Gegužės 7 diena – spaudos atgavimo, kalbos, knygos dieną – Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazistai lankėsi mūsų mokykloje. Pamokoje dalyvavo etikos mokytoja Helena Marčiauskienė, tikybos mokytoja Nomeda Drazdienė, gimnazijos psichologas Dmitrijos Škulis, grupės „Prieš smurtą“ merginos, 2c klasės mokiniai ir jų mokytoja Ramunė Savickienė.

Dovanų gavome gimnazijos mokinių parašytą ir iliustruotą knygą – „Pagrindinės vertybės“ ir Kalėdų karavano metu gimnazijoje surinktas knygeles. Jos papildys mokyklos bibliotekos fondą.

Bendrame rate, dalinomės savo asmeniškai patirtomis (ar įvykdytomis) nuoskaudomis. Žodžiu rašėme savo patirties knygą – „Mano akmenėliai“. Ši pamokėlė – tik pirmoji kregždė, organizuojant veiklas, skirtas akcijai – „Gegužė – mėnuo be smurto“.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė