2019 m.
I ketv.

Biudžeto vyvkdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2018 m.
I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2017 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2 Sąmatų vykdymo ataskaitos

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos” 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2 Sąmatų vykdymo ataskaitos

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos” 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2 Sąmatų vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2016 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2016 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2015 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2015 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2014 m.
I ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

III ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2014 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus
Aiškinamasis raštas už metus

 

2013 m.
I ketv.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

II ketv.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas
Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

III ketv.

VSAFAS atask. rinkinys

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

IV ketv.

Forma_Nr.2
2013 m. sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas už metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metus

 

VSAFAS - Viešojo Sektoriaus Apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.