Mokyklos taryba (2019-2020 m.)

  1. Stukienė Laurapirmininkė, tėvų atstovė.
  2. Maslinskienė Ramintapirmininko pavaduotoja, vyr. šokių mokytoja.
  3. Šapkinienė Dovilėsekretorė, tėvų atstovė.
  4. Jatkauskaitė Rimantėnarė, tėvų atstovė.
  5. Lisauskienė Vilmanarė, tėvų atstovė.
  6. Lisauskienė Živilėnarė, pradinių klasių vyr. mokytoja.
  7. Paliukėnienė Svetlananarė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  8. Sakalauskienė Daivanarė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  9. Vaicekauskienė Ernestanarė, tėvų atstovė.
  10. Vinslauskienė Dalianarė, pradinių klasių vyr. mokytoja.