1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas MTP plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. 2009 – 2011 m. m.
 2. Ilgalaikis tarptautinis projektas COMENIUS. 2009 – 2011 m. m.
 3. Ilgalaikis tarptautinis projektas „Draugystė be sienų“.
 4. Savivaldybės  pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Sodybų puošyba Širvintų rajone“. 2008 – 2009 m. m.
 5. Ilgalaikis savivaldybės vaikų vasaros socializacijos projektas „Pažink savo kraštą“. 2007 -2008 m. m.
 6. Ilgalaikis mokyklos pirmų klasių mokinių adaptacijos projektas, vykdomas kartu su „Buratino“ ir „Saulutės“ lopšelių – darželių bendruomenėmis.
 7. Ilgalaikis mokyklos ketvirtų - penktų klasių mokinių adaptacijos projektas,  vykdomas kartu su „Atžalyno“ progimnazijos bendruomene.
 8. Tęstinis projektas „Ekologija pradinėje mokykloje“. D. Sakalauskienė, G. Bakasėnienė.
 9. Ilgalaikis mokyklos projektas „Mokėk pasakyti – Ne!“.
 10. Tęstinis mokyklos sveikos gyvensenos projektas „Sportas, judėjimas, sveikata“. R. Savickienė, D. Skirmantienė, klasių mokytojai.
 11. Mokyklos projektas „Metų ratas“. (Šventės).
 12. Klasių grupės projektas „Trimetė pradžios mokyklėlė Lietuvos nacionaliniame muziejuje“. 3a ir 3b klasės su mokytojomis R. Žygiene ir A. Gelažuniene.
 13. Klasių grupės projektas „Rudens mozaika“. 3c ir 3d klasės su mokytojomis Ž. Lisauskiene ir L. Ivanauskiene.
 14. N. Miliauskaitė su mokiniais dalyvauja respublikiniame projekte „APPLE idėjos – aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, efektyvu“.
 15. 2012 – 2015 metais buvo vykdomas BMT3 mokyklos komandos inicijuotas projektas „Skaitau ir augu“, išaugęs į rajono seminarą, respublikinę konferenciją, organizuotą mūsų mokykloje. Įsitraukė mokyklos, rajono, respublikos mokytojai.
 16. Dalyvaujame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.).
 17. SMSMinisterija   LTUateitis   Svietimo aprupinimo centras   

 18. Nuo 2017 metų vykdomas projektas „Sveikatiada“. Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą – pilnavertę, įvairią ir sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, tinkamų žinių suteikimą.
 19. Dalyvaujame iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte Nr. 09.2.1.-ESFA-K728-001-0024 „Išmanusis mokslininkas“. Projekto tikslas – pagerinti 4 klasės mokinių pasaulio pažinimo pasiekimus. Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti virtualią ugdymo platformą „Išmanusis mokslininkas“. Projekto trukmė – 24 mėn. (2017 m. gruodžio 11 d. – 2019 m. gruodžio 11 d.).
 20. Filaretai   LTUateitis   Zaliakalnis   eblema

 21. Nuo 2019 m. sausio mėn. dalyvaujame Širvintų rajono savivaldybės administracijos įgyvendiname projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Širvintų rajono savivaldybės administracija.

 

Projekto COMENIUS akimirkos

 

logo BMTMokykla įsijungė į BMT 3 projektą

BMT: problemos identifikavimas

BMT: seminaras 2011 spalio 6-7 d.

BMT: seminaras 2011 lapkričio 4 d.