Ši paskutinė rugsėjo savaitė buvo skirta mokyklos dešimtmečiui paminėti. Pirmadienį visų klasių mokiniai kūrė laiškus „Ateities mokiniams“. Visi galėjome pasidžiaugti originaliais bei kūrybiškais laiškais būsimiems pradinukams mokyklos 1-o aukšto koridoriuje. Mokyklą juosianti tvora buvo papuošta mokinių pagamintomis įvairiaspalvėmis gėlėmis. Labai džiaugiamės mokyklos kiemelyje įrengta lauko klase ir dėkojame 3b klasės mokinės Medos tėveliui Egidijui Kazlauskui. Rėmėjų dovanėlės, knygutės apie mokyklą ir knygų skirtukai mokyklos gimtadieniui atminti, pradžiugino visus – nuo mažiausio iki didžiausio.

Mokyklos dešimtmečio proga kitą dieną visa mokyklos bendruomenė sodino ąžuoliuką. Prie medelio esančią medinę lentelę, kurioje įrašėme šią svarbią datą, mums pagamino Pranas Rutkauskas. Visus pasveikino ir ąžuoliuką padėjo pasodinti mokyklos tarybos tėveliai Vidmantas Mateika ir Audrius Indriulionis.

Trečiadienį vyko aktyvi veikla su mūsų draugais „Vikingų kaimas“ (Judita ir Mindaugas Korsakai). Pirmokai ir priešmokyklinukai, antrokai, trečiokai ir ketvirtokai žaidė senovinius stalo žaidimus, susipažino su senovės karyba, sportavo ir šoko. Vėliau valgėme skanią košę, kurią pagamino „Tado virtuvės“ komanda. Įmonės atstovas Tadas Žvirblis mielai sutiko padovanoti mokiniams šią staigmeną mokyklos dešimtmečio proga.

Rugsėjo 29 dieną mokykloje vyko integruoto ugdymo diena „Mokyklai – dešimt“. Atlikę smagias ir įvairias veiklas klasėse mokiniai susirinko į mokyklos salę. Visus pasveikino mokyklos direktorė I. Sližauskienė, „Atžalyno“ progimnazijos atstovai. Klasių mokiniai su klasių vadovėmis atidavė direktorei savo sukurtus laiškus, skirtus būsimiems pradinukams. Šiuos laiškus mokyklos direktorė sudėjo į voką ir pažadėjo jį saugoti bei vėliau perduoti būsimosios kartos atstovams. UAB „Riolis“ kiekvieną mokinį pradžiugino miela dovanėle. Linksmai nusiteikę šokome ir dainavome visi kartu. Renginyje koncertavo folkloro ansamblis „Želmenėliai“ (mokytoja Rūta Tamašauskienė), kuriam talkino muzikantai Jonas Romaška ir Antanas Martinėlis, taip pat mokyklos choristai (mokytoja Rasa Gudeikienė), tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ (mokytoja Raminta Maslinskienė). Tą vakarą 18.00 val. vyko šventinis koncertas Kultūros centre. Visus susirinkusius pasveikino gausus būrys garbingų svečių: Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono savivaldybės mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė, vyriausiosios specialistės Rasa Kralikevičienė ir Jolanta Pugačiauskaitė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Margarita Vaičelytė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Daiva Klimienė, Širvintų sporto mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Alina Zapolskienė, Meno mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Daiva Chadusevičienė, Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ l. e. direktoriaus pareigas Kristina Lieparskienė, asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ pirmininko pavaduotojas Česlovas Bakasėnas, buvę mokyklos darbuotojai.

Paskutinę dieną (penktadienį) prisiminėme džiugias ir nepakartojamas šios ypatingos šventinės savaitės akimirkas. Visi kartu draugiškai susikibę rankomis „apkabinome“ savo mylimą mokyklą!

Įdomi, nuotaikinga ir spalvinga Širvintų pradinės mokyklos dešimtmečio šventė nebūtų įvykusi be gausaus būrio rėmėjų. Dėkojame JUMS, mieli rėmėjai, už Jūsų širdis, pilnas gerumo, nuoširdumo, supratingumo, meilės; už Jūsų paramą, išpildant mūsų vaikų svajones:

UAB „Agrima“
UAB „Riolis“ direktorei Evelinai Buividienei,

UAB „Alnitransa“ Nijolei Dižiokienei,
UAB „Geovysa“ ,
UAB „Ekmeta“ direktorei Lilijai Serekpajevienei,
Susanai Simonian,
Dovilei Kvaselienei,
Ingai Juodviršienei,
Skaistei ir Robertui Polonskams,
Ingai Maslinskienei,
Vytautui Bartašiui,
Vitalijai ir Aleksandrui Armanavičiams,
Kristinai Boridkai,
Ilonai Sindaravičienei,
Rimantui Vasiliauskui,
Egidijui Kazlauskui,
Oleksijui Tolkan,
1c klasės tėveliams,
Tadui Žvirbliui,
Raimondui Igliukui,
Denisui Kizinui,
Juditai ir Mindaugui Korsakams,
Daliai Žukauskei,
Donatai ir Sigitui Bankauskams,
Daliai Karolaitienei,
Algiui Jakimavičiui.

2006 metų rugsėjo 1-ąją duris atvėrė Širvintų pradinė mokykla. Ji įsikūrė buvusio lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpose. Šiandieną mokykla švenčia 10 metų jubiliejų ir didžiuojasi savo buvusiais ir esamais auklėtiniais. Mokykla turi savo tradicijas, jas savaip puoselėja, ugdo vertybines nuostatas, kuria saugią, teigiamą mokinių motyvaciją skatinančią aplinką.

Nėra jokia paslaptis, kad daugiau nei prieš dešimtmetį miesto mokyklos skaudžiai išgyveno tinklo pertvarką. Prisimenu tą laikotarpį... Tada ne visi suprato jos svarbą, reikėjo aiškinti ir įrodyti tėvams, kad tai bus naudinga vaikams. Iki šios dienos negirdėjau nei vieno atsiliepimo iš tėvų, kad atskira pradinė mokykla yra negerai: vaikai čia saugūs, tėvai ramūs, o mokytojai patenkinti. 2006 metais į mūsų pradinę mokyklą atėjo pradinukai iš dabartinės „Atžalyno“ progimnazijos ir Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos. Pirmaisiais metais mokykloje buvo 460 mokinių: pradinėje mokykloje mokėsi 411 mokinių, Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 12, Družų – 17, Kielių – 20 mokinių. Vėliau kasmet mokinių skaičius mažėjo, buvo uždaromi pradinio ugdymo skyriai, mažėjo klasių komplektų skaičius. Tai buvo jaučiama ne tik mūsų rajone, bet ir visoje šalyje. Šiais 2016-2017 m. m. mes turime 17 klasių komplektų su 349 mokiniais (kartu ir priešmokyklinio ugdymo grupė). Jau daugelį metų komplektuojame po keturias paralelines klases ir perspektyvoje matome, kad tai darysime dar ne vienerius metus. Sumažėjus mokinių skaičiui mes radome galimybę pagerinti mokiniams ugdymosi sąlygas: įsikūrė atskiri anglų kalbos kabinetai, tikybos, muzikos, skirti kabinetai pagalbos mokiniams specialistams, pailgintos darbo dienos grupei, įkurtas gyvasis kampelis.

Sunkiausi buvo pirmieji darbo metai. Dar keletą metų vyko statybos, neužteko kabinetų, nebuvo jokios salės, bibliotekos, aplinka nesutvarkyta, neįrengtas sporto aikštynas, bet buvo didžiulis noras dirbti, kuo greičiau sudaryti normalias sąlygas mokiniams ugdyti, užtikrinti jų saugumą, suburti darnų kolektyvą. Jaučiau didelį palaikymą iš visų ir už tai esu dėkinga, nes reikėjo nusimanyti ir statyboje, ir inžinerijoje, ir teisėje, ir higieninėse normose ir t. t. Lengviausia buvo tai, kad esu komunikabilus žmogus ir niekada nebijojau ir nebijau pasiklausti, pasikonsultuoti, padiskutuoti man ne visada žinomais ar suprantamais klausimais. Dažniausiai gaudavau atsakymą, paaiškinimą. Nustebino tai, kad tuo metu „darbo fanatikė“ buvau ne aš viena – visas mokyklos kolektyvas dirbo „kaip išprotėjęs“: neskaičiuodavo darbo valandų ar dienų, nežiūrėjo kam kas priklauso, į pagalbą pasikviesdavo savo šeimos narius, iš namų atsiveždavo viską, ko trūko kabinetų įsirengimui, patys ieškojo rėmėjų. Tai buvo prieš dešimt metų! Todėl šiandien mes dirbame jaukioje, šviesioje, saugioje mokykloje su šauniu kolektyvu.

Šios mokyklos dėmesio centre yra vaikas. Visiems mokyklos darbuotojams labai svarbi kiekvieno mokinio savijauta, saugumas, tobulėjimas. Ne veltui Išorės vertinimas mokyklos rūpinimąsi mokiniais įvertino aukščiausia verte – ketvertu. Mokykloje stengiamasi pastebėti kiekvieną mokinį, o ir pradinio ugdymo specifika sudaro sąlygas labai gerai pažinti kiekvieną vaiką, jo aplinką, laiku pastebėti gebėjimus, polinkius, pomėgius bei nukreipti tinkama linkme.

Mokykloje kreipiamas ypatingas dėmesys kultūrinių ir etninių tautos tradicijų pažinimui, meniniam, muzikiniam ugdymui. Visi mokiniai dalyvauja muzikos, šokio, dailės ir technologijų pamokose. Jiems sudaromos galimybės mokyklos bendruomenei pristatyti savo pasiekimus mokyklos renginių, švenčių metu. Dauguma mokinių lanko tautinių šokių kolektyvo „Upeliukas“, folklorinio ansamblio „Želmenėliai“, choro ar ansamblio užsiėmimus. Turintys polinkį dailei ar technologijoms randa mielus užsiėmimus būreliuose: „Mokausi tapyti“, „Juostų audimo“, „Aš pats“, „Darbeliai iš natūralių gamtinių medžiagų“. Mokinių darbai puošia mokyklos edukacines erdves, eksponuojami piešinių konkursuose, o meno kolektyvai dalyvauja šventėse, konkursuose, apžiūrose. Užsienio kalbai mokyti sudarytos palankios galimybės: mokinių tėvai gali pasirinkti pirmą užsienio kalbą, mokykloje dirba profesionalūs anglų kalbos specialistai, klasės anglų kalbos mokymui skaidomos į grupes, mokytojai naudoja inovatyvius ugdymo metodus.

Šiandien dienai jau turime nemažai tradicijų. Iškilmingai švenčiama Rugsėjo 1 – osios šventė, kai Lauryno Stuokos – Gucevičiaus abiturientai atveda mūsų pirmokėlius į klases, o mūsiškiai juos išlydi gegužės mėnesį. Spalio mėnesį organizuojame Pirmokų šventę, kada jie „pakrikštijami“, priima „priesaiką“ ir tada gauna pirmokų pasus. Gruodžio mėnesį vyksta tradicinis Kalėdinės eglutės įžiebimas ir mokinių tėveliams organizuojamas Kalėdinio vainiko pynimas. Pavasarį ketvirtokams organizuojame Penkiasdešimtadienio šventę, tuomet trečiokai jiems ruošia kalendorius su užduotimis, palinkėjimais. Gegužės mėnesį – renginys „Sveika, vasara!“, kurio metu įvertinami per mokslo metus nuveikti darbai, pasiekimai, vyksta apdovanojimai. Tradicine švente tapo ir ,,Lik sveika, pradine mokykla“, kai savo ,,mažuosius abiturientus“ iškilmingai Kultūros centre palydime į penktą klasę. Su tėvais ir visa mokyklos bendruomene rengiame bendras vakarones, planuojame sportines šventes ir olimpiadas.

