Pamoka kitaip

Spalio 16 diena Širvintų pradinės mokyklos 3 c ir 3 d klasės mokiniams buvo kitokia – anksti ryte jie skubėjo į netradicinę lietuvių kalbos pamoką, kuri vyko Širvintų r. savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Pamokos tikslas – netradicinėje aplinkoje susipažindinti su poetės Violetos Palčinskaitės (šiemet minimas jos 70-metis) biografija ir kūryba. Bibliotekos darbuotojos Lolita Pliukštienė ir Alina Griškevičienė vaikams surengė turimų poetės knygų parodą. Bibliotekininkė Lolita Pliukštienė papasakojo įdomių faktų iš Violetos Palčinskaitės biografijos, pasiūlė mokiniams paskaityti eilėraščius, kurie iliustruoja svarbius poetės kūrybos etapus. Mokiniai labai atidžiai klausėsi pasakojimo ir patys noriai deklamavo išmoktus Violetos Palčinkaitės eilėraščius.

Į biblioteką mokiniai atsinešė savo sukurtas lėles, kad pradžiugintų ir kitus bibliotekos lankytojus. Parodėlė „Mane su meile kūrė vaikas“ yra eksponuojama vaikų literatūros skyriuje. Mokinių pastangos buvo įvertintos – už gražiai perskaitytus, padeklamuotus eilėraščius, už išraiškingiausias lėles gavo atminimo dovanėles, prizus.

Šiame bibliotekos skyriuje visada galima rasti ką nors naujo ir įdomaus – vaikai turėjo galimybę pasigrožėti dailininkės Sigutės Ach darbais.

Bibliotekos darbuotojos pakvietė, padrąsino vaikus, kurie dar nesilanko šioje bibliotekoje, tapti aktyviais skaitytojais. Juk jokia elektroninė erdvė nepakeis knygos.

Apibendrindami pamoką mokiniai neslėpė gerų emocijų ir žadėjo neužmiršti kelio į biblioteką. Jie įsitikino, kad bibliotekoje lankytis ir naudinga, ir įdomu. Mokantis netradicinėje aplinkoje laikas pralėkė greitai. Visi laukiame kitų prasmingų susitikimų.

Širvintų pradinės mokyklos 3c, 3 d klasių mokiniai
ir mokytojos Gita Bakasėnienė, Vitalija Šapurienė