2019 m.
I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys

II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2018 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2
2018 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

III ketv.

Forma_Nr.2
2018 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketv.

2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (Forma_Nr.2)

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2017 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2 Sąmatų vykdymo ataskaitos

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos” 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2 Sąmatų vykdymo ataskaitos

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos” 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2 Sąmatų vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2016 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2015 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2014 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2013 m.
I ketv.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

II ketv.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

III ketv.

VSAFAS atask. rinkinys

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas už metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metus

 

VSAFAS - Viešojo Sektoriaus Apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.