Integruoto ugdymo diena mokykloje

Dauguma nė nepajutome, kad į duris jau beldžiasi paskutinė 2013–2014 mokslo metų diena. Ji mus pakvietė į tradicinį mokyklos renginį – „Sveika,vasara!“

Smagiai nusiteikę deklamavome eilėraščius, šokome šokius, dainavome dainas. Šauniai padirbėjus, galima ir atostogas pasitikti linksmai.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė trumpai priminė pagrindinius mūsų mokyklos bendruomenės laimėjimus šiais mokslo metais. Visiems padėkojo už kruopštumą, atkaklumą, atsakingumą, sąžiningumą atliekant savo pareigas. Įteikė padėkos raštus: mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai 2013–2014 m. m. II pusmetį įvertinti aukštesniuoju lygiu, mokytojams, pedagoginiams ir nepedagoginiams darbuotojams.

Su visais atsisveikino ketvirtųjų klasių mokiniai. Ketvirtokai, jų tėveliai padovanojo mokyklai medelį ir drauge pasodino jį mokyklos kieme.

Valstybinę vėliavą nuleisti patikėta 4b klasės mokinei Adrijai Redeckaitei. Įvardinti šios pavyzdingo elgesio mokinės pasiekimai: labai geri mokymosi rezultatai, aukšti laimėjimai tarptautiniuose kalbų ir matematikos uždavinių sprendimo konkursuose „Kengūra“; mokyklos sportinių komandų: „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, šaškių, gimnastų narė; mokyklos šokių kolektyvo „Upeliukas“ šokėja, būsimos respublikinės Dainų ir šokių šventės dalyvė; mokslinių ir kūrybinių konkursų aktyvi dalyvė ir prizininkė; renginių organizatorė ir vedančioji; klasės seniūnė. Adrijai talkino jos klasės auklėtoja, mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė. Direktorė mokytojai Svetlanai dėkojo už 4b klasės mokinių aktyvumo, kūrybiškumo, bendruomeniškumo skatinimą ir ugdymą.

3b klasės mokinė Eglė Maslinskaitė šventėje deklamavo savo kūrybos eilėraštį (kaip ir jos draugai):

„Kaip gerai, kaip gerai,
Kad šalia yra draugai.
Nepalieka jie manęs
Nei bėdoj, nei pramogoj...
Žaidžiam, šokam, išdykaujam
Ir į iškylą keliaujam.
Mokslų irgi nepamirštam...
Bet mums vasara – šventa,
Pramogaujam ir gana!“

 

Belieka visiems palinkėti nuostabių akimirkų vasarą. Šaunių atostogų!

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė