1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas MTP plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. 2009 – 2011 m. m.
 2. Ilgalaikis tarptautinis projektas COMENIUS. 2009 – 2011 m. m.
 3. Ilgalaikis tarptautinis projektas „Draugystė be sienų“.
 4. Savivaldybės  pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Sodybų puošyba Širvintų rajone“. 2008 – 2009 m. m.
 5. Ilgalaikis savivaldybės vaikų vasaros socializacijos projektas „Pažink savo kraštą“. 2007 -2008 m. m.
 6. Ilgalaikis mokyklos pirmų klasių mokinių adaptacijos projektas, vykdomas kartu su „Buratino“ ir „Saulutės“ lopšelių – darželių bendruomenėmis.
 7. Ilgalaikis mokyklos ketvirtų - penktų klasių mokinių adaptacijos projektas,  vykdomas kartu su „Atžalyno“ progimnazijos bendruomene.
 8. Tęstinis projektas „Ekologija pradinėje mokykloje“. D. Sakalauskienė, G. Bakasėnienė.
 9. Ilgalaikis mokyklos projektas „Mokėk pasakyti – Ne!“.
 10. Tęstinis mokyklos sveikos gyvensenos projektas „Sportas, judėjimas, sveikata“. R. Savickienė, D. Skirmantienė, klasių mokytojai.
 11. Mokyklos projektas „Metų ratas“. (Šventės).
 12. Klasių grupės projektas „Trimetė pradžios mokyklėlė Lietuvos nacionaliniame muziejuje“. 3a ir 3b klasės su mokytojomis R. Žygiene ir A. Gelažuniene.
 13. Klasių grupės projektas „Rudens mozaika“. 3c ir 3d klasės su mokytojomis Ž. Lisauskiene ir L. Ivanauskiene.
 14. N. Miliauskaitė su mokiniais dalyvauja respublikiniame projekte „APPLE idėjos – aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, efektyvu“.
 15. 2012 – 2015 metais buvo vykdomas BMT3 mokyklos komandos inicijuotas projektas „Skaitau ir augu“, išaugęs į rajono seminarą, respublikinę konferenciją, organizuotą mūsų mokykloje. Įsitraukė mokyklos, rajono, respublikos mokytojai.

 

Projekto COMENIUS akimirkos

 

logo BMTMokykla įsijungė į BMT 3 projektą

BMT: problemos identifikavimas

BMT: seminaras 2011 spalio 6-7 d.

BMT: seminaras 2011 lapkričio 4 d.