Projektas „Sportas, judėjimas, sveikata“

Fizinis pasyvumas – šiandien tampa tyliuoju sveikatos priešu. Fizinis aktyvumas vaikystėje, jaunystėje suformuoja fiziškai aktyvią gyvenseną, kurios įpročiai išlieka ir suaugus. Galime džiaugtis, kad mūsų mokykloje per šiuos mokslo metus turėjome ne vieną galimybę suvokti – kokia įvairiapusė sportinė veikla gali būti.

Vaikai mėgsta žaisti, sportuoti, varžytis. Taip atsiskleidžia vidinis pasaulis: išryškėja tiek gerosios, tiek nepageidautinos ypatybės. Gegužės 26 dieną paskyrėme integruotai sportinei veiklai. Tęsėme mokykloje vykdomą projektą „Sportas, judėjimas, sveikata“. Mokytoja metodininkė, sportinės veiklos entuziastė Ramunė Savickienė pasiūlė labai įvairias veiklas: kvadrato varžybas (3, 4 klasės), linksmąsias estafetes (1, 2, priešmokyklinė klasės), šokio pamokėles (1, 2 klasės), kūrybinę veiklą (3, 4 klasės). Prie proceso organizavimo ir vykdymo aktyviai prisidėjo mokytoja metodininkė Danguolė Skirmantienė ir vyresnioji šokio mokytoja Raminta Maslinskienė. Žinoma, patys aktyviausi dalyviai buvo mūsų mokiniai, mokytojai.

Svarbiausi šio renginio tikslai ir uždaviniai – prisiminti jau žinomus ir atrasti naujus sportinės veiklos būdus, vertybes; sudominti visus mokinius, ne tik gabius sportui; sudaryti sąlygas sąžiningai varžytis; ugdyti supratimą, kad judėjimo užduotys padeda atsigauti po protinio darbo.

Džiugino puiki visų dalyvių nuotaika, sukurti eilėraščiai, spartakiados emblemos. Viliamės, kad mokiniai naujas patirtis pritaikys savo vasaros atostogų metu.

Tikimės, kad mokykloje įsitvirtins nauja tradicija – paskutiniąją mokslo metų savaitę vieną dieną paskirti sporto šventei. Siekiamybe turėtų tapti ne kova, rezultatų siekimas, apdovanojimai, bet suvokimas, kad sportas – puiki priemonė būti sveikiems ir stipriems bei naujų draugų suradimui.

Norime padėkoti direktorei ir savo kolegoms iš „Atžalyno“ progimnazijos už suteiktą paramą ir pagalbą organizuojant šį renginį.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė