Mokinių ir mokytojų pagrindinė veikla mokykloje yra pamoka. Tačiau mokiniai turi įgyti darnaus vystymosi kompetenciją, privalome užtikrinti kiekvienam lygias galimybes siekti geresnės gyvenimo kokybės dabar ir ateityje. Turime sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo galimybių, pajusti sėkmės ir pasididžiavimo jausmą. To siekiame, mokykloje ir netradicinėse aplinkose, vykdydami įvairias veiklas.

Šv. Kalėdų belaukdami 1b klasės mokiniai su mokytoja Rasa Žygiene mokėsi sukurti šventinę nuotaiką savo namuose. Per klasės valandėlę spalvotu glaistu puošė įvairiausių formų meduolius. Mokyklos integruoto ugdymo dienoje „Žibėk, žibėk, Kalėdų žvaigždele!" juos skanavo užsigerdami mėgstama, pačių paruošta, žolelių arbata. Mokiniai klausėsi mokytojos pasakojimo apie senovėje lietuvių švenčiamas Kūčias, jų tradicijas, papročius ir burtus. Iš po baltos staltiesės kiekvienas traukė po šiaudą, ėmė po saujelę kūčiukų ir juos skaičiavo. Taip bandė spėti savo ateitį. Na, o kokios gi šventės be linkėjimų vienas kitam? Kiekvienas mokinys pasakė po linkėjimą klasės draugams. Visų klasės mokinių vardu dėkojame Eimanto Strazdo tėveliams, padėjusiems sukurti klasėje prieššventinę nuotaiką – iškeptus meduolius ir tikrą mišku kvepiančią eglutę.

Visų pirmųjų klasių mokiniams, tėveliams, mokytojoms Živilei, Lenai I., Rasai, Adelei dėkojame už nuostabias puokštes, kurios papuošė mokyklą.

„Darbščiųjų rankų" (vadovė Rasa Žygienė), „Dekupažo" (vadovė Loreta Miliukienė) neformaliojo švietimo būrelių mokiniai pagyvino mokyklos edukacines erdves ir pasveikino mokyklos bendruomenę – suruošė darbelių parodas.
Gruodžio 18 dieną lietuvių liaudies daina „Už girių, girių ugnelė degė“ prasidėjo antrųjų klasių adventinė popietė „Advento ratas“, kurią vedė mokytoja Rūta Tamašauskienė. Mokytoja papasakojo, kad gruodžio mėnuo – saulėgrįžos laukimo, pasirengimo žiemos šventėms, kartu ir poilsio nuo sunkių rudens darbų laikas. Vėliau mokiniai ir jų mokytojos pynė Advento vainiką, vieni kitiems linkėjo gražius linkėjimus. Kai vainikas buvo nupintas, žaidė šio laikotarpio žaidimus, minė mįsles. Susimąstę apie artėjančias šventes, antrųjų klasių mokiniai, mokytojos dainavo adventinę dainą „Sodai sodai, leliumoj“.

Senovėje, ilgais advento vakarais, vaikams būdavo sunku nusėdėti vienoje vietoje, todėl jie sugalvodavo ir žaisdavo įvairiausius žaidimus. Šia patirtimi pasinaudojo 3a klasės mokiniai kartu su mokytoja Aušra Lebedeviene. Jie dalyvavo edukacinėje programoje „Apie senovinius stalo žaidimus ir ne tik...", kurią vedė senovinių stalo žaidimų žinovė, viena iš senųjų amatų ir edukacijos centro „Vikingų kaimas" įkūrėja Judita Korsakienė. Mokiniai turėjo unikalią galimybę iš arti pamatyti autentiškus, pagal senas technologijas pagamintus stalo žaidimus, juos pačiupinėti ir, be abejo, išmokti žaisti. Mokiniai sužinojo, kokiais žaislais žaidė jų bendraamžiai prieš 100, 1000 ar daugiau metų. Smagu, kad šio užsiėmimo metu vaikai nebuvo tik stebėtojai, jie aktyviai dalyvavo veikloje: pasisakė, spėliojo, vieni kitiems aiškino žaidimų taisykles, žaidė įvairius loginio bei strateginio mąstymo reikalaujančius žaidimus. Ši edukacinė programa praplėtė mokinių akiratį, netradiciniu būdu paskatino domėtis istorija. Vaikai nuoširdžiai džiaugėsi žaisdami neįprastus, bet labai įdomius žaidimus.

Angelas – neatsiejamas adventinio laikotarpio ir Šv.Kalėdų simbolis. Todėl gruodžio 11 d. 3b klasės mokiniai ir jų mokytoja Lena Vaitkūnienė keliavo į Kernavę, į skulptūros studiją – galeriją „Šulinys", kur dalyvavo edukacinėje programoje „Angelai mūsų akimis". Trečiokus pasitiko skulptorius Henrikas Orakauskas. Pirmiausia jis susipažino su mokiniais ir visus pavaišino čiobrelių arbata. Atsidėkodami už arbatą, vaikai padainavo dainą „Angelo pėdutės". Tuomet skulptorius papasakojo apie angelus ir parodė iš įvairių medžiagų pagamintas skulptūrėles. Trečiokai puikiai paruošė namų darbus – jie atsivežė iš siūlų, vielos, karoliukų, popieriaus namuose darytus angeliukus. Skulptorius pagyrė vaikus, padalijo ruošinius ir pasiūlė patiems sukurti po angelą. Menininkas paaiškino darbo eigą ir pamažu popierius, vielutės, siūlai, plastilinas vaikų rankose pavirto nuostabiais angelais. Taip prasmingai trečiokai papuošė švenčių laukimą.

Į Kernavę, į skulptūros studiją – galeriją „Šulinys", dalyvauti edukacinėje programoje „Angelai mūsų akimis", gruodžio 17 d. vyko ir socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė su grupe mokinių. Tai buvo mokyklos prevencinės veiklos projekto „Kuriame sveiką mokyklą" 2013 m. baigiamasis akordas.

Prasidėjus adventiniam laikotarpiui 4b klasės (klasės vadovė S. Paliukėnienė) mokinių tėveliai savo vaikams į klasę atsiuntė Advento kalendorių. Kasdien po vieną klasės mokinį atidarydavo po kalendoriaus langelį, kuriame rasdavo vis kitokį gardėsį. Adventas – gerų darbų, atjautos artimui ir visiems, kurie stokoja šilumos ir gerumo mėnuo, todėl mokiniai, atverdami kalendoriaus langelius, kalbėjo apie tai, kas jiems, gyvenant klasės bendruomenėje, atrodo svarbu: draugiškumą, savitarpio pagalbą, užuojautą nepasisekus ar nuoširdų pritarimą, palaikymą dalyvaujant varžybose, konkursuose ir pasididžiavimo jausmą džiaugiantis pasiekimais. Mokiniai išsakė palinkėjimus klasės draugams, mokytojams, tėveliams. Mokyklos integruoto ugdymo dienoje „Žibėk, žibėk, Kalėdų žvaigždele!" 4b klasės mokiniai drauge su klasės mokytoja pasipuošė „smurfiukų" – mažų pasakiškų nykštukų karūnėlėmis. Klasės mokinys Paulius Markevičius anksti ryte, tik mokytojai atrakinus duris, klasėje paslėpė „lobį", kurio mokiniai ieškojo pasiskirstę į tris grupeles, vadovaudamiesi Pauliaus nubraižytu lobio ieškojimo planu. Klasės seniūnė Adrija Redeckaitė pasirengė ir organizavo šiam metui tinkančius žaidimus. Po žaidimų visi drauge pasivaišino Lauros Pažusytės tėvelių atsiųstu šakočiu.

4c klasės mokiniai (klasės vadovė V. Vyšniauskienė) jau prieš Kalėdų šventes rašė laiškus Kalėdų Seneliui. Paruošė sveikinimus klasės draugams, mokytojams, keitėsi su klasės draugais kalėdinėmis dovanėlėmis. Visiems buvo smagu.

4d klasės mokiniai (klasės vadovė D. Skirmantienė) prieš Kalėdų šventes rašė laiškus Kalėdų Seneliui, piešė piešinius, gamino kalėdinius žaislus eglutei puošti, papuošė klasę. Užrašė sveikinimus klasės draugams, mokytojams, tėveliams. Integruoto ugdymo dienoje „Žibėk, žibėk, Kalėdų žvaigždele!" prie šventinio stalo visi prisiminė savo gerus ir blogus darbus, atsiprašė vieni kitų ir linkėjo, kad kiti metai būtų geresni.

Mokyklos integruoto ugdymo dienoje „Žibėk, žibėk, Kalėdų žvaigždele!" visų klasių mokiniai stebėjome nuotaikingą ir pamokantį Avilio teatro spektaklį „Kaip Snieginukas spalvų ieškojo", susitikome su Kalėdų seneliu, įteikėme Jam savo dovanas (daineles, piešinius), ratavome ratelius.

Dėkoju visoms mokytojoms, kurios pasidalijo savo darbo patirtimi. Mokytojų kūrybiškumas, iniciatyvumas, dėmesys dvasiniam mokinio tapsmui, asmens orumui ir bendrosioms dorinėms vertybėms sudaro sąlygas auklėtiniams ugdytis savojo Aš suvokimą, savo vertės jausmą ir savigarbą, bendravimo ir bendradarbiavimo etiką ir kultūrą; puoselėti savitarpio pakantumo nuostatas ir jausmus.

Paruošė direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė, bendradarbiaujant su klasių mokytojomis.