Pastaraisiais dešimtmečiais senosios juostų audimo tradicijos apnyko. Paskatinti noro tęsti tūkstantmečių liaudies meno tradiciją, populiarinti vieną iš mėgstamiausių lietuvių moterų darbų – audimą, Širvintų pradinėje mokykloje subūrėme Juostų audimo būrelį.

Juostų audimo būrelį lankantys mokiniai supažindinami su lietuvių liaudies menu, lietuviškų juostų grožiu, raštais, spalvomis, juostų audimo priemonėmis bei galimybėmis. Būrelio veikloje sudarytos sąlygas ugdytis mokinių kūrybiniams gebėjimams. Juostų audimo būrelio veikloje mokiniai susipažįsta su lietuviškų juostų audimo galimybėmis, juostų grožiu, įvairiais raštais, ornamentais ir spalvomis. Sužino apie juostų naudojimo galimybes šiuolaikinėje kultūroje. Išmoksta kurti. Lavėja mokinių estetinis skonis. Ugdomi mokinių meniniai gebėjimai. Mokiniai įgauna įgūdžių dirbti bendradarbiaudami. Veikla sužadina teigiamas emocijas.

Mokiniai savo darbus dovanoja tėvams, draugams, puošia savo aplinką. Įvaldę darbų atlikimo technikas, surengia savo darbų parodą mokyklos bibliotekoje ir Širvintų viešojoje bibliotekoje. Jeigu nepuoselėsime senųjų tradicijų, tai ar išliks Lietuva?...

Būreliui vadovauja ir juostas austi moko vyresnioji mokytoja Danguolė Lapinskienė. Būrelį gali lankyti 1-4 klasių mokiniai.

Vyresnioji mokytoja Danguolė Lapinskienė