Užgavėnių šventės linksmybės neaplenkė ir Širvintų pradinės mokyklos. Triukšmingai į mokytojų kambarį atbildėjo persirengėliai (mokytojos Raminta ir Rasa) ir ketvirtokės čigonėlės. Kartu linksmai šokome – savo trankiu šventimu norėjome išgąsdinti ir išvyti žiemą. Vėliau skanavome ne tik virtuvės darbuotojų, bet ir tarybos mokytojų iškeptus riebius ir saldžius blynus, vaišinomės arbata ir kava. Džiaugiamės, kad kartu šventėme vieną linksmiausių ir triukšmingiausių žiemos švenčių, pabuvome drauge.

Mokyklos taryba dėkoja visiems, padėjusiems surengti šią šventę, ir linki ramaus ir džiugaus Velykų laukimo.

Mokyklos taryba

Ankstyvą penktadienio rytą folkloro ansamblis „Želmenėliai“ išsiruošė į Barskūnų pagrindinę mokyklą pasveikinti mokyklos bendruomenės su Lietuvos valstybės šimtmečiu. Atvykę į mokyklą, buvome šiltai sutikti mokytojos, laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas,  Linos Jakštienės ir lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Romos Vareikienės. Mokykloje vyko netradicinė diena „Kelionė per Lietuvos šimtmetį“, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Vareikienė. Vienoje iš tos dienos stotelių reikėjo dalyvauti mūsų ansambliui „Želmenėliai“. Ansambliečiai smagiai šokdami lietuvių liaudies šokius, ratuodami ratelius bei dainuodami lietuvių liaudies dainas, deklamuodami lietuvių poetų eilėraščius, atskleidė Lietuvos grožį. Buvo smagu su visa mokyklos bendruomene dainuoti dainas apie Lietuvą, šokti bendrame ratelyje. Mums pagelbėjo armonikininkas Jonas Romaška. „Želmenėliams“ negailėjo katučių nei mokyklos mokiniai, nei mokytojai. Po šiltų padėkos žodžių ir su saldžiomis dovanomis pakilia nuotaika grįžome namo.

Už dalyvavimą renginyje noriu padėkoti Jonui Romaškai ir už pagalbą kelionės metu mokinio Lauryno mamai Simai Grišutinienei. Labai džiaugiamės nuoširdžiu ir smagiu bendradarbiavimu su Barskūnų mokyklos bendruomene.

 Pradinių klasių mokytoja metodininkė,
folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

  FilaretuPM ESlogo  Zaliakalnio mokykla  SirvintuPM

Širvintų pradinė mokykla bendradarbiaudama su Vilniaus Filaretų pradine mokykla ir Vilniaus Žaliakalnio darželio mokykla nuo 2017 m. gruodžio 11 d. pradeda įgyvendinti projektą „Išmanusis mokslininkas“ finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Sausio 17 dieną 2b klasėje vyko įdomi ir prasminga integruoto ugdymo diena „Žiemai atėjus“. Visi mokiniai perskaitė ir aptarė tekstą „Ledai“, kuriame pasakojama apie anūkų ir močiutės kelionę į kavinę valgyti ledų. Antrokai taip pat nusprendė nueiti į Širvintų centre įsikūrusią kavinę „Terasa“ ir kultūringai suvalgyti ledų bei išgerti puodelį kakavos. Čia mokiniai mokėsi, kaip reikia elgtis kavinėje, kaip užsisakyti pageidaujamą patiekalą ir gebėjo savarankiškai suskaičiuoti, kiek reikės sumokėti už užsisakytą patiekalą.

Sotūs ir linksmi visi patraukėme į miesto centre įrengtą skverą „Vaikystės stotelė“. Čia vyko projekto „Stacionari lesykla“ antras etapas – stendo „Kuo lesinti sparnuočius žiemą“ pristatymas. Į pristatymą atvyko Širvintų merė Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dešimtokas ir Lietuvos ornitologų draugijos narys Džiugas Tamašauskas. Susirinkusiems Džiugas pristatė stendą ir papasakojo, kaip reikia lesinti paukščius žiemą, kokį lesalą jiems paberti. Vėliau gimnazistas padovanojo kiekvienam dalyviui po knygelę „Lukas“ ir visus kvietė žiemą padėti sparnuočiams. Po įdomaus pokalbio visi pabėrė į lesyklą saulėgrąžų ir pažadėjo lesinti paukštelius.

Parėję į mokyklą, antrokai tęsė ugdymo procesą. Pasiėmę piešimo priemones, visi išėjo į kiemą ant sniego piešti paukštelių. Piešdami grupėse aptarė, kokius žino žiemojančius Lietuvoje paukščius, kaip jie atrodo. Tyliai priėję prie mokyklos kieme augančių gudobelės krūmų, mokiniai akivaizdžiai stebėjo ant šakelių būriais tupinčias ir uogas lesančias juodagalves sniegenas. Nepastebimai prabėgo laikas ir teko mokiniams grįžti į klasę.

Esame dėkingi Urtės mamai Ramunei Mačiuikienei už pagalbą lydint mokinius į kavinę ir prie stacionarios lesyklos.    

2b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

Artėjant Laisvės gynėjų dienai, sausio 12-osios rytą mūsų mokykloje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Pasipuošę mėlynu neužmirštuolės žiedeliu, mokiniai kartu su mokytojomis mokyklos languose įžiebė žvakutes Laisvės gynėjų dienos aukoms atminti, tylos minute pagerbė žuvusiuosius, kurie paaukojo savo gyvybę už Lietuvą. Pilietiškumo pamokoje mokiniai su mokytojomis prisiminė skaudžius šios tragiškos dienos įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei.

2b klasės mokiniai pamoką pradėjo A. Baranausko žodžiais ir V. Kernagio muzika sukurta daina „Giedu dainelę“. Dainuodami paskutinį posmelį, mokiniai susikibo už rankų, taip pajusdami vienybę ir suprasdami, ką jautė beginkliai žmonės tą 1991-ųjų sausio 13-ąją, atėję ginti Vilniaus televizijos bokšto, Seimo rūmų, Lietuvos radijo ir televizijos pastato. Mokytoja papasakojo tos dienos liudytojų ir savo prisiminimus bei išgyvenimus. Susėdus ratu prie bendro stalo, visiems buvo smagu dalintis sausainiais, kaip prieš 27 metus dalinosi maistu lietuviai, gindami mūsų Laisvę. Vėliau klasėje vyko viktorina „Kelionė po Lietuvą“.

Mokiniai pagerbė laisvės kovotojus ir uždegė atminimo žvakeles prie R. Antinio Nepriklausomybės kovų aukoms atminti paminklo ir skulptoriaus I. Užkurnio paminklo 1940–1953 metų Širvintų rajono aukoms atminti, kuris įamžina Marijos Sopulingosios kančią. Sustojus prie Lietuvos kariuomenės pulkininko J. Plentos namo, klasės mokytoja pasakojo, kad šiame name 1944–1953 metais buvo kankinami ir kalinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Mokiniai nuoširdžiai bendravo su mokytoja Danute Miliukiene, kuri džiaugėsi, kad pradinukai žino ir taip prasmingai prisimena šią dieną. Antrokai taip pat klausėsi pasakojimo apie mūsų mokyklos himno „Mes – pradinukai“ kūrimą.

Kultūros centre 2b klasės mokiniai aplankė dailininkės I. Daujotaitės tapybos darbų parodą „Budėjimas“, skirtą Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti. Kadangi šios klasės mokiniai šoka ir dainuoja folkloro ansamblyje „Želmenėliai“, tai visiems buvo įdomu pažiūrėti, kaip dailininkė nuostabiai nutapė tautiniais rūbais pasipuošusius Lietuvos žmones. Sugrįžus į klasę, visiems buvo smagu pasidalinti patirtais įspūdžiais ir aptarti šios dienos reikšmę visai Lietuvai.

2b klasės mokytoja metodininkė, folkloro ansamblio
„Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

Sausio 4 dieną mūsų mokykloje lankėsi VšĮ „EOS grupės“ psichologas Evaldas Karmaza. Po pamokų mokytojai dalyvavo seminare „Profesinis santykis su vaiku: Z kartos vaikų ugdymas“. Lektorius kalbėjo apie dabartinių vaikų išskirtinumą ir skirtumus tarp kartų, pateikė idėjų, kaip bendrauti su mokiniais. Seminaro dalyvės diskutavo, analizavo situacijas, buvo aptarti efektyvūs ir kūrybiški mokymo, drausminimo, bendravimo ir bendradarbiavimo būdai.

Vakare psichologas skaitė paskaitą mokinių tėvams „Ribos ir taisyklės šeimoje – nuo privertimo link susitarimų“. Tėvai ne tik klausėsi paskaitos, bet ir analizavo situacijas, aiškinosi kylančių problemų priežastis, mokėsi pozityvių sprendimo būdų.

Dėkojame psichologui E. Karmazai už šiltą ir įdomų bendravimą ir patarimus auklėjant ir ugdant mūsų vaikus.

Mokyklos informacija

Jau berimstant didžiųjų metų švenčių šurmuliui, Kalėdų nuotaika aplankė ir Širvintų pradinės mokyklos darbuotojus. Paskutinę mokinių atostogų dieną mokyklos taryba bendruomenei padovanojo šventiškos nuotaikos kupiną renginį. Jo metu mokyklos darbuotojai sulaukė mūsų krašte vis dar užsilikusio Kalėdų Senelio dovanų, nuoširdžių palinkėjimų, padėkų ir to žiupsnelio džiugesio, pajaučiamo visiems susirinkus į bendrą šventę.

 Belaukiant Kalėdų, mokyklos bendruomenės nariai žaidė žaidimą „Slaptas draugas“. Galima tik pasidžiaugti bendruomenės narių linksmumu, išradingumu ir rūpestingumu. Sužinoję savo slaptuosius draugus, visi dalyviai dar kartą vienas kitą pradžiugino sveikinimais ir dovanėlėmis.

Visiems bendruomenės nariams mokyklos taryba linki džiugių ir nuotaikingų metų ir kuo daugiau progų pabūti kartu.

Mokyklos taryba

Gruodžio 28 dieną vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ susiruošė į Vilniaus r. Maišiagalos lopšelį-darželį. Įstaigos direktorė Ivona Marija Matveiko svečiams parodė darželio grupes, žaidimo kambarius. „Želmenėliai“ dainavo advento ir Kalėdų laikotarpio dainas, drauge su darželinukais šoko tradicinius lietuvių liaudies šokius, ratavo adventinius ratelius. Šokiams ir žaidimams armonika grojo Širvintų krašto armonikininkas Jonas Romaška. Už linksmą pasirodymą direktorė padėkojo ir įteikė vaikams saldžių dovanėlių ir padėkos raštą.

Iš darželio vykstant į Tradicinių amatų centrą, širvintiškiai turėjo puikią progą pažinti Maišiagalos miestelį. Tradicinių amatų centre susirinko Vilniaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie dalyvavo seminare „Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai šiuolaikinių vaikų ugdyme“. Seminarą vedė mūsų mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, vaikų folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė. Seminaro dalyvės sužinojo, kaip panaudoti tradicinius žaidimus, integruojant juos į mokomuosius dalykus. Mokėsi žaisti judriuosius žaidimus, šokti tradicinius šokius, dainavo lietuvių liaudies dainas. Pasibaigus pirmai seminaro daliai, mokytojos pynė šiaudinius paukščius, o vaikai gamino angelus. Visi dalyviai ant iškirptų paukščių parašė savo atsiliepimus ir juos patupdė į Pasaulio medį. Seminaro pabaigoje visi drauge padainavo dainą „Žemėj Lietuvos“.

Vykstant namų link, ansambliečiai aplankė Maišiagalos piliakalnį. Seminaro metu visi įgijome kiekvienam reikiamų žinių. Už tai, kad visada mums pagelbėja, esu dėkinga armonikininkui Jonui Romaškai ir mokinės Urtės mamai Ramunei Mačiuikienei.

Folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

Mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą 2016 metais. Mokinių tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų ir mokyklos rėmėjų pervesti už 2015 metus 2% nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio sudarė 1506,96 eurai, kurie saugomi mokyklos sąskaitoje.

Mokyklos tarybos nutarimu lėšos kasmet naudojamos mokymosi ir mokymo bei ugdymo sąlygoms pagerinti, mokyklos įvaizdžiui formuoti. 2016 metais už gautas paramos lėšas 115 mokinių buvo nuvežti į plaukimo (Kėdainiai), šaškių ( Kuršėnai), šachmatų ( Kaunas), trikovės (Utena), kvadrato (Ukmergė), Drąsūs-stiprūs-vikrūs (Alytus ir Panevėžys) varžybas; į „Sveikuolių sveikuoliai“ konkursą (Rokiškis); į respublikines konferencijas: „Jaunasis Einšteinas“ (Kaunas), „Vanduo gali...“ (Vilnius); į sportininkų apdovanojimą Prezidentūroje (Vilnius). Pagerintos ugdymo proceso sąlygos: nupirkti projektoriams laikikliai, VGA laidai. Nupirkta nemažai įvairių priemonių mokinių, mokytojų ir kitų konkursų nugalėtojų apdovanojimams, mokslo metų užbaigimo ir išleistuvių šventėms. Tęsiant tradiciją toliau gaminamos pirmūnų nuotraukos, perkami mokyklos ženkliukai visiems pirmokams. Apmokėta kultūros centro salės nuoma ketvirtokų išleistuvėms. Sumokėtas metinis mokestis už mokyklos svetainės talpinimą internete. Atsižvelgiant į tai, kad dar keliose klasėse žiemą būna šalta nupirkti 2 dideli radiatoriai. Nupirktos kanceliarinės priemonės, reikalingos mūsų miesto papuošimui Vasario 16 ir Kovo 11 švenčių proga.

Viso per 2016 metus iš 2% sąskaitos išleisti 823,30 eurai.

2017 metais planuojame toliau mokiniams gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas, edukacines erdves, užtikrinti saugią aplinką, padėti siekti įvairių laimėjimų. Norime įsigyti daugiau naujų mokyklinių suolų į klases, atnaujinti kompiuterius. Siekiame, kad mūsų mokiniai galėtų mokytis jaukioje, saugioje, atitinkančioje šiuolaikinius reikalavimus mokykloje.

Pageidaujantys paremti mūsų mokyklą 2% GPM, gali tai padaryti:
el. būdu (valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje http://deklaravimas.vmi.lt)
arba pildydami prašymus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Taip pat galite kreiptis į savo klasės mokytoją, mokyklos buhalterę ar sekretorę

(tel. 8 382 51681; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

 

Mokyklos pavadinimas: ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas: 300565013
Adresas: MINDAUGO G. 13A, LT-19117, ŠIRVINTOS

 

Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant
mūsų norus ir svajones!

Pagarbiai,

mokyklos direktorė Irena Sližauskienė