Šurmuliuojant šventėms kiekvienais mokslo metais socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė mokykloje inicijuoja Kalėdinę gerumo akciją. Jos tikslas – kad per gražiausias žiemos šventes neliktų be dovanų nei vienas mokinukas. Padedant VO „Gelbėkit vaikus“ Širvintų struktūrinio padalinio nariams iš įvairių rajono įstaigų ir organizacijų, gruodžio mėnesį buvo surinkta daug vaikiškų knygų, žaislų, žaidimų, mokymosi priemonių ir saldumynų. Saldainiais taip pat parėmė „Maisto bankas“. Dovanas ir skanėstus gavo virš 60 mūsų mokyklos mokinių.

Kitas Kalėdinės gerumo akcijos akordas – nemokama (iš projektinių lėšų) mokinių išvyka į Kernavę, į H. Orakausko skulptūros studiją – galeriją „Šulinys“. 15 mokinių iš 2-4 klasių dalyvavo kalėdinėje edukacinėje programoje, vaišinosi saldainiais ir arbata, susipažino su skulptūros menu. Susiruošę važiuoti namo, mokykliniame autobuse vaikai rado Kalėdų Senelio jiems paliktas dovanas.

Už nuoširdžią pagalbą labai dėkojame J. Jagminui. Už dovanas, saldumynus ir šventinės nuotaikos sukūrimą dėkojame VK „Veivera“, SODRA, Darbo biržos, Dujų, Šilumos tinklų, Ligoninės, Švietimo centro, parduotuvės „Husqvarna“, Pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvams, odontologei E. Pašukonienei, A. Navalinskienei, E. Petrauskienei, V. Valkauskienei ir visiems, prisidėjusiems prie šviesesnių vaikų Kalėdų.

Mokyklos socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė