BMT 3 PROJEKTAS SKATINA MOKYKLOJE KURTI BESIMOKANČIĄ ORGANIZACIJĄ

logo BMTŠirvintų pradinės mokyklos BMT 3 projekto komanda, kurią sudaro Širvintų rajono švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Kralikevičienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė Aušra Skerlaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė, mokytojos Aušra Lebedevienė, Živilė Lisauskienė, Svetlana Paliukėnienė, Lena Vaitkūnienė, 2011 metų spalio 6, 7 dienomis dalyvavo seminare „Besimokanti mokykla – tinklinė organizacija. Tinklų kūrimo galimybės" Vilniuje.
Seminaro metu BMT 3 komanda mokėsi įsivertinti mokyklą kaip besimokančią organizaciją, tobulino gebėjimą dirbti su mokyklos bendruomene.

Mokyklos BMT 3 komanda dirbo trečioje projekto dalyvių grupėje. Minėta grupė sprendė mokinių mokymosi motyvacijos klausimus. Mokyklos komandai patarimus teikė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologas R. Auškelis, Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė S. Kriukienė bei Šakių rajono „Aukuro" pagrindinės mokyklos direktorius R. Kučiauskas.
Trečioje BMT 3 projekto grupėje dirbo Tauragės rajono Baltrušaičių pagrindinės, Šiaulių „Romuvos" pagrindinės, Raseinių rajono Šiluvos vidurinės, Utenos Dauniškio gimnazijos, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos bei Širvintų pradinės mokyklos komandos. Visos komandos turėjo galimybę produktyviai bendradarbiauti sprendžiant problemą, dalintis sukaupta darbo patirtimi, semtis patirties iš kolegų.
Grįžusi iš seminaro mokyklos komanda kartu su visa mokyklos bendruomene spręs pasirinktą mokinių mokymosi motyvacijos problemą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė