Kasmet gegužės 7 - ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Šią dieną gražiai paminėjo Širvintų pradinės mokyklos antrų klasių mokiniai. Gegužės 6 – ąją į 2a (mokyt. Daiva Sakalauskienė) ir 2b (mokyt. Rūta Tamašauskienė) klases atėjo buvusi mokytoja Danutė Miliukienė. Mokytoja pasakojo apie lietuvišką spaudą, Igną Šeinių, ragino mokinius skaityti knygas. Gegužės 7 – osios rytą antrokai (mokyt. D.Sakalauskienė, R.Tamašauskienė, R.Savickienė, L.Miliukienė) surengė senų knygų, laikraščių ir žurnalų parodėlę. Į parodėlę mokinė Dagnė Kamarauskaitė atnešė savo močiutės maldaknygę, kuri išleista prieš 89 metus. Šią dieną visos pamokos buvo skirtos integruotam mokinių ugdymui. Per pirmąsias pamokas antrokai skaitė apie poetą Kristijoną Donelaitį ir rašytoją Praną Mašiotą, vėliau sprendė kryžiažodžius. Susirinkę į bendrą renginį, klausėsi 2b klasės mokinių atliekamos dainos apie pasaką, mokytojos Rūtos Tamašauskienės pasakojimo apie lietuviško rašto istorijas. Mokytoja papasakojo apie senuosius lietuvių rašto ženklus, apie pirmuosius lietuviško rašto mokytojus, skaitė Martyno Mažvydo ,,Katekizmo" ištraukas. Mokiniai išgirdo apie pirmąjį lietuvišką elementorių vaikams, kurį parengė Kajetonas Nezabitauskis. 2b klasės mokiniai savo draugams deklamavