MOKYKLOS VIZIJA

Vaikas it mažas laivelis plaukia saugiu ir ramiu upeliu. Jį plukdo dvi rūpestingos rankos: mokytojai ir tėvai. Mažas laivelis tobulėja, stiprėja, įgyja vertybių, šiuolaikinio modernaus laivo savybių ir gebėjimų. Gražus bei stiprus laivas drąsiai išplaukia į tolimesnius gyvenimo vandenis.

 

MOKYKLOS MISIJA

Šiuolaikiška, moderni Širvintų pradinė mokykla, atsižvelgdama į mokinių gebėjimus ir poreikius, teikia kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą bei neformalųjį ugdymą. Sudaro galimybę sėkmingam tolimesniam mokymuisi. Atvira kaitai. Užtikrina edukacinės ir socialinės aplinkos saugumą.