2016–2017 m. m.

Klasių grupė

Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
Priešmokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo grupė 13 1
Pradinio ugdymo programa
Pirmų klasių grupė 79 4
Antrų klasių grupė 84 4
Trečių klasių grupė 93 4
Ketvirtų klasių grupė 80 4
Iš viso pradinio ugdymo programos mokinių 336 16
Iš viso mokykloje 349 17

 

2015–2016 m. m.

17 klasių komplektų, 367 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 349 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 18 mokinių.

2014–2015 m. m.

2014–2015 m. m. pradžioje mokykloje ugdomi 359 mokiniai. Yra 17 klasių komplektų.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 344 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 15 mokinių.

2013–2014 m. m.

17 klasių komplektų, 347 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 326 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomas 21 mokinys.


2012–2013 m. m.

16 klasių komplektų, 339 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdoma 319 mokinių.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių.


2011 – 2012 m. m.

17 klasių komplektų, 341 mokinys.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 324 mokiniai:
317 mokinių Širvintų pradinėje mokykloje,
7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.

Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 17 mokinių pradinėje mokykloje.


2010 – 2011 m. m.

18 klasių komplektų, 366 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 346 mokiniai:
339 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,
7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių pradinėje mokykloje.

2009 – 2010 m. m.

19 klasių komplektų, 389 mokiniai.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 362  mokiniai.
Iš jų 16 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 27 mokiniai: 22 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,5 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.

2008 – 2009 m. m.

20 klasių komplektų, 410 mokinių.
Iš jų 19 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 403 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 7  mokiniai.

2007 – 2008 m. m.

26 klasių komplektai, 433 mokiniai.
Iš jų 48 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 18 mokinių;
Družų pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 10 mokinių.Pagal padinio ugdymo programą ugdomas 421 mokinys.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.

2006 – 2007 m. m.

27 klasių komplektai, 460 mokinių.
Iš jų 49 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
Družų pradinio ugdymo skyriuje – 17 mokinių;
Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 12 mokinių. Pagal padinio ugdymo programą ugdomi 448 mokiniai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.