2019 – 2020 m. m.

Klasių grupė

Mokinių skaičius

Klasių komplektų skaičius

Pradinio ugdymo programa

1 klasės

91

4

2 klasės

78

4

3 klasės

88

4

4 klasės

86

4

Iš viso

343

16

Priešmokyklinio ugdymo programa

PUG

22

1

Iš viso mokykloje: 365 mokiniai

17 klasių komplektų

 

2018 – 2019 m. m.

Eil. Nr.

Klasių grupė

Bendras mokinių skaičius

Klasių komplektų skaičius

Pradinio ugdymo programa

1

Pirmos klasės

76

4

2

Antros klasės

90

4

3

Trečios klasės

85

4

4

Ketvirtos klasės

79

4

Iš viso mokinių

330

16

Priešmokyklinio ugdymo programa

5

Priešmokyklinio ugdymo grupė

31

2

Iš viso mokykloje

361

18

 

2017 – 2018 m. m.

Eil. Nr.

Klasių grupė

Bendras mokinių skaičius

Klasių komplektų skaičius

Pradinio ugdymo programa

1

Pirmos klasės

93

4

2

Antros klasės

85

4

3

Trečios klasės

80

4

4

Ketvirtos klasės

91

4

Iš viso mokinių

349

16

Priešmokyklinio ugdymo programa

5

Priešmokyklinio ugdymo grupė

23

1

Iš viso mokykloje

372

18

 

2016 – 2017 m. m.

Klasių grupė

Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
Priešmokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo grupė 13 1
Pradinio ugdymo programa
Pirmų klasių grupė 79 4
Antrų klasių grupė 84 4
Trečių klasių grupė 93 4
Ketvirtų klasių grupė 80 4
Iš viso pradinio ugdymo programos mokinių 336 16
Iš viso mokykloje 349 17

 

2015 – 2016 m. m.

17 klasių komplektų, 367 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 349 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 18 mokinių.

2014 – 2015 m. m.

2014–2015 m. m. pradžioje mokykloje ugdomi 359 mokiniai. Yra 17 klasių komplektų.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 344 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 15 mokinių.

2013 – 2014 m. m.

17 klasių komplektų, 347 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 326 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomas 21 mokinys.

2012 – 2013 m. m.

16 klasių komplektų, 339 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdoma 319 mokinių.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių.

2011 – 2012 m. m.

17 klasių komplektų, 341 mokinys.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 324 mokiniai:
317 mokinių Širvintų pradinėje mokykloje,
7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 17 mokinių pradinėje mokykloje.

2010 – 2011 m. m.

18 klasių komplektų, 366 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 346 mokiniai:
339 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,
7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių pradinėje mokykloje.

2009 – 2010 m. m.

19 klasių komplektų, 389 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 362  mokiniai.
Iš jų 16 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 27 mokiniai: 22 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,5 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.

2008 – 2009 m. m.

20 klasių komplektų, 410 mokinių.
Iš jų 19 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 403 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 7  mokiniai.

2007 – 2008 m. m.

26 klasių komplektai, 433 mokiniai.
Iš jų 48 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 18 mokinių;
Družų pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 10 mokinių.Pagal padinio ugdymo programą ugdomas 421 mokinys.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.

2006 – 2007 m. m.

27 klasių komplektai, 460 mokinių.
Iš jų 49 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
Družų pradinio ugdymo skyriuje – 17 mokinių;
Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 12 mokinių. Pagal padinio ugdymo programą ugdomi 448 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.