Širvintų pradinė mokykla garsi Lietuvoje sportiniais laimėjimais. Nuo pat mokyklos įkūrimo dalyvaujame respublikiniame sportiškiausių mokyklų konkurse. Taip sklandžiai organizuoti mokyklos sportinį gyvenimą padeda mokytojos-fanatikės – Ramunė Savickienė ir Danguolė Skirmantienė. Jos taip sugeba motyvuoti mokinius ir jų tėvelius, kad vaikų į sportinius būrelius susirenka gausiausia. Tai mokytojos, kurios dirbdamos niekada „nežiūri į laikrodžius“, myli vaikus, rūpinasi jų sveika gyvensena ir turi didžiulę sportinę patirtį. Aš džiaugiuosi, kad jos dirba mūsų mokykloje, kurioje sudarytos visos sąlygos sportavimui. Jau dešimt metų iš eilės garsiname Širvintų rajoną, tapdami savo pogrupyje sportiškiausia mokykla respublikoje. Štai ir šiais metais rugsėjo 9 dieną grįžome iš Prezidentūros su nugalėtojų taure, diplomu ir piniginiu prizu.

Mokykla dalyvauja projektuose, skirtuose mokytojams, mokiniams, bendruomenei. Išskirčiau bendruomenei skirtus projektus MTP+, BMT. Pirmasis projektas padėjo įrengti mokytojų darbo vietas, antrasis – kurti besimokančią mokyklos bendruomenę, spręsti mokymosi motyvacijos problemą. O mokymosi motyvaciją Išorės vertinimas įvertino kaip mokyklos veiklos stiprųjį aspektą. Mokyklos mokytojai dalyvavo ir vykdė projektus: „Pradinio ugdymo tobulinimas“, „APPLE idėjos –aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, efektyvu“, „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“. Dalyvavimas projektuose pagilino mokytojų profesines kompetencijas. Mokiniams skirti mokyklos vykdomi socialiniai ir mokomieji projektai: „Antras žingsnis“, „Mokykimės būti kartu“, „Skaitau ir augu“, „Metų ratas“, „Sportas, judėjimas, sveikata“, „Ekologija pradinėje mokykloje“, „Mes ir mūsų senoliai“. Visi projektai, skirti mokiniams, gerina jų mokymosi motyvaciją, skatina aktyvumą, socialinių gebėjimų ugdymą, išryškina gebėjimus, talentus, užtikrina mokinių užimtumą.

Galima tik pasidžiaugti, jog net sunkmečiu mūsų mokyklos komanda netrypčiojo vietoje, o ieškojo galimybių modernizuoti kabinetus, įsigyti naujausių mokymo priemonių. Tam padėjo mažos vadybos gudrybės. Jau nemaža darbo patirtis leidžia racionaliai skaičiuoti turimas lėšas ir jas tinkamai paskirstyti. Visada susidėlioju prioritetus, tada pasitariu su kolektyvu ir tuomet bandau įgyvendinti visų svajones. Kiekvienais metais mokykloje kažkas yra atnaujinama, įkuriama, pagražinama. Didelis pedagoginis ir gana nemažas vadybinis darbo stažas leidžia nesunkiai rasti rėmėjų, norinčių ir galinčių padėti mūsų mokyklai. Pasinaudodama šia proga, norėčiau mūsų rėmėjams geradariams padėkoti už Jų širdis, pilnas gerumo, nuoširdumo, supratingumo, meilės; už paramą išpildant mūsų vaikų svajones. Ačiū Jums!

O idėjos ir sumanymai labai dažnai „gimsta“ naktimis ar grįžus iš seminarų, mokymų, išvykų, nemažai įdomių pasiūlymų sulaukiu iš bendruomenės narių. Viena, be komandos, aš nieko negalėčiau padaryti. Todėl labai dažnai jaučiu savo pavaduotojos ugdymui Danutės Zinkevičienės, mokytojų, personalo, tėvų, kolegų, švietimo skyriaus ar valdžios petį, į kurį aš galiu atsiremti. Lengviausia, kai susirenka bendraminčių komanda, kai gimsta idėjos, kai galima pasidžiaugti bendru rezultatu. 

Širvintų pradinę  mokyklą  ateityje norėčiau matyti savarankišką, kuriančią, augančią, klestinčią, modernėjančią, saugią su nemažėjančiu skaičiumi mokinių, kompetentingų mokytojų, besirūpinančiu personalu ir atsakingais tėvais. Manau, kad su tokia galinga bendruomenės komanda man bus lengva ir malonu dirbti, siekti užsibrėžtų tikslų. O pagrindinis visų mūsų tikslas – VAIKAS!

Norėčiau dar tarti keletą žodžių apie patį mokyklos jubiliejų ir pasiruošimą jam. Jubiliejui mokykla pradėjo ruoštis jau 2015 metų rudenį. Pagrindinis šventės organizatorius – mokyklos taryba. Buvo apklausiami visi mokyklos tėvai, mokytojai ir surinktos nuomonės, pasiūlymai kaip turėtų vykti ši šventė. 2016 metų pavasarį jau sudaryta darbo grupė, kuri pradėjo pasiruošimą 10-čiui. Prieš vasaros atostogas mokiniai rašė laiškus „mokyklai“,  mokytojos Lena Vaitkūnienė ir Aušra Lebedevienė rinko medžiagą leidžiamai knygutei apie mokyklą. Vėliau vyko maketavimo darbai ir ... rėmėjų paieškos. Nuo rugsėjo pirmųjų dienų darbo grupė jau dirba „pasiraitojusi rankoves“: mokyklos langai papuošti dešimtukais (10 metų mokyklai), parašytas scenarijus, suderintos ir paskirstytos įvairios veiklos, išleista knygutė apie mokyklą, skirtukai šiai datai atminti, nupirktos dovanos, kurios taps staigmenomis visai bendruomenei...

Pačiai šventei mes skiriame visą savaitę. Rugsėjo 26 d. (pirmadienis) mokinių pagamintomis gėlėmis bus papuošta mokyklą juosianti tvora, o koridoriuose iškabinti mokinių sukurti laiškai „Ateities mokiniams“. Antradienį – sodinamas(i) medelis(iai) 10-čiui atminti. Rugsėjo 28 d. (trečiadienis) lauke vyks veikla su mūsų draugais „Vikingų kaimas“ ir ... mokinių lauks siurprizas. Ketvirtadienį skirsime integruotai ugdymo dienai – „Mokyklai 10!“: šventinė veikla klasėse, vėliau bendras renginys/koncertas salėje arba lauke, o vakare – šventinis koncertas kultūros centre. Rugsėjo 30 d. (penktadienis) vyks dešimtmečiui skirtų veiklų aptarimas, išklausomos mokinių mintys, tėvelių atsiliepimai. Ir finale – mokyklos „Apkabinimo“ akcija, kuria sieksime visi bendruomenės nariai susikabinę rankomis apkabinti savo mylimą mokyklą! Nepaminėjau, kad nuo rugsėjo 19 d. iki spalio 31 d. į mokyklos biblioteką kviesime visus norinčius (ne tik mokyklos bendruomenės narius, bet ir miesto gyventojus) užeiti ir pavartyti visų 10 metų mokyklos nuotraukas, albumus, metraštį, mokinių kurtas knygas ir palikti savo atsiliepimus Svečių knygoje.

Kviečiame visus norinčius ir galinčius apsilankyti šiomis dienomis mūsų mokykloje

Širvintų pradinės mokyklos
direktorė Irena Sližauskienė

MIELI TĖVELIAI!

Jei norite sužinoti daugiau būdų,

  • kaip padėti vaikui mokytis, kad jis taptų atsakingas ir savarankiškas, o ne priklausomas nuo tėvų pagalbos,
  • kaip išmokyti vaiką savarankiškai spręsti problemas ir įveikti sunkumus,
  • kaip įgyti įgūdžių, kurie tėvams palengvina bendravimą su vaikais ir padeda išugdyti juos mokančiais bendrauti ir pasitikinčiais savimi,

esate kviečiami į STEP Tėvų grupės susitikimus, kurie prasidės

2016m. spalio 5 dieną 18 val.

Susitikimai vyks vieną kartą per savaitę Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos galerijoje. Iš viso susitiksime 9 kartus. Kiekvieno susitikimo trukmė – 2 valandos. Grupės dalyvių skaičius - iki 12-os asmenų.

Užsiėmimus ves STEP programos vadovė psichologė Vaida Babrauskienė.

Užsiėmimai finansuojami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšo-mis. Tėveliams teliks susimokėti tik už STEP Tėvų knygą ir 3 € vienkar-tinį dalyvio mokestį (iš viso – 13 €). Skubėkite pasinaudoti šia puikia proga! Į grupę pateks pirmieji dvylika užsiregistravusių.

Registruotis galite sekdami šią nuorodą: http://apklausa.lt/f/registracija-i-step-tevu-rupes-sirvintu-mieste-z7wq7r3/answers/new.fullpage

Platesnė informacija suteikiama telefonu: 861410089 arba
el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Į šią grupę gali registruotis tėveliai, auginantys 6-12 metų amžiaus vaikus.

Iki malonių susitikimų Tėvų grupėje!

 

Širvintų pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai tęsia dalyvavimą Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Už saugią Lietuvą“. Rugsėjo 9 dieną visų klasių grupių mokiniai prisijungė prie švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės ir akcijos ambasadorės žurnalistės Daivos Žeimytės mokyklose paskelbtos dienos „Mes prieš patyčias“. 1–4 klasėse vyko draugiškumo pamokos. Mokiniai piešė ir diskutavo tema „Aš ir mano draugas“. Mokykloje sukosi draugystės rateliai, skambėjo dainos ir gražūs žodžiai, skirti draugams.

Vyresn. socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

 

Penktadienį į Prezidentūrą vyko mūsų mokyklos mokinių komandos atstovai su mokytojomis Ramune Savickiene, Danguole Skirmantiene ir mokyklos direktore Irena Sližauskiene. Vilniuje buvo apdovanoti 2015-2016 m. vykusių Lietuvos mokyklų žaidynių dalyviai bei paskelbtas 2016-2017 m. Lietuvos mokyklų žaidynių (LMŽ) atidarymas.

Saulėtą dieną susirinkusius sveikino šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė ir džiaugėsi, kad LMŽ dalyvauja didelė dalis šalies mokyklų. Kaip sakė D. Grybauskaitė, sportinis charakteris, kurį vaikai išugdo besportuodami, jiems padės ir gyvenime. Vėliau kalbėjusi LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė padėkojo mokiniams, mokytojams ir olimpiečiams, kurie įkvepia ir motyvuoja jaunąją kartą. Iš viso buvo apdovanota 21 mokykla.

Apdovanojamus iš D. Grybauskaitės ir D. Gudzinevičiūtės rankų gavome ir mes. Pradinių mokyklų – darželių grupėje Širvintų pradinė mokykla užėmė I vietą. II vieta atiteko Šiaulių Centro pradinei mokyklai, o mūsų kaimynai - Molėtų pradinė mokykla užėmė III vietą.

Mūsų mokyklos mokiniai Nojus, Pijus ir Gustė davė interviu „Delfi“ portalui ir papasakojo, kad jų mokyklai pasirodyti žaidynėse sekėsi itin gerai – pirmas vietas užėmė žaisdami šaškėmis, šachmatais, dalyvaudami estafečių, kvadrato, plaukimo rungtyse. Visi trys ketvirtokai – plaukikai – džiaugėsi atvykę į šventę Vilniuje ir sakė, kad sportuoti norėtų ir ateityje. Pradėti sportuoti, pasak pradinukų, labai paprasta. „Užsiėmi ir pradedi – labai patinka ir sunku sustoti“, – sakė Pijus. Dešimtmetė Gustė pridūrė, kad kiekvienas sportuoti pradėjęs žmogus jau turi savo rekordą.

Po apdovanojimų buvo paskelbtas 2016-2017 m. Lietuvos mokyklų žaidynių atidarymas – dvyliktąjį kartą vyksiančiame renginyje dalyvaus daugiau negu 200 tūkst. mokinių iš 60 Lietuvos savivaldybių.

Atidarymo metu Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniui Matui Čepuliui, rekordininkui, Europos U-16 svarsčių kilnojimo čempionato prizininkui, buvo perduota estafetės lazdelė – įpareigojimas mokiniams dalyvaujant žaidynėse būti sąžiningiems, padėti draugams ir varžovams, siekti tikslų ir garbingai atstovauti savo mokyklas.

Namo grįžome pakylėti, su taure, diplomu ir piniginiu prizu. Juk nedažnai tenka susitikti su šalies Prezidente! Po tokios šventės mokiniai ir mokytojai tikrai nenuleis rankų ir toliau savo kruopščiu, kasdieniniu darbu stengsis įrodyti, kad jie yra stipriausi, galintys ir mėgstantys sportuoti. Dėkojame mūsų mokyklos sportininkams, jų tėveliams už palaikymą ir vaikų motyvavimą, mokytojoms Ramunei ir Danguolei – už darbštumą, atsakingumą ir tikslo siekimą. Ačiū visiems ir sėkmės!

Mokyklos administracija

Visur vaikai... Koks grožis!

Voratinkliai ant klevo.

Kardelių spalvos, rožės-

Rugsėjis atkeliavo.

 

Rugsėjis, kuris atveria duris į paslapčių, ieškojimų ir džiaugsmingų atradimų kupiną žinių šalį. 2016–2017 mokslo metų rugsėjo 1-osios rytą Širvintų pradinėje mokykloje sutinka 349 mokiniai ir priešmokyklinės grupės vaikai.

Šiais metais mūsų mokykla švęs savo dešimtmetį. Šia proga pakelti Lietuvos Respublikos vėliavą mokyklos pedagogai patikėjo direktorei Irenai Sližauskienei ir dviem ketvirtokam: 4b klasės mokinei Godai Navickaitei (rajono 3–4 klasių mokinių matematikos žinių konkurso 1-os vietos nugalėtoja, rajono 3–4 klasių mokinių konkurso „Raštingiausias mokinys“ 2-os vietos nugalėtoja ir rajoninio meninio skaitymo konkurso 1-os vietos nugalėtoja) ir 4a klasės mokiniui Nojui Kralikevičiui (konkurso „Raštingiausias rajono mokinys“ 1-os vietos laimėtojas, rajono skaitymo konkurso 2-os vietos laimėtojas bei lietuvių kalbos Kengūros konkurso Oranžinio diplomo laimėtojas).

Visus – pedagogus, mokinius ir jų tėvelius – mokyklos direktorė Irena Sližauskienė nuoširdžiai pasveikino su Mokslo ir žinių diena. Linkėjo, kad mokslo metai dovanotų kiekvienam sėkmės, ryžto, kantrybės, pasitikėjimo vienas kitu, svajonių ir atkaklumo siekiant savo tikslų.

Šventėje sveikinimo žodžius sakė ir Pirmokų pasus mažiesiems mokinukams įteikė Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Taip pat ji perdavė ir Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės sveikinimo žodžius ir dovanas - Pamokų tvarkaraščius pirmokėliams bei ekologų kampeliui dvi linksmas papūgėles. Šventėje taip pat dalyvavo ir visą mokyklos bendruomenę su švente sveikino Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kralikevičienė, Širvintų rajono Švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė ir Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Olga Gerviatovič, Širvintų rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio specialistė Ginta Čepienė bei Širvintų pradinės mokyklos tarybos narė Rima Kirlienė. Mokyklos bendruomenės nariams visi linkėjo būti kūrybingiems, drąsiems, sėkmės Mokslo ir Žinių kelyje! Ragino elgtis saugiai ir atsakingai.

Mokyklos informacija