Nuo kovo 22 dienos iki gegužės 25 dienos 1b klasės mokiniai vykdė respublikinį ekologinį kūrybinį projektą „Mano draugas – vanduo“. Tai projektas, skirtas apvalyti vandens telkinių pakrantes, grąžinti nuo seno lietuviams būdingą pagarbą bei meilę gamtai – vandeniui ir žemei, atkurti artimą ryšį ir žinojimą, kadaise savaime suprantamą, jog žemė gyva ir vanduo gyvas. Daugiau – jis mūsų gyvybės pagrindas. Tvarkydami vandens telkinių pakrantes, išreiškiame dėkingumą vandeniui.

Kovo 29 dieną vyko veikla „Pažink“, kurios metu 1b klasės mokiniai vyko prie mokyklos tekančio upelio. Čia mokiniai stebėjo pirmuosius pavasario požymius – pievoje buvo stebimi pirmieji pasirodę vabzdžiai ir upelyje plaukiojantys vandens paukščiai. Buvo skaičiuojamos paukščių rūšys ir kiekvienos rūšies individai. Buvo renkamos šiukšlės upeliuko ir upės pakrantėse.

Balandžio 25 dieną vyko veiklos „Pažink“ tęsinys. Prie Širvintos upės vyko pamoka „Širvintos upėje gyvenantys vandens paukščiai“. Mokiniai stebėjo Širvintos upės vandens paukščius. LOD (Lietuvos ornitologų draugija) narys, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 1a klasės mokinys Džiugas Tamašauskas vedė mokiniams integruotą pamoką apie šioje upėje gyvenančius vandens paukščius. Pamokos metu buvo skaičiuojamos paukščių rūšys ir kiekvienos rūšies individai. Vėliau klasėje buvo lyginami stebėti paukščiai prie mokyklos upelio ir Širvintos upėje, braižomos diagramos. Veiklos metu buvo palygintos užtvenktos Širvintos upės dalis ir anksčiau tekėjusios upės vaga.

Nuo balandžio 24 iki gegužės 15 dienos klasėje vyko veikla „Vandens nauda žmogaus organizmui“. Lukos mama Ligita Stankevičienė iš savo vandens gręžinio atvežė vandenį į klasę, kur mokiniams vanduo buvo pripiltas į indelius. Mokiniai vandenį gėrė pamokų ir pertraukų metu. Taip jie buvo mokomi vandenį gerti kiekvieną dieną. Buvo suskaičiuota, kiek litrų vandens buvo išgerta iš viso, ir nubraižytos diagramos, apskaičiuojant kiekvieno mokinio išgerto vandens kiekį.

Gegužės 16 dieną klasėje vyko klasės valandėlė, kurios tema „Filipas Sveikatos šalyje“. Šią klasės valandėlę vedė Lukos mama Ligita Stankevičienė. Mokiniai sužinojo ne tik apie vandens naudą organizmui, bet ir apie gryno oro naudą, sportą ir gydymąsi žolelėmis. Vykdydami projektą mokiniai daug sužinojo apie vandenį, jo poveikį žmogaus organizmui ir vandenyje gyvenančią gyvybę. Mokslininkas M. Emoto, tyrinėjantis gamtos reiškinius, nustatė, kad meilės ir dėkingumo jausmai bei mintys padėjo susiformuoti gražiausių formų kristalams. Vanduo ir jo kristalai įrodo, kad kai mūsų gyvenimas grindžiamas meile ir dėkingumu, mumyse ir aplinkoje gimsta gražiausi pavidalai ir struktūros, vyksta nuostabūs pokyčiai ir gijimas. Projekto metu mokiniai suprato, kad reikia tausoti kiekvieną vandens lašelį ir mylėti bei neteršti mūsų Žemės.

Noriu padėkoti Lukos mamai Ligitai Stankevičienei ir LOD draugijos nariui Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 1a klasės mokiniui Džiugui Tamašauskui už pagalbą vykdant projektą ir už suteiktas mokiniams žinias.

Mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

Visus norinčius nusipirkti, parduoti ar padovanoti kitiems jau išaugtas mokyklines uniformas kviečiame atvykti į organizuojamą „Uniformų mugę“ Širvintų pradinėje mokykloje.

Mugė vyks birželio 5-6 dienomis nuo 10 iki 14 val. choreografijos klasėje (I-as korpusas, I-as aukštas).

Mokyklos taryba

Saulėtą gegužės 29 dienos rytą pirmų klasių mokiniai su savo mokytojomis išsiruošė į Vilniaus APGV Širvintų PGT Valstybinės priešgaisrinės priežiūros tarnybą. Visus maloniai sutiko Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Jonas Jočys su ugniagesių komanda. Mokiniams buvo papasakota apie ugniagesio gelbėtojo profesiją, parodytos ugniagesių mašinos ir gelbėjimo darbų įrenginiai. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Jonas Jočys pirmokams priminė saugaus elgesio taisykles, pamačius ir įvykus gaisrui. Mokiniai noriai įsijungė į pokalbį apie savo ir artimųjų saugumą, atsidūrus gaisro židinyje. Kiekvienas galėjo pasėdėti gaisrinės mašinoje, tai suteikė vaikams daug džiaugsmo.

Esame dėkingi Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkui Jonui Jočiui ir ugniagesių komandai už visiems naudingą pamoką.

Pirmų klasių mokytojos

Niekas taip nesuartina žmonių kaip bendra veikla. Mokyklos pirmų klasių mokytojos Rūta, Daiva, Loreta ir Ramunė pakvietė mokinius ir jų tėvelius į šventę „Sportuoju su šeima“. Labai nudžiugino, kad į šventę susirinko daug tėvelių ir mamyčių, broliukų ir sesučių.

Sportiškai apsirengę ir su gera nuotaika pradėjome sporto šventę. Atlikę apšilimą, žaidėme kvadratą. O kaip žibėjo mokinių akys, kai jie komandoje žaidė ranka rankon su savo tėveliais! Entuziazmas trykšte tryško ir estafečių metu. Ypatingai linksma buvo šokinėti maišuose, kuo vikriau surinkti kamuoliukus. Vieni žaidėjai keitė kitus, mamos ir tėčiai jautėsi pavargę, tačiau vaikams nusileisti niekas nenorėjo. Kaip ir visada, tokiose šventėse laimi draugystė ir sportas.

Nuoširdžiai dėkojame aktyviai dalyvavusiems tėveliams ir vaikams bei vyriausiajai varžybų teisėjai Ramunei! Iki kitų susitikimų!

Pirmų klasių mokytojos

Kaip ir kiekvienais metais, mokykloje vyko akcija „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“. Visą mėnesį mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose. Gegužės 3 dieną trečių klasių mokiniai susitiko su Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne Ginta Čepiene. Renginys skirtas smurto ir patyčių prevencijai. Jo metu buvo kalbama apie mūsų visų atsakomybę už šalia esantį, nepakantumo smurtui ugdymą, mokymąsi spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas. Vyko pokalbis-diskusija apie tai, kaip svarbu yra skatinti gėrį, kito supratimą, gebėjimą daryti gražius ir gerus darbus.

1–4 klasių mokiniai visą mėnesį rašė klasės „Draugystės knygą“, į kurią sudėjo gražiausias mintis, patarles, eiles ir savo piešinius apie draugus ir draugystę. Mokyklos fojė surengta šių knygų paroda, kuria vaikai labai domisi.

Gegužės 5 dieną pirmų klasių mokiniai buvo pakviesti į sporto salę. Čia vyko renginys sveikatingumo tema „Vaisių ir daržovių nauda žmogui“. Ši veikla – mokykloje vykdomos „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos“ dalis. Renginio metu mokiniai atliko įvairias užduotis, sportavo, piešė, dalyvavo viktorinoje. Aktyviausi dalyviai buvo apdovanoti medaliais bei užduočių knygelėmis „Seklys morka ir pradingę vitaminai“.

Tą pačią dieną su mokiniais, lankančiais choro būrelį (vadovė Rasa Gudeikienė), lankėmės Socialinių paslaugų centre. Čia surengėme koncertą Motinos dienos proga. Jame skambėjo eilės ir dainos, skirtos mamoms, močiutėms. Koncerto klausytojoms mokiniai įteikė pačių pagamintus kūrybinius darbelius. Socialinių paslaugų centro darbuotojai dėkojo mažiesiems dainorėliams ir pradžiugino juos saldžiaisiais prizais.

Gegužės 23 ir 25 dieną mokyklos pagalbos mokiniui specialistai (socialinė pedagogė Jolanta, specialioji pedagogė Liuda, logopedė Violeta) pakvietė mokinius į smagią popietę. Jos tikslas – įtraukti mokinius į bendras veiklas grupelėse, gerinti bendravimo, pažinimo, judėjimo įgūdžius, skatinti savarankiškumą, ugdyti pasitikėjimą savimi. Taip pat vaikai dalyvavo viktorinoje „Klaustukų pasaulis“, žaidė žaidimus, mokėsi spręsti įvairias situacijas. Visi dalyviai pasidžiaugė renginiu, aptarė jį prie arbatos puodelio ir buvo apdovanoti padėkomis bei rašikliais.

Vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

Gegužės 26 dieną mokykloje vyko integruoto ugdymo diena „Mokyklos mažoji spartakiada“. Renginio pradžioje vyriausieji mokyklos sportininkai garbingai įnešė ir iškėlė olimpinę vėliavą. Visus susirinkusius – mokinius, tėvelius, mokytojus – pasveikino ir iškilmingai spartakiados pradžią paskelbė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Lietuvos mokyklų žaidynių (šešių rungčių) dalyviams buvo įteikti medaliai. Šventėje dalyvavo šokių kolektyvo „Ratuto“ jaunieji šokėjai: sportinius šokius šoko mūsų mokyklos antrokė Urtė Kibildytė ir Pijus Meidus (Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija).

Ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir tėveliai išbandė savo jėgas draugiškame bėgime. Vėliau mokiniai varžėsi estafečių rungtyje, kartu su pirmokais šoko bendrą šokį ir kūrybiškai atliko užduotis savo klasėse. Šventėje mažosios mokyklos gimnastės atliko akrobatinį junginį.

Šio renginio metu buvo smagu sąžiningai varžytis ir draugiškai sportuoti. Visos spartakiadoje dalyvavusios klasės buvo apdovanotos padėkos raštais.

Dėkojame renginį organizavusioms mokytojoms metodininkėms ir sporto entuziastėms Ramunei Savickienei ir Danguolei Skirmantienei, klasių mokytojoms, vyresniajai šokio mokytojai Ramintai Maslinskienei ir muzikos mokytojai Rasai Gudeikienei.

Mokyklos informacija

Mokyklinės uniformos užsakymai Širvintų pradinei mokyklai vyks 2017-06-07 dieną mokyklos patalpose.

Darbo laikas: 11:00-18:00 val.

  • Užsisakant uniformą arba jos dalį, reikia palikti avansą (ne mažiau kaip 20 €).
  • Užsakymai bus atliekami tik sumokėjus avansą.

 

Pagarbiai UAB “Manovita”

Kontaktai: (8 5) 230 53 84

Mobilus Tel. +370 670 31 537
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Web: www.manovita.lt

manovita

 

Todėl kviečiame atvykti tuos tėvelius su vaikais, kurie dar neturėjo uniformų ar kurių vaikai jas jau išaugo.

Būsimų pirmokų uniformų užsakymų priėmimas vyks 2017 m. birželio 7 d. nuo 11:00 val. pagal sudarytą išankstinį klasių mokytojų tvarkaraštį.

Mokyklos informacija

vasara

Gegužės 31 d. 9.30 val. Širvintų pradinės mokyklos stadione vyks tradicinė mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika, vasara!“. Kviečiame visus norinčius atvykti į mūsų šventę ir kartu pasidžiaugti mokinių įvairiais laimėjimais, pasiekimais. Visi esate laukiami!

 

Mokyklos informacija

2017 M. MOKINIŲ VASAROS UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

Eil.
Nr.

Veikla

Dalyviai

Data

Vieta

Atsakingi

1.

Dieninė stovykla „Augame ir sportuojame kartu“

1 klasių mokiniai, socialiai remtini ir socialinės rizikos grupės mokiniai

birželio 5-9 d.

Mokykla

J. Vilkienė,

R. Savickienė

2.

Skaitymas, pažintinė – informacinė veikla bibliotekoje

1-4 klasių mokiniai

birželio 1 d.- liepos 16 d.; rugpjūčio 18 d. - 31 d.

Biblioteka

I. Kaziukėnaitė

3.

Savarankiška sportinė veikla

1-4 klasių mokiniai

birželio 1 d.-rugpjūčio 31 d.

Sporto aikštynas

-

4.

Veikla Širvintų vaikų dienos centr

1-4 klasių socialinės rizikos grupės mokiniai

birželio - liepos mėn.

Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centro darbuotojai

Parengė mokyklos socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

„Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų... Viskas, kas žmogiška.“ /P. Širvys/

Tokiais žodžiais gegužės 11 dieną prasidėjo Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų I–IV klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, skirtas lietuvių kalbos kultūros metams, „Gražiausios eilės“.

Konkurse dalyvavo tie mokiniai, kurie savo klasėse pasirodė geriausiai. Smagu, kad šiais kompiuterio karaliavimo laikais dar atsiranda norinčių parodyti, jog meninis žodis gali būti patrauklus ir emociškai paveikus.

Į Širvintų rajono Švietimo centro salę susirinko pasitempę ir šventiškai pasipuošę konkurso dalyviai, jų tėveliai, mokytojai. Mokinių pasirinktos eilės vertė įsiklausyti, įsijausti į žodžių skambesį ir prasmę. Visi – ir mokiniai, ir klausytojai, ir vertinimo komisija buvo pakylėti. Tačiau konkursas yra konkursas. Visi dalyviai pasirodė originaliai, bet teko išrinkti nugalėtojus.

I–II klasių grupėje nugalėtojais tapo:

I vieta – Marija Vanagaitė (mokytoja Vitalija Šapurienė).

II vieta – Ema Navickaitė (mokytoja Gita Bakasėnienė), Paulius Paliukėnas (mokytoja Ramunė Savickienė).

III vieta – Dominykas Jermak (mokytoja Lena Vaitkūnienė), Ieva Diržinauskaitė (mokytoja Rūta Tamašauskienė).

III–IV klasių grupėje antrąją vietą iškovojo Elzė Matukaitė (mokytoja Svetlana Paliukėnienė).

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir šiam konkursui jiems padėjusius pasiruošti mokytojus ir tėvelius!

Mokytoja Gita Bakasėnienė

IMG 20170518 081312