ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA ĮSIJUNGĖ Į PROJEKTĄ
„BESIMOKANČIŲ MOKYKLŲ TINKLAI" (BMT 3)

logo BMT„Besimokančių mokyklų tinklų" projektas vykdomas nuo 2006 metų. Šiame projekte dalyvauja mokyklos, siekiančios valdyti pokyčius, norinčios išmokti dirbti bendradarbiaujant, į mokyklos tobulinimo procesą įtraukiant visus mokytojus, mokyklos darbuotojus, bendruomenę.

Norėdama patekti į projekto „Besimokančių mokyklų tinklai" trečiąjį etapą Širvintų pradinė mokykla pateikė paraišką ir dalyvavo konkurse. Paraiškas pateikė 121 bendrojo lavinimo mokykla. Į projekto „Besimokančių mokyklų tinklai" trečiąjį etapą buvo atrinktos 42 bendrojo lavinimo mokyklos. Į šių mokyklų tarpą pateko ir Širvintų pradinė mokykla.
2011 m. kovo 22 d. mokykloje įvyko projekto įžanginis seminaras, kurį vedė Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus vedėja Daiva Drungilienė. Įžanginiame seminare dalyvavo visi mokyklos mokytojai.

Po seminaro buvo sudaryta mokyklos komanda, kurią sudaro Širvintų rajono švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Kralikevičienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė Aušra Skerlaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė, mokytojos Aušra Lebedevienė, Živilė Lisauskienė, Svetlana Paliukėnienė, Lena Vaitkūnienė. Mokyklos komanda balandžio 4, 5 dienomis dalyvavo seminare „Problemos sprendimo projektavimas ir organizavimas kuriant besimokančią mokyklą".

Mokyklos komanda kartu su visais mokytojais, mokiniais, jų tėvais spręs mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo problemą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė