Eilinis spalio trečiadienis antrų klasių mokiniams buvo kitoks negu įprastos dienos mokykloje. Tai buvo integruoto ugdymo diena – „Skersgatvio palangės“, skirta Violetos Palčinskaitės 70-mečiui paminėti. Šiai dienai toks pavadinimas parinktas neatsitiktinai – pagal rašytojos knygos pavadinimą.

Visi antrų klasių mokiniai paruošiamuosius darbus pradėjo dar prieš savaitę. Jiems padėjo jų mokytojos: Daiva Sakalauskienė, Rūta Tamašauskienė, Ramunė Savickienė ir Loreta Miliukienė. Kiekvienas mokinys išsirinko patinkančią poetės knygutę ir mokėsi atmintinai eilėraščius. Išmoktus eilėraščius sutartą dieną mokiniai deklamavo savo klasėse. Nutarėme, kad išrinksime penkis mokinius, geriausiai ir išraiškingiausiai padeklamavusius eilėraščius.

Integruoto ugdymo diena prasidėjo kaip įprastai. Klasėse mokytojos trumpai papasakojo mokiniams apie V. Palčinskaitės kūrybą, kitą rašytojos veiklą. Antrų klasių rekreacinėje zonoje vyko poetės knygelių parodėlė. Čia mokiniai galėjo paimti pavartyti ir paskaityti knygutes.

Pamokų metu mokiniai vykdė įvairią veiklą. Vieną pamoką visi mokiniai pasiskirstė – kas klasėje, kas rekreacinėje zonoje – susėdę kur patiko, skaitė knygutes. Populiariausia vieta buvo palangė... Vėliau kartu su klasės draugais, mokytoja aptarė, kas juos sujaudino skaitytuose eilėraščiuose.

Kita veikla vyko klasėse. Savo išmoktus eilėraščius mokiniai dailiai užrašė (arba nurašė) ant popieriaus lapo ir piešė iliustracijas. Kadangi mokiniai išmoko skirtingus eilėraščius, tai ir iliustracijos buvo skirtingos. Surengus parodėlę ir apžiūrėjus draugų darbus, nutarėme padaryti klasės knygutę ir padovanoti mokyklos bibliotekai. Integruoto ugdymo dienos veiklą apjungė deklamatorių konkursas, kurį pagyvino visų mokinių dainuojamos dainos. Joms žodžius parašė vaikų mylima poetė – V. Palčinskaitė.

Tokios netradicinio integruoto ugdymo dienos mokiniams patinka. Vaikai labiau įsigilina į vieną sritį, sužino, atranda daug įdomių dalykų. Minėtų dienų privalumas yra tas, kad jose dalyvauja visi mokiniai ir nė vienas nelieka nepastebėtas. Kiekvienas pagal gebėjimus atranda sau patinkančią veiklą, gali save realizuoti. Sudominami ir mokinių tėveliai. Ačiū visiems antrų klasių mokiniams, jų tėveliams už pagalbą parenkant bei mokantis eilėraščius, už puikią deklamatorių sceninę išvaizdą, o mokytojoms už bendradarbiavimą.

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Loreta Miliukienė