Neišvengiama mokyklos kaita, inovacijų paieška, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose, gerosios darbo patirties sklaida, nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas... Šie žodžiai labai pažįstami kiekvienam Širvintų pradinės mokyklos mokytojui, pagalbos mokiniui specialistui, administracijos darbuotojui. Mokykloje darome viską, kad įvardinti žodžiai virstų realiais darbais.

Todėl 2013 metų lapkričio 12 dieną Širvintų pradinėje mokykloje vyko metodinė diena. Į metodinę dieną pakvietėme rajono mokyklų pradinio ugdymo mokytojus. Renginiu susidomėjo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, Gelvonų vidurinės mokyklos bei Bartkuškio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai.

Mūsų mokyklos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Daiva Sakalauskienė, Rūta Tamašauskienė, Ramunė Savickienė, Svetlana Paliukėnienė bei pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Loreta Miliukienė vedė atviras pamokas. Tai pamokos, kurių metu mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Kiekvienas mokytojas puikiai žino, kas yra gera pamoka, kokia ji turėtų būti. Bet visada smalsu, kaip žinomas tiesas klasėje realizuoja kolega. Mokytojų vestos atviros pamokos suteikė galimybę kitų rajono mokyklų mokytojams stebėti pamokas, dalyvauti jų aptarime. Atvirų pamokų aptarime dalyvavo ir pradinės mokyklos direktorė Irena Sližauskienė bei Širvintų rajono švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė. Diskusijos dalyviai aiškinosi sėkmingos pamokos kriterijus, diskutavo apie metodų taikymą. Pradinio ugdymo mokytojai mokėsi iš kolegų sėkmės ir padarytų klaidų, nesibaimino aptarti problemų. Metodinės dienos metu gerąja darbo patirtimi pasidalino pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Aušra Lebedevienė ir Lena Vaitkūnienė. Jos skaitė pranešimą „Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas pamokose". Pranešime aptarė mokymosi medžiagos diferencijavimo ir individualizavimo klausimus, pateikė konkrečių užduočių pavyzdžių.

Metodinė diena pavyko. Mokytojai diskutavo, dalijosi patirtimi, kartu aptarė problemas, kurios įvairiose ugdymo įstaigose labai panašios, ieškojo efektyvių problemų sprendimo būdų. Tikimės, kad metodinės dienos metu išsakytos mintys, pastebėjimai kiekvienam mokytojui padės tobulinti profesines kompetencijas.

Dėkojame Širvintų rajono švietimo centro metodininkei Vaivai Redeckienei už pagalbą organizuojant renginį, o Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai, Gelvonų vidurinei mokyklai bei Bartkuškio pagrindinei mokyklai už mokytojams sudarytas sąlygas dalyvauti metodinėje dienoje.

Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė