Gruodžio 2 dieną Širvintų pradinės mokyklos 1–4 klasių mokiniai ir mokytojai jau ketvirtą kartą dalyvavo projekte „Mokausi iš kino“. „Kino buso“ darbuotojai (VšĮ „Kultūrinių projektų centras“) pakvietė vaikus tęsti mokomųjų filmų peržiūras.

Mokiniai pamatė trumpametražių dokumentinių filmų programą apie bendraamžių gyvenimą įvairiuose pasaulio kraštuose, apie vaikų kasdienybę, kylančias problemas, jų sprendimo būdus.

Po peržiūros trečių klasių mokiniai ir mokytojos dalyvavo filmų aptarime ir diskusijoje su projekto vykdytojais.

Projektas „Mokausi iš kino“ yra skirtas ne tik parodyti, bet ir inicijuoti mokymąsi iš kino, semtis idėjų, taikiai spręsti konfliktus, ugdyti pasitikėjimą savimi, geriau suprasti save ir šalia esančius.

Vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. (Johanas Volfgangas Gėtė)

Lapkričio 28 dieną 2d (mokytoja V. Šapurienė), 3a (mokytoja N. Miliauskaitė), 4a (mokytoja A. Gelažunienė) klasės mokiniai dalyvavo Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus organizuotame susitikime su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi. Selemonas Paltanavičius – Lietuvos prozininkas, gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, radijo laidų vedėjas. S. Paltanavičius yra labiausiai gamtą mylintis rašytojas. Jo knygų knygelių, grožinių, publicistinių, pažintinių, skirtų vaikams, – iš viso per penkiasdešimt. Jis apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Tai „paukščių žynys ir gamtos poetas“ (L. Grudzinskas).

Ruošdamiesi susitikimui mokiniai perskaitė rašytojo knygą „Maži ežiuko sapnai“, kuri pretenduoja tapti Metų knyga. Susitikime autorius paaiškino, kad skaitydami pasakojimus apie ežiuko sapnus, mes galime sužinoti tikrų faktų apie ežių gyvenimą. S. Paltanavičius taip pat pristatė mokiniams ir kitas savo knygeles, paskaitė jų ištraukų. Mokiniams jis papasakojo apie savo vaikystę, apie kūrybinio kelio pradžią, apie knygelių spausdinimo ypatumus. Susitikimo pabaigoje S. Paltanavičius atsakė į mokinių ir mokytojų klausimus. Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kiek rašytojas perskaitė knygų, ar vykdamas į keliones pasiima su savimi knygų, ar sunku rašyti knygą, kokio amžiaus pradėjo rašyti knygas, kada išleido pirmąją knygą. Mokytoja pasidomėjo, ar autorius pažintų visus 100 medžių, kuriuos aprašė knygelėje „Kas girelėj ošia?“ Autorius puikiai pažįsta visus medžius, nes gamta jis domisi nuo mažens. Esame dėkingi Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriui už galimybę susitikti ir pabendrauti su rašytoju.

Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė, vyresnioji mokytoja Vitalija Šapurienė,
vyresnioji mokytoja Adelė Gelažunienė

Lapkričio 23 dieną Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko „Literatūrinis protmūšis“, kurį vedė LNB Vaikų ir jaunimo departamento direktorės pavaduotoja, projekto vadovė Inga Mitunevičiūtė ir aktorius Šarūnas Gedvilas. Protmūšyje dalyvavo 4 komandos iš Širvintų pradinės mokyklos: 3a (mokytoja Nijolė Miliauskaitė) ir 4a (mokytoja Adelė Gelažunienė) klasių mokiniai. Mokiniai rungėsi 4 turų literatūrinėje viktorinoje: reikėjo iš piešinių atpažinti veikėjus ar kūrinį, pasakyti, iš kokio kūrinio yra veikėjai, su kokiu kūriniu susiję nurodyti skaičiai. Pergalę šventė ketvirtokų komanda, kuri ir buvo apdovanota stalo žaidimu, o visiems dalyviams buvo įteikti plakatai.

Literatūrinis protmūšis – puikus būdas sudominti skaitymu vaikus, kurie mieliau žaidžia kompiuteriu ar žiūri televizorių.

Mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė, vyresnioji mokytoja A. Gelažunienė

Lapkričio 21 dieną po pamokų mokytojos dalyvavo seminare „Pamokos planavimas ir organizavimas“, kurį vedė Birštono meno mokyklos direktorė, NMVA išorės vertintoja Laimutė Raugevičienė. Kartu aptarėme geros mokyklos modelį, pamokos struktūrą, mokymosi motyvaciją, diferencijavimą ir individualizavimą. Diskutavome apie mokinių pasiekimų vertinimą, atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu. Stebėjome, aptarėme ir vertinome pamoką.

Mokyklos informacija

Ketvirtadienį, lapkričio 17 dieną, mūsų mokykloje įvyko aplinkosauginio švietimo projekto „Moku rūšiuoti“ protų mūšis. Renginį organizavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos višosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius, VšĮ „Problemų sprendimo centras“, Širvintų rajono švietimo centras, Širvintų pradinė mokykla. 10 komandų iš Čiobiškio ir Zibalų pagrindinių mokyklų, Širvintų pradinės mokyklos varžėsi atsakinėdami į klausimus apie atliekų rūšiavimą. Visi dalyviai puikiai atsakinėjo į klausimus, todėl komandoms nugalėtojoms pergalę atnešė 1-2 balų skirtumas. Labai džiaugiamės, kad prizines vietas užėmė mūsų mokyklos komandos. Pirmąją vietą ir galimybę nemokamai pasivažinėti riedžiais laimėjo mūsų pradinukų komanda „Kietas riešutėlis“, o antrąją vietą ir stalo žaidimus laimėjo Širvintų pradinės mokyklos mokiniai, pasivadinę „Komanda B“.

Mokyklos informacija

2016 m. lapkričio 3 d. mūsų mokykloje įvyko pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties konferencija „Širvintų pradinės mokyklos sėkmės istorija“. Konferencija skirta pradinės mokyklos veiklos dešimtmečiui paminėti. Renginį inicijavo mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė. Konferenciją organizavo Širvintų pradinė mokykla. Veiklą koordinavo Širvintų rajono švietimo centras. Konferencijoje dalyvavo Širvintų rajono administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja R. Jagminienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkės V. Redeckienė ir J. Mackonienė, specialioji pedagogė R. Kazlauskienė, Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos, Kaišiadorių rajono Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“, Elektrėnų pradinės mokyklos, Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, Zibalų pagrindinės mokyklos, Bartkuškio pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai.

Konferenciją vedė pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė S. Paliukėnienė. Renginį pradėjo Širvintų pradinės mokyklos mokiniai. Menine kompozicija jie pasveikino konferencijos dalyvius. Mokyklos direktorė I. Sližauskienė supažindino su mokyklos veikla per 10 metų, atkreipė dėmesį į mokyklos veiklos stipriąsias puses. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja R. Jagminienė pasveikino konferencijos dalyvius, pasidžiaugė rajono mokyklų ir Širvintų pradinės mokyklos mokytojų veikla, iniciatyvomis, kūrybiškumu. Širvintų rajono švietimo centro metodininkė V. Redeckienė pasidalijo pastebėjimais apie pradinės mokyklos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimą bendruomenės augimui ir sėkmei. Širvintų pradinės mokyklos metodinės grupės pirmininkė S. Paliukėnienė apibendrino mokyklos mokytojų metodinę veiklą, kokybiško ugdymo siekius. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Savickienė pristatė mokyklos sveikos gyvensenos projekto „Sportas, judėjimas, sveikata“ veiklą, o vyresnioji socialinė pedagogė J. Vilkienė pasidalino mintimis apie socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir prevencinės veiklos vykdymą. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė L. Vaitkūnienė papasakojo apie nuveiktus darbus kuriant bendradarbiaujančią klasės bendruomenę, o pradinio ugdymo mokytoja metodininkė A. Lebedevienė pateikė mokyklos projekto „Skaitau ir augu“ veiklos refleksiją. Anglų kalbos vyresnioji mokytoja I. Želvienė pateikė išsamų pranešimą apie mokyklos ir klasių edukacinių erdvių įtaką mokinių pasiekimams.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta kūrybinėms dirbtuvėms, kurių metu mokytojai galėjo praktiškai išbandyti siūlomus ugdymo metodus ar veiklas. Anglų kalbos mokytoja K. Černiauskaitė supažindino su užduočių diferencijavimo galimybėmis įvairių poreikių mokiniams, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja D. Vinslauskienė – su įvairiais metodais ir bandymais, kurie atliekami tyrinėjant aplinkoje esančias medžiagas, šokio vyresnioji mokytoja R. Maslinskienė pateikė praktinius šokio pertraukėlių pavyzdžius, kuriuos galima taikyti tiek pamokų, tiek pertraukų metu. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Tamašauskienė supažindino su Širvintų krašto dainomis ir valgiais, mokė ratuoti ratelius, o pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja D. Lapinskienė išmokė nuausti juostą. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Skirmantienė supažindino, kaip panaudoti mokyklos erdves orientaciniam sportui. Pradinio ugdymo mokytojos G. Bakasėnienė ir D. Sakalauskienė mokyklos projekto veiklą apibendrino stendiniame pranešime „Projektui „Ekologija mokykloje“ – 10 metų“.

Visus konferencijos dalyvius vienijo šilta, jauki atmosfera, geros emocijos. Refleksijos apie konferenciją metu dalyviai pažymėjo kūrybinių dirbtuvių praktinę naudą, išsakė pastebėjimus apie įdomią mokykloje vykdomą veiklą, nurodė idėjas ir žinias, kurias taikys, pasidžiaugė mokykloje dirbančių mokytojų kūrybiškumu, konferencijos organizavimu, siūlė skleisti mokyklos patirtį šalyje ir bendradarbiauti.

Džiugu, kad į mokyklą atvykę svečiai patikėjo mūsų, Širvintų pradinės mokyklos, sėkmės istorija. Dėkojame visiems konferencijos svečiams, dalyviams, pranešimų autoriams, kūrybinių dirbtuvių vedėjams ir muzikantui J. Romaškai už skambias melodijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Zinkevičienė

Rudens spalvom ir vėsa išsipusčiusį spalio 28-osios penktadienį vyko ypatinga šventė pirmokams – Pirmokų krikštynos. Juos sveikino ir linksmino Rudenėlė (mokytoja A. Gelažunienė) ir vitaminai (ketvirtų klasių mokiniai ir jų mokytojos L. Ivanauskienė, Ž. Lisauskienė, R. Žygienė). Pirmokai stebėjo ketvirtokų vaidinimą „Daržovių ginčas“, iš kurio sužinojo, kad vaisiai ir daržovės turi daug vitaminų. Taip pat mažiesiems mokiniams teko įveikti nelengvas vitaminų paruoštas užduotis, sudainuoti smagią dainelę, garsiai ir nuoširdžiai kartu su Rudenėle perskaityti pasižadėjimą, kurio teks laikytis visus ketverius metus. Sėkmingai įveikę užduotis visi pirmokai gavo po staigmeną – morką ir vitaminų palinkėjimą – medalį.

Po iškilmingo pasižadėjimo būti mandagiais, švariais, draugiškais, mylėti savo mokytojas ir mokyklą, pirmokai buvo paskelbti tikrais Širvintų pradinės mokyklos mokiniais.

Ketvirtokų mokytojos

Jau nurimo visi sveikinimai mokyklos 10-mečio proga. Penktadienio rytą į 1b klasės duris pasibeldė folkloro ansamblio „Želmenėliai“ muzikantai Jonas Romaška ir Antanas Martinėlis. Linksmai nusiteikę muzikantai įteikė vaikams ir ansamblio vadovei Rūtai nuotrauką, kurioje ansambliečiai šoka mokyklos 10-mečio šventėje. Mokiniai ir vadovė dėkoja šiems geriems vyrams už netikėtą, bet labai malonią staigmeną.

Folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

Mūsų mokyklos mokiniai jau antrus metus dalyvauja „Košės dienos“ projekte. Projekto organizatorė – grūdų perdirbimo įmonė UAB „Malsena Plius“. Projekto tikslas – skatinti mokinius atsisakyti nesveikų užkandžių ir sąmoningai rinktis naudingus maisto produktus.

Spalio 10 dienos rytą mūsų mokyklos mokiniai pradėjo sveikais košės pusryčiais ir pamokėle apie sveiką mokyklą. Kol mokiniai ragavo košę, mokyklos klasių mokytojos jiems papasakojo apie sveikų pusryčių svarbą. „Dribsnių energijos“ košė, kurią skanavo mokiniai, buvo pagaminta iš avižų dribsnių, bananų, braškių ir pieno. Greitai paruošiama košė išties labai skani, nes joje yra natūralių vaisių ir natūralių skonių. Iš akcijos rengėjų kartu su nemokama košės porcija kiekvienas mokinys gavo dovanėlę – „Košės dienos“ knygelę apie Dribsės ir Dribsio nuotykius.

Norėtųsi tikėti, kad ilgainiui mokiniai turės teisingus mitybos įpročius ir kiekvieną dieną pradės nuo maistingos ir energijos visai dienai suteikiančios grūdų košės.

Širvintų pradinės mokyklos metodinės grupės pirmininkė Svetlana Paliukėnienė

Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais – skaitmeniu, raide, nata.

Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.

Spalio 5 dieną mokykloje minėjome dar vieną šventę – Tarptautinę mokytojų dieną. Tądien trečią ir ketvirtą pamokas pradinukams vedė Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ketvirtokai. Nuotaikingą šventinį koncertą, skambias dainas ir eilėraščius, bei saldžias dovanėles paruošė ir visą mokytojų kolektyvą pasveikino pradinukai ketvirtokai ir jų mokytojos Živilė, Lena, Rasa ir Adelė. Tėvelių vardu sveikino mokyklos tarybos nariai ir įteikė gėlių bei skanių pyragų. Tradiciškai saldžiomis dovanomis pavaišino ir gražius žodžius mokytojų kolektyvui skyrė DNB Ukmergės skyriaus banko valdytojas Rimvydas Olšauskas ir ketvirtoko Danieliaus mama. Ačiū visiems už sveikinimus ir parodytą dėmesį mums – Širvintų pradinės mokyklos mokytojams.

 Mokyklos informacija