o gruodžio 14 dieną LRT televizijos laida „Labas rytas, Lietuva“ rodė reportažą apie mano surinktų kalėdinių atvirukų kolekciją.

Linkėdama gražių švenčių, norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų užrašytų ir nusiųstų savo artimiesiems sveikinimo atvirukus Kalėdų proga.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

Gruodžio 12–14 dienomis penkios mūsų mokyklos klasės (2c, 2d, 4b, 4c, 4d) lankėsi Šiaulių rajono Naisių gyvenvietėje. Pirmiausia mokiniai apsilankė Naisių žemės istorijos muziejuje, kuris įkurtas 2015 metais Naisių bendruomenės kultūros rūmuose. Keturiose salėse sukurtos Naisių krašto istorijos ekspozicijos. Kiekviena jų – tai Naisių žemės istorijos dalelė.

Natūralioje gamtoje po atviru dangumi mokiniai apžiūrėjo Žolynų ir Inkilų muziejų. Inkilai iškelti keliose gyvenvietės vietose, šalia įrengti stendai, kuriuose aprašyti juose perintys paukščiai bei paaiškinta, kuriai paukščių rūšiai skirtas kiekvienas iškeltas inkilas. Pradinukai aplankė Baltų dievų muziejų ir Saulės aikštę, kurios centre – unikalus Saulės laikrodis: ant 25 akmenų surašyti protėvių vartoti senieji valandų pavadinimai, šalia – ant 12 didžiųjų akmenų – pagrindinių baltų kultūrai būdingų švenčių autentiški pavadinimai.

Sunkiu, bet smagiu išbandymu mokiniams tapo kopimas į Baltų arenos aukštybes: arenos pylimas yra net 200 metrų ilgio, 160 metrų pločio, šlaitai siekia 16 metrų aukštį, jam sunaudota 125 tūkstančiai kubinių metrų žemės. Statant areną, vakarinėje jos dalyje atsirado Laimės ežeras, prie kurio galima sutikti įspūdingą Karališkųjų žalčių šeimyną.

Mokiniai dalyvavo molio edukacijoje. Jos metu išvykos dalyviai Naisių svirne iš arčiau susipažino su puodžiumi Mindaugu, kuris papasakojo, kaip žiedžiami puodai ir kiti dirbiniai iš molio. Vaikai ir patys išbandė savo sugebėjimus, lipdydami dubenėlius.

Jodami ant žirgo, drąsiausi širvintiškiai apsuko ratą Žemaitukų žirgyno manieže.

Pažintį su Naisiais mokiniai baigė bendruomenės kultūros namų arbatinėje. Prie karštos arbatos puodelio aptarė patirtus įspūdžius, įsigijo suvenyrų. Kaip niekada buvo gardūs mamų sutepti sumuštiniai...

Dėkojame 4b klasės mokinės Liepos mamai Lilijai Serekpajevienei, kuri užregistravo visas važiavusias klases į ekskursiją (kelionė ir gido paslaugos – nemokamos). Nuoširdžiai ačiū mokinius lydėjusioms mamoms.

Mokytojos Svetlana Paliukėnienė ir Dalia Vinslauskienė

Gruodžio 13 dieną Širvintų pradinėje mokykloje vyko MB „Reptilis“ pažintinis-edukacinis užsiėmimas „Roplių pasaulis“. Mokiniai, lankantys ekologų būrelį, turėjo galimybę pamatyti tolimųjų kraštų roplius: barzdotąjį drakoną, kukurūzinį žaltį, tigrinį pitoną, Kalifornijos karališkąją gyvatę, gikoną ir kt. Pradinukai susipažino su paslaptingu jų gyvenimu, įpročiais, mityba. Jaunieji ekologiukai sužinojo daug keistų ir įdomių faktų, pavyzdžiui, kad gyvatės nemirksi, kad yra driežų, kurie maisto atsargas kaupia uodegoje, o iškilus bet kokiam pavojui, gali ją numesti ir atsiauginti kitą.

Užsiėmimo pradžioje mokiniai buvo nedrąsūs – juk paglostyti, palaikyti rankose šaltakraujį gyvūną reikia daug drąsos! Baigiantis susitikimui ne tik vaikai, bet ir mokytojos, direktorė įveikė visas baimes: lietė, glostė gyvūnus ir pripažino, kad roplių pasaulis – nuostabus.

Ekologų būrelio vadovė Gita Bakasėnienė

Gruodžio 11 dieną mokykloje vyko teatralizuotas kalėdinis spektaklis mokiniams „Baltosios gatvės gyventojai“. Šventę pradėjo Žibintininkas, pasakodamas apie vieno miesto gatvę, kurioje buvo viskas balta, o ten gyvenantys žmonės buvo linksmi ir laimingi. Mokyklos choro dainorėliai, vadovaujami mokytojos R. Gudeikienės, dainavo kalėdines daineles. Smagius žiemiškus šokius paruošė šokių grupės „Upeliukas“ (šokio mokytoja R. Maslinskienė) šokėjos.

Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė I. Sližauskienė ir pasidžiaugė mūsų nuostabia Kalėdų eglute, kuri papuošta mamų ir močiučių pagamintais žaisliukais: geltonais, žaliais ir raudonais. Netrukus Lietuvos 100-mečio Kalėdų eglutė mūsų mokykloje nušvito margaspalvėmis švieselėmis.

Dėkojame visiems, gaminusiems žaisliukus, kurie papuošė mūsų mokyklos Kalėdų eglutę.

Mokyklos informacija

Vilniaus APGV Širvintų PGT vyresnysis inspektorius Virginijus Lukša gruodžio 6 dieną aplankė Širvintų pradinės mokyklos pirmokėlius. Jis ne tik pasakojo, bet ir rodė filmukus apie saugų elgesį žiemos metu.

Mokiniai susidomėję klausėsi svečio patarimų, kaip atsargiai elgtis ant ledo, kodėl negalima vieniems be suaugusiųjų priežiūros lipti ant upės ar kito vandens telkinio, kaip elgtis  įlūžus ledui ar pastebėjus įlūžusį draugą. Vaikai ne tik klausėsi, bet ir atsakė į klausimus. Inspektorius vaikams linkėjo būti budriems ir atsakingiems.

Mieli Tėveliai, nepalikite vaikų be priežiūros.

Pirmų klasių mokytojos