Apie patyčių kultūrą mokykloje kalbama daug, į tai atkreipia dėmesį ir mokytojai, ir tėvai. Tačiau, psichiatro Lino Slušnio teigimu, būtent pastarieji visų pirma turėtų atsigręžti į save. „Negalime čia įvardinti konkrečios statistikos, bet aš sakyčiau, kad atsakomybė tėvams už patyčias mokykloje tenka kokių 80 proc. ir tik 20 proc. vaikams“ – savo nuomonę dėstė specialistas. Tiek patiems vaikams, tiek suaugusiems dažnai lieka neaišku, kur yra vaikiški žaidimai, humoras, o kur jau patyčios. Taip pat vis dar tarp tėvų ir pedagogų verda ginčai, ar patyčios ir smurtas susiję? O gal tai tas pats?

Norėdami tai išsiaiškinti kovo 21 d. sukvietėme Širvintų pradinės mokyklos tėvelius į paskaitą „Kur baigiasi žaidimai ir prasideda patyčios?“. Paskaitos metu buvo sudėlioti visi taškai ir aiškiai nubrėžta riba: kas yra patyčios, o kas ne, kiek mes vis dar tikime mitais apie patyčias. Galiausiai, buvo aptarta: kas ir kaip turi mažinti šios problemos mastą mokyklose? Paskaitos metu tėvai išgirdo: ką turi žinoti ir daryti mokykla, o ką – tėvai. Pastarųjų supratimas, įsitraukimas ir pagalba atpažįstant bei sprendžiant patyčių situacijas tarp vaikų yra gyvybiškai svarbus. Tėvai gavo konkrečius patarimus, ką rekomenduojama daryti bei kaip reaguoti, jei jų vaikas pastebi patyčias, jas patiria asmeniškai arba pats tyčiojasi iš kitų.

Sekančią dieną, kovo 22 d. seminare „Patyčių atpažinimas ir efektyvus reagavimas“ jau dalyvavo mokyklos pedagogai, kuriems ši tema taip pat yra aktuali. Seminaro metu buvo aiškiai įvardinta, kaip atpažinti patyčias bei koks turi būti efektyvus pedagogo reagavimas į jas. Aptarta, kokios yra pedagogo dalykininko ar klasės vadovo atsakomybės, kai vyksta patyčios tarp vaikų. Pateiktos praktinės rekomendacijos, padedančios mažinti patyčių mastą: kaip kalbėti su vaikais, dalyvaujančiais patyčių situacijoje ar kaip efektyviai įtraukti tėvus į šios problemos sprendimą. Seminaro metu pedagogai gavo pagalbinę padalomąją medžiagą darbui su patyčiomis klasėje.

Po šios paskaitos ir seminaro visi supratome, kad geriausi rezultatai bus pasiekti tada, kai mokykla ir tėvai glaudžiai bendradarbiaus. Už tai esame dėkingi psichologei, lektorei Vaidai Liaudanskienei, turinčiai 10 metų vaikų ir suaugusiųjų psichologinio konsultavimo bei 7 metų mokymų vedimo patirtį. Taip pat dėkojame visiems tiems tėveliams, kuriems tikrai svarbus patyčių klausimas ir jie rado laiko ir galimybių atvykti į susitikimą su psichologe, klasių mokytojomis. Džiaugiamės, kad yra didelė dalis tėvų, norinčių kartu spręsti mūsų vaikų problemas ir bendradarbiauti su mokykla. Juk mokomės visi kartu!

Mokyklos administracija

Kovo 10 dieną šventiškai pasipuošę ir džiaugsmingai nusiteikę minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Eilėraščiu apie gimtinę renginį pradėjo 3b klasės mokinys Aleksandras Bissekerskij, jam talkino mokytoja Ramunė Savickienė. Iškilmingai sugiedojus Lietuvos valstybės himną, visus pasveikino mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Šventinį koncertą pradėjo mokyklos choro dainorėliai, vadovaujami mokytojos Rasos Gudeikienės. Smuiku griežė 2a klasės mokinė Urtė Stankevičiūtė, 3d klasės mokinės Barbora Indriulionė ir Gintarė Sadūnaitė. Ketvirtokė Rugilė Baronaitė grojo kanklėmis. Smagius lietuvių liaudies šokius paruošė mūsų mažieji folkloro ansamblio „Želmenėliai“ (mokytoja Rūta Tamašauskienė) ir šokių grupės „Upeliukas“ (mokytoja Raminta Maslinskienė) šokėjai.

Šią dieną pamokose buvo integruojamos įvairios veiklos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Netradicinę pamoką 1b klasėje (mokytoja Rūta Tamašauskienė) vedė L.Stuokos-Gucevičiaus 1b klasės gimnazistai Jelena Bagočiūnaitė ir Edgaras Dvilevičius. Jie pasakojo apie Lietuvos sostines, giedojo Lietuvos himną, klijavo trispalves, atsakinėjo į klausimus, o pamokos pabaigoje mokiniai buvo vaišinami saldainiais.

Mokyklos informacija

2c, 2d, 3a ir 4a klasių mokiniai tęsė projektinę veiklą, skirtą lietuvių kalbos metams, ir organizavo tarpklasinius skaitymus „Skaitau draugui“. Vaikai atsakingai ruošėsi šiems skaitymams, nes skaityti kitos klasės mokiniams nėra lengva. Dviejų klasių mokiniai skaitė lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“, o kiti – pasaką-poemą „Eglė žalčių karalienė“. Ši nauja veikla mokiniams patiko. Ji padėjo pastebėti skirtumus tarp prozos ir eiliuoto teksto, pajusti lietuvių kalbos grožį, dainingumą. Vaikai tobulino raiškaus skaitymo įgūdžius. Pasakos turinys sukėlė diskusijas apie šeimos vertybes, žmonių tarpusavio santykius.
Tikimės, kad renginys bent iš dalies priartino prie tikslo – ugdyti vaikų norą skaityti, nes mokiniai vis mažiau laiko skiria grožinei literatūrai.

Mokytoja metodininkė G. Bakasėnienė, vyresnioji mokytoja A. Gelažunienė,
mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė, vyresnioji mokytoja V. Šapurienė

17 Širvintų pradinės mokyklos trečių ir ketvirtų klasių mokinių dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse „PANGEA 2017“, kurį Lietuvoje organizuoja VšĮ „VIMS – International Meridian School“. Šio konkurso tikslas – populiarinti matematiką ir sudaryti galimybę tobulėti gabiems vaikams.

I konkurso etapas mokykloje vyko vasario 22 dieną. Mokiniams buvo pateiktos 25 užduotys, suskirstytos į 3 sudėtingumo lygius. Kovo 6 dieną sulaukėme džiugių rezultatų. Net 11 pirmame etape dalyvavusių mokyklos trečiokų ir ketvirtokų surinko daugiau nei 50 % galimų taškų ir pateko į II etapą, kuris vyks Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje kovo 18 dieną.

Sveikiname konkurso „PANGEA 2017“ I etapo nugalėtojus:

Aleksandrą Bissekerskij (3b), Lauryną Dambrauską (3b),
Giedrę Katinaitę (3b), Lauryną Kvaselį (3b),
Dominyką Gudonį (3c), Kristupą Gudoną (3d),
Nojų Iljeitį (3d), Aidą Jurkūną (4b),
Gretą Cikanavičiūtę (4c), Kristijoną Dvilevičių (4c),
Rimvydą Jaunių Bagočiūną (4d).

Didžiuojamės mokinių pasiekimais ir linkime jiems sėkmės tolimesniame konkurso etape!

Atsakinga už konkurso organizavimą mokykloje
mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė

Švento Kazimiero mugė – vienas iš didžiausių pavasario renginių. Šių metų kovo 2 dieną ji šurmuliavo ir mūsų mokykloje. Pagrindinė mugės organizatorė – mokyklos taryba.

Renginį pradėjo folklorinis ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė Rūta Tamašauskienė). Mokinius ir svečius linksmino šokių ansamblis „Upeliukas“ (vadovė Raminta Maslinskienė). Mokyklos tarybos pirmininkė Adelė Gelažunienė kvietė mokinius ir jų tėvelius linksmai praleisti laiką. Ji pranešė, kad ši Kaziuko mugė ypatinga. Tai paramos mokyklai mugė. Už gautus pinigėlius bus nupirkti mokiniams sėdmaišiai.

Į Kaziuko mugę atvyko daug svečių: Širvintų rajono Švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė, Širvintų rajono policijos komisariato vyresniosios tyrėjos Olesia Fedotova ir Ginta Čepienė, socialinių paslaugų centro specialistė Eglė Grudzinskienė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Margarita Vaičelytė, buvusi mokytoja ir audimo meistrė Zofija Jablonskienė, savo pagamintus papuošlus pristatė Laima Baronienė. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė paskelbė mugės pradžią.

Prekyba virte virė. Mokykla kvepėjo pyragais, riestainiais, keksais, vafliais, duona... Stalai buvo išdėlioti po visą sporto salę. Jie linko nuo gausybės skanumynų, įvairių mezginių, nėrinių, savos gamybos papuošalų, medžio drožinių ir kitų dirbinių, kuriems išgražinti vaikai ir jų tėveliai nepagailėjo nei laiko, nei jėgų. Stalai glostė akis ir džiugino mugės lankytojų širdis. Save parodyti, kitų pažiūrėti, parduoti ar nusipirkti susirinko ir maži pirmokai, antrokai ir trečiokai, ketvirtokai ir jų tėveliai. Smaližiai čia nesunkiai rado kuo pasimėgauti. Ypač populiarūs tarp pirkėjų buvo maži keksiukai. Mokiniai labai atsakingai ruošėsi mugei ir tai patvirtino ne tik prekių gausa, bet ir reklama. Mugės lankytojai šoko lietuvių liaudies šokius, žaidė žaidimus. Taikliausieji šiaudinės skrybėlės metikai buvo apdovanoti salžiaisiais prizais.

Iš Kaziuko mugės lankytojai išsinešė gausių lauktuvių ir daug įspūdžių. Visus džiugino puiki renginio nuotaika.

Mokyklos taryba

Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Visų didžiausia kiekvienos tautos dovana yra kalba. Lietuvių kalba turtinga ir graži. Jos išlikimas, taisyklingas vartojimas mūsų kasdieniniame gyvenime, kitaip tariant, gimtosios kalbos ateitis priklauso nuo pačių mažiausių mūsų visuomenės narių.

Šių metų vasario 21-ąją dieną Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos kartu su Širvintų pradinės mokyklos mokytojomis organizavo renginį, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Protų mūšyje dalyvavo 40 pradinių klasių mokinių iš 2c, 2d, 3a ir 4a klasių. Tarpusavyje rungėsi 5 komandos. Prie vieno stalo užduotis atliko antrokai, trečiokai ir ketvirtokai. Komandoms reikėjo įveikti net šešias užduotis: eilėraštyje įrašyti praleistus žodžius, išspręsti kryžiažodį, rasti patarlėms tinkamas pabaigas, įminti mįsles, sudaryti kuo daugiau žodžių iš žodžio BIBLIOTEKININKAS raidžių ir sudėlioti dėliones. Mokiniams taip pat teko aiškinti tarmiškų žodžių reikšmes. Įdomių tarmiškų žodžių mokiniams parinko vyresnioji bibliotekininkė L. Pliukštienė. Renginį pradėjo bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė ir, padeklamavusi eiles, dar kartą įrodė, kokia graži ir skambi yra mūsų kalba. Protų mūšį vedė mokytoja Gita Bakasėnienė su bibliotekininke Lolita Pliukštiene. Atsakingo teisėjų vaidmens ėmėsi mokytojos Nijolė Miliauskaitė, Adelė Gelažunienė, Vitalija Šapurienė. Geriausiai sekėsi komandai, kurios sudėtyje buvo: Ema Navickaitė 2c, Emilija Astikaitė 2c, Emilija Striško 2d, Ieva Mikulevičiūtė 2d, Evilija Šilinskaitė 3a, Natalė Simonavičiūtė 3a, Ieva Juškevičiūtė 4a ir Nojus Kralikevičius 4a. Visiems dalyviams padėkos raštus įteikė Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė, o nugalėtojams – atminimo dovanėles.

Džiugu, kad vaikai žinojo daug teisingų atsakymų ir taip paminėjo gimtosios kalbos dieną.

Mokytoja metodininkė G. Bakasėnienė, vyr. mokytoja A. Gelažunienė,
mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė, vyr. mokytoja V. Šapurienė

Vasario 15 dieną pradinukai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Minint šią svarbią Lietuvai dieną mokyklos direktorė I. Sližauskienė visus pasveikino ir įteikė mokiniams konkurso „Olympis“ (rudens sesija), Raštingiausio mokinio konkurso ir ketvirtokų tarpklasinių kvadrato varžybų apdovanojimus.

Šią dieną mokykloje vyko akcija „Pasveikinkim vieni kitus“, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Klasės valandėlių metu, per dailės ir technologijų pamokas mokiniai gamino dovanėles savo bendraamžiams. Vieni kitus pradinukai sveikino posmais ir dainomis apie Lietuvą – mūsų Tėvynę. Nuoširdžiai džiaugdamiesi mokiniai dovanojo pačių pagamintus darbelius. Trečių klasių mokiniai aplankė ketvirtokus, antrų klasių mokiniai – pirmokus.

Sugrįžę į klases, pradinukai žiūrėjo filmą „Neregėta Lietuva“, grožėjosi nuostabiais gimtinės vaizdais ir dalijosi įspūdžiais, kaip ir už ką mylėti Tėvynę.

Mokyklos informacija

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.

J. Marcinkevičius

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas gerinti mokinių lietuvių kalbos žinias, paskelbė 2017 metus Lietuvių kalbos kultūros metais. Keturių mūsų mokyklos klasių mokiniai susibūrė bendrai projektinei veiklai, kurios tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Vasario 16-ajai paminėti 2c, 2d, 3a ir 4a klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Išrinkime gražiausią lietuvišką žodį“, kurią organizavo Širvintų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka. Į šią veiklą aktyviai įsijungė šių klasių bendruomenės – mokiniai, jų tėveliai, broliai, seserys, seneliai, dėdės ir tetos. Ant medžių lapų mokiniai surašė visus gražiausius žodžius. Meilė, Tėvynė, Lietuva, Šeima, Laisvė – šie žodžiai ne vienam atrodė labai prasmingi ir gražūs. 2c klasėje populiariausias žodis buvo Lietuva, 2d – Ačiū, 3a – Meilė, 4a – Šeima. Nėra vieno gražiausio žodžio, nes lietuvių kalba turtinga žodžių gausumu.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems šioje akcijoje.

Mokytoja metodininkė G. Bakasėnienė, vyresnioji mokytoja A. Gelažunienė,
mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė, vyresnioji mokytoja V. Šapurienė

Mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą 2016 metais. Mokinių tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų ir mokyklos rėmėjų pervesti už 2015 metus 2% nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio sudarė 1506,96 eurai, kurie saugomi mokyklos sąskaitoje.

Mokyklos tarybos nutarimu lėšos kasmet naudojamos mokymosi ir mokymo bei ugdymo sąlygoms pagerinti, mokyklos įvaizdžiui formuoti. 2016 metais už gautas paramos lėšas 115 mokinių buvo nuvežti į plaukimo (Kėdainiai), šaškių ( Kuršėnai), šachmatų ( Kaunas), trikovės (Utena), kvadrato (Ukmergė), Drąsūs-stiprūs-vikrūs (Alytus ir Panevėžys) varžybas; į „Sveikuolių sveikuoliai“ konkursą (Rokiškis); į respublikines konferencijas: „Jaunasis Einšteinas“ (Kaunas), „Vanduo gali...“ (Vilnius); į sportininkų apdovanojimą Prezidentūroje (Vilnius). Pagerintos ugdymo proceso sąlygos: nupirkti projektoriams laikikliai, VGA laidai. Nupirkta nemažai įvairių priemonių mokinių, mokytojų ir kitų konkursų nugalėtojų apdovanojimams, mokslo metų užbaigimo ir išleistuvių šventėms. Tęsiant tradiciją toliau gaminamos pirmūnų nuotraukos, perkami mokyklos ženkliukai visiems pirmokams. Apmokėta kultūros centro salės nuoma ketvirtokų išleistuvėms. Sumokėtas metinis mokestis už mokyklos svetainės talpinimą internete. Atsižvelgiant į tai, kad dar keliose klasėse žiemą būna šalta nupirkti 2 dideli radiatoriai. Nupirktos kanceliarinės priemonės, reikalingos mūsų miesto papuošimui Vasario 16 ir Kovo 11 švenčių proga.

Viso per 2016 metus iš 2% sąskaitos išleisti 823,30 eurai.

2017 metais planuojame toliau mokiniams gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas, edukacines erdves, užtikrinti saugią aplinką, padėti siekti įvairių laimėjimų. Norime įsigyti daugiau naujų mokyklinių suolų į klases, atnaujinti kompiuterius. Siekiame, kad mūsų mokiniai galėtų mokytis jaukioje, saugioje, atitinkančioje šiuolaikinius reikalavimus mokykloje.

Pageidaujantys paremti mūsų mokyklą 2% GPM, gali tai padaryti:
el. būdu (valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje http://deklaravimas.vmi.lt)
arba pildydami prašymus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Taip pat galite kreiptis į savo klasės mokytoją, mokyklos buhalterę ar sekretorę

(tel. 8 382 51681; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

 

Mokyklos pavadinimas: ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas: 300565013
Adresas: MINDAUGO G. 13A, LT-19117, ŠIRVINTOS

 

Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant
mūsų norus ir svajones!

Pagarbiai,

mokyklos direktorė Irena Sližauskienė

Penktadienį, sausio 13-osios rytą, Širvintų pradinėje mokykloje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Pasipuošę mėlynu neužmirštuolės žiedeliu, mokiniai kartu su mokytojomis mokyklos languose įžiebė vienybės žvakutes Laisvės gynėjų dienos aukoms atminti. Pilietiškumo pamoka prasidėjo minėjimu salėje: prisiminėme skaudžius šios tragiškos dienos įvykius, aptarėme jų prasmę Lietuvos valstybei. Uždegę žvakeles, kaip amžinos šviesos, vilties ir meilės ženklą, tylos minute pagerbėme žuvusiuosius, kurie paaukojo savo gyvybę už Lietuvą.

Po Laisvės gynėjų dienos minėjimo visi nuskubėjo į savo klases – čia tęsėsi pilietinio ugdymo pamoka. 1b klasės mokiniai kartu su mokytoja Rūta išėjo į mokyklos kiemelį. Pirmokai iš melsvų skarelių sudėjo neužmirštuolę ir apkabinę šalia augantį europinį maumedį galėjo suprasti, ką tą žiemos naktį jautė žmonės stovėdami prie televizijos bokšto Vilniuje.

Mokyklos informacija