2019 m. gruodžio 17 d. mokykloje vyko seminaras „Individualios mokinio pažangos vertinimas ir fiksavimas pradiniame ugdyme“. Seminarą vedė Vilniaus universiteto dėstytoja, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė Nadia Venskuvienė.

Seminaro metu kartu su lektore aptarti individualios mokinio pažangos stebėjimo, vertinimo, fiksavimo būdai. Plačiau išnagrinėta, kaip naudotis diagnostiniais įrankiais ne tik mokinio pasiekimų lygiui nustatyti, bet ir kryptingam ugdymo procesui planuoti, kiekvieno mokinio individualiems gebėjimams ugdyti. Mokytojai analizavo skirtingų mokomųjų dalykų užduotis, mokėsi atpažinti mokinių mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, nustatyti problemas ir jų priežastis, kelti mokinių mokymosi gerinimo tikslus. Seminaro metu buvo pabrėžta, kad mokiniai turi aktyviai dalyvauti mokymosi procese.

Visiems bendruomenės nariams dera suprasti, kad šių dienų ugdymo tendencijos yra nukreiptos į savarankiškos, kūrybingos, atsakingos asmenybės ugdymą, todėl ir pradiniame ugdyme svarbu mokiniui padėti pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, mokytis kelti mokymosi tikslus ir jų siekti.

Mokyklos informacija

Visą advento laikotarpį 2b ir 2c klasių mokiniai dalyvavo mėnesio projekte „Šventų Kalėdų belaukiant“. Projekto tikslas – skaitymą paversti maloniu kasdieniu užsiėmimu. Kiekvieną rytą mokiniai gaudavo užduotį perskaityti vieną pasaką. Pasaką skaityti ne įprastai, o nurodytu būdu. Antrokai pasakas skaitė po stalu, ant palangės, savo šeimos nariui ir augintiniui, žaislui, išjungtam televizoriui. Skaitė pašnibždomis, skiemenimis, iškilmingai, prieš veidrodį, dainuodami tekstą... Per dvidešimt keturias dienas perskaitė tiek pasakų, kad jas suklijavus į sąsiuvinį, susidarė neplona pasakų knygelė. Į projektą geranoriškai įsitraukė vaikų tėveliai, skaitymo lape pažymėdami atliktą darbą. Skaityti knygą vienam yra nuostabu, bet perskaityti knygą ir tada aptarti ją su tėveliais – dar nuostabiau. Laikas, kai visa šeima skaito kartu yra puikus būdas paversti knygas patraukliu užsiėmimu.

Džiaugiamės, kad į projekto veiklą aktyviai įsijungė visi mokiniai. Tikimės, kad skaitymas savo malonumui mokiniams taps įpročiu, o knyga bus geriausia drauge.

2b ir 2c klasių mokytojos Svetlana Paliukėnienė ir Dalia Vinslauskienė

Laukdami šv. Kalėdų 4b klasės mokiniai kartu su klasės mokytoja galvojo, kaip gerai ir maloniai praleisti laiką. Visą savaitę prieš šv. Kalėdas žvakių šviesa nušviestoje klasėje pamokos prasidėdavo kalėdiniais skaitymais. Pirmąjį rytą mokinių Ievos ir Miglės mama Sandra skaitė kalėdinius eilėraščius, antrąjį – mokytoja Rūta pasakojo apie šv. Kalėdų papročius. Trečiąjį rytą į svečius atėjo Jūnės Martynos močiutė Vida ir skaitė pasaką apie tai, kaip Kalėdų laukė paukšteliai. Į kalėdinius skaitymus įsitraukė brolių Agniaus ir Arno tėtis Andrius, kuris perskaitė H.K. Anderseno pasaką „Mergaitė su degtukais“. Paskutinį rytmetį Emos Stimburytės močiutė Boleslava skaitė kalėdinę pasakaitę apie mergaitę Rūtelę, kuri labai laukė ir tikėjo kalėdiniais stebuklais. Dėkojame tėveliams ir močiutėms už labai malonius ir šiltus rytmečius.

Klasės bendruomenės kalėdinei vakaronei, kuri vyko jau ketvirtus metus, mokiniai ruošė spektaklį „Auksaspalvis paketas“. Spektaklio premjera buvo parodyta pirmų klasių mokiniams, kurie labai susidomėję žiūrėjo vaidinimą.

Suskambus trečiajam skambučiui tėveliai ir visi susirinkusieji klasės bendruomenės nariai buvo pakviesti žiūrėti spektaklį „Auksaspalvis paketas“. Spektaklis pasakojo apie tai, kad laukiant šv. Kalėdų nereikia ieškoti brangių dovanų, o kiekvienam sutiktam žmogui dovanoti šypseną, gerumą, meilę, šiltus žodžius ir visa tai sugrįš linkinčiajam atgal. Jaunieji aktoriai labai jaudinosi, tačiau žiūrovų įvertinimas ir plojimai atnešė didelio džiugesio bangą.

Po spektaklio klasėje vyko kalėdinės dirbtuvėlės. Mokiniai su tėveliais gamino kalėdinio stalo puošmenas. Vakaras prabėgo labai maloniai ir šiltai. Džiaugiuosi, kad į kalėdinę vakaronę susirinko trys kartos – seneliai, tėveliai ir vaikai. Buvo labai gera matyti, kaip visi nuoširdžiai tarpusavyje bendravo. Dėkoju už tai, kad buvome kartu.

Paskutinę dieną prieš atostogas 4b klasės mokiniai kalėdinėmis dainomis, karpytais angeliukais ir kalėdiniais atvirukais pasveikino susirinkusias mokytojas. Palinkėjo šiltų ir ramių šv. Kalėdų švenčių.

 4b klasės mokytoja Rūta Tamašauskienė

Gruodžio 18 dieną Mokyklos tarybos narės mokytojos koleges pakvietė į adventinį renginį. Trečiadienio popietę mokytojai ir mokyklos darbuotojai išvyko į Molėtų rajono Bebrusų kaimą. Ten tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ vyko žvakių liejimo edukacija. Centro šeimininkai pasitiko su kalėdinėmis giesmėmis. Edukacijos vadovas papasakojo apie žvakių liejimo amatą, tradicinę bitininkystę seniau ir dabar, apie žvakės paskirtį mūsų protėvių ir šiandienos laikais. Edukacijos dalyviai nuliejo tikro bičių vaško žvakę, kuri kiekvieno namuose skleis ypatingą jaukumą ir medaus aromatą. Po edukacijos visi atvykusieji ragavo bulvinių blynų, naminio obuolių pyrago su žolelių arbata.

Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja Raminta Maslinskienė artėjančių Kalėdų proga susirinkusiems linkėjo jaukių švenčių, o mokyklos direktorė Irena Sližauskienė – šventinės nuotaikos, kuri įkvėptų naujiems pokyčiams ir geriems darbams.

Šventų Kalėdų proga linkime, jog ateinančių švenčių šiluma paliestų jūsų širdis, o gyvenimui suteiktų naujų, nuostabių spalvų.

Mokyklos tarybos narės Svetlana Paliukėnienė ir Dalia Vinslauskienė

Pirmų klasių mokiniai didžiųjų metų švenčių laukia prasmingai. Gruodžio 16 dieną visi darbavosi kalėdinėse dirbtuvėse. Kartu su Menų studijos „Spalvų juokas“ edukatorėmis iš gamtinės medžiagos mokiniai pasigamino kalėdines puokštes. Ir mergaitės, ir berniukai dirbo labai atsakingai. Mažos rankelės sukūrė didelį grožį.

Pirmaklasiai visiems linki jaukių ir smagių švenčių!

Pirmų klasių mokytojos

Gruodžio 13-oji – šv. Liucijos arba Šviesos diena. Minėdami šią dieną, 4b klasės mokiniai kartu su klasės mokytoja aplankė mokyklos bendruomenės narius, vaišino juos saldainiais, linkėdami kuo daugiau šviesos, šilumos ir vilties, ateinančios į kiekvieno gyvenimą. Užsidegę Šviesos dienos simbolius – žvakes, ketvirtokai sulaukė viešnios, tradicinių amatų meistrės Loretos Lichtarovičienės. Amatų meistrė rodė filmuką apie rugius, jų paruošimą, papasakojo apie šiaudinius sodus, saulytes ir jų rišimo būdus. Susėdę prie šv. Liucijos dienai atskridusių angelų stalo, mokiniai rišo po tris reketukus (reketukas yra šiaudinių sodų ir šiaudinių žaisliukų pagrindas), kuriuos sukabino į mažą sodelį. Šį sodelį kiekvienas parsinešė į namus, kad galėtų pasipuošti kalėdinę eglutę. Tarp šiaudinių reketukų rišimo ketvirtokai gėrė karštą šokoladą, valgė pyragą ir dainavo kalėdines dainas. Šią dieną mokinių širdyse užsidegė šviesos ir šv. Kalėdų laukimo džiaugsmas.

4b klasės mokytoja Rūta Tamašauskienė

Mintis suorganizuoti šokių kovas kilo man, šokio dalyko mokytojai. Nuo spalio mėnesio ketvirtokų klasėse netilo muzika ir šokiai. Klasės turėjo paruošti prisistatymą – šūkį, susikurti originalią aprangą ir atsivesti aktyvius sirgalius. Burtų keliu išsitraukus pasirodymo eilės numerį, mokiniai pradėjo varžytis po dvi klases. Dviejų besivaržančių komandų nugalėtoja toliau varžėsi su kita komanda nugalėtoja dėl šokių kovų nugalėtojų titulo. Komandos turėjo nepertraukiamai šokti 10 min. Kiekvienas mokinys rodė po vieną šokio judesį, kurį turėjo šokti visa komanda. Tokiu būdu buvo išrinkta viena komanda, kuri tapo „Šokių kovų“ nugalėtoja. O ja tapo 4c klasė, kurią išrinko komisija, atsižvelgdama į judesių išskirtinumą ir muzikalumą, šūkio pristatymą ir sirgalių dalyvavimą konkurse. Šiame konkurse komisijos pirmininke buvo mokyklos direktorė Irena Sližauskienė, narėmis – socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė ir mokyklos mokytoja Rasa Gudeikienė.

Šokio mokytoja Raminta Maslinskienė

Gruodžio 10 dieną Širvintų meno mokykloje įvyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados, kurią inicijavo Etninės kultūros globos taryba ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga, rajoninis etapas. Jame dalyvavo mūsų mokyklos 4b klasės mokiniai Gabrielė Paliulytė, Ariana Paškevičiūtė ir Arnas Sakalauskas. Visus susirinkusius pasveikino Širvintų meno mokyklos metodininkė Daiva Chadusevičienė ir palinkėjo dalyviams sėkmės. Olimpiadai užduotis atsiuntė organizatoriai. Pirmoji olimpiados užduotis – etnokultūros pažinimo testas, skirtas atskleisti bei patikrinti dalyvio etninės kultūros gebėjimus, žinias ir supratimą. Antroji užduotis – mokinio etnokultūrinės raiškos ir veiklos vaizdinis pristatymas su komentarais, skirtas atskleisti bei patikrinti dalyvio praktinius etninės kultūros raiškos gebėjimus. Susikaupę mokiniai atliko etnokultūros pažinimo testą, kuris buvo skirtas 5-8 klasių mokiniams. Vėliau Gabrielė sekė Širvintų krašto pasaką „Senis danguj“, Arnas dainavo kalėdinę dainą „Už girių girių“, o Ariana mokė visus žaisti žaidimą „Vilkas ir žąsys“. Susumavusi taškus komisija paskirstė tokias vietas: pirmąją vietą užėmė Arnas Sakalauskas, antrąją – Gabrielė Paliulytė ir trečiąją – Ariana Paškevičiūtė. Komisija pasveikino nugalėtojus ir palinkėjo toliau puoselėti lietuviškas tradicijas, dainuoti liaudies dainas.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokinių rezultatais, jiems linkėdama nepamiršti lietuviškų papročių, žaidimų, pasakų ir dainų.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, etninės kultūros vyresnioji mokytoja, dalyvauti olimpiadai parengusi mokyklos atstovus Rūta Tamašauskienė

Artėjant šventiniam laikotarpiui žvakės namuose suteikia šilumos ir jaukumo ilgiems vakarams. Gruodžio 11 dieną visų antrų klasių mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Menų studijos „Spalvų juokas“ edukatorės antrokus pakvietė į kalėdinių puokščių gamybą. Vaikai puokštes komponavo iš gamtinės medžiagos. Papuošimams naudojo dekoravimo priemones.

Kalėdinių papuošimų gamyba gali tapti smagia veikla, skatinančia kūrybiškumą mažiems ir dideliems. Mokiniai sukūrė po nuostabią kalėdinę puokštę, kuri papuoš kiekvienos šeimos namus.

Antrų klasių mokytojos

2b ir 2c klasių mokiniai, vykdydami dviejų klasių tęstinį projektą „Gerumo nebūna per daug“, Širvintų parapijos globos namuose apsilanko dažnai ir su lauktuvėmis. Kartais – su daina, kartais – su dovanėle.

Gruodžio 10 dieną antrokai savo atėjimu pradžiugino jau draugais tapusius senelius. Vaikai dainavo dainas apie žiemą, pasakojo linksmus nutikimus, deklamavo eilėraščius. Po koncerto iš krepšelių traukė įvairiaspalves kepurėles, kurias rišo ne tik klasėje, bet ir namie. Jų buvo tiek daug, kad seneliai džiaugėsi dovanų gavę po kelias kalėdines puošmenas. Mokiniai su dovanomis aplankė ir tuos senelius, kurie negalėjo ateiti ir pabūti su visais.

Vaikai kartu su seneliais dar beveik dvi valandas gamino žaisliukus Kalėdų medeliui. Lankstūs mažųjų piršteliai ir sugrubusios senolių rankos kūrė stebuklus: karpė, suko, vyniojo, rišo siūlus ir formavo kepurėles. Bendras darbas suartino skirtingų kartų žmones.

Tokie šilti ir jaukūs susitikimai suteikia daug gerų emocijų, bendravimo džiaugsmo. Tikimės, kad mūsų mažieji ugdytiniai užaugs empatiškais žmonėmis, kurie sugebės atjausti, suprasti kitą ir būti kitų mylimi.

2b ir 2c klasių mokytojos Svetlana Paliukėnienė ir Dalia Vinslauskienė