skirtas TARMIŲ metams paminėti

„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.“
Mikalojus Daukša „Postilė“, 1599.

Šiais žodžiais Širvintų pradinės mokyklos bibliotekoje prasidėjo I-IV klasių mokinių pasakorių konkursas ,,Seku seku pasaką", skirtas Tarmių metams paminėti. Konkurso pradžioje buvo pristatyta komisija – komisijos pirmininkė mokyklos direktorė I.Sližauskienė, komisijos nariai: direktorės pavaduotoja ugdymui D.Zinkevičienė, direktorės pavaduotoja neformaliajam švietimui L.Bytautienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė D.Katinienė, šokio mokytoja R.Maslinskienė. Konkursą pradėjo pirmų – antrų klasių mokiniai: Ieva Juškevičiūtė (1a kl.), Nojus Kralikevičius (1a kl.), Emilija Šalkovskytė (2b kl.), Dagnė Kamarauskaitė (2b kl.), Justas Jakubickis (2b kl.), Dominykas Adomavičius (2b kl.), Austėja Ivanauskaitė (2c kl.), Meilė Graužinytė (2d kl.).

Kad pasakoriams konkursas neprailgtų, vaikų folklorinis ansamblis ,,Želmenėliai" (vadovė R.Tamašauskienė) padainavo lietuvių liaudies dainą ,,Aš pasėjau žalią liną".

Konkursą tęsė trečių – ketvirtų klasių mokiniai: Kajus Valavičius (3a kl.), Martyna Ragauskaitė (3b kl.), Ignas Kanapeckas (3c kl.), o jam padėjo Amina ir Iveta Judėnaitės (3c kl.), Ignas Baronas (3d kl.), Andželika Januškaitė (4a kl.), Kamilė Liekytė (4b kl.), Dija Belaglovytė (4c kl.). Po pasakorių pasirodymo, komisija tarėsi, kuris pasakorius pasekė pasaką gražiausiai, o dalyviai, kartu su folklorinio ansamblio ,,Želmenėliai" nariais šoko lietuvių liaudies šokius, ratavo ratelius, žaidė žaidimus. Dalyviai nekantriai laukė komisijos žodžio.

Visi buvo pakviesti vėl į mokyklos biblioteką. Žodį tarė mokyklos direktorė I.Sližauskienė. Padėkojo pasakoriams už gražiai pasektas pasakas ir juos ruošusioms mokytojoms – A.Gelažunienei, R.Tamašauskienei, R.Savickienei, L.Miliukienei, A.Lebedevienei, L.Vaitkūnienei, G.Bakasėnienei, V.Šapurienei, N.Miliauskaitei, S.Paliukėnienei, V.Vyšniauskienei. Kiekvienam dalyviui direktorė įteikė Padėkos raštą. Netrukus buvo paskelbti pasakorių pasakoriai, kurie pateko į rajoninį etapą, tai: 1a klasės mokinė Ieva Juškevičiūtė, 1a klasės mokinys Nojus Kralikevičius (mokyt. A. Gelažunienė), 2b klasės mokinys Dominykas Adomavičius (mokyt. R.Tamašauskienė), 2c klasės mokinė Austėja Ivanauskaitė (mokyt. R.Savickienė), 3a klasės mokinys Kajus Valavičius (mokyt. A. Lebedevienė), 4b klasės mokinė Kamilė Liekytė (mokyt. S.Paliukėnienė).

,,Kų čia daugiau bepridursi. Kų tik baigėsi labai graži švinte. Kadangi švintes turi pradžių ir pabaigų, tai norėčiau padėkavot visiems pasakoriams, juos ruošusioms mokytojoms, komisijai. Skaitykit knygelas, sekit pasakėlas ir kaip toji drignė nusdriekusi par visų upį nug rava prie rava – švieskit ir mylekit savų gimtų kalbų", tokiais žodžiais, konkurso organizatorė ir vedančioji, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R.Tamašauskienė, baigė konkursą ,,Seku seku pasaką".

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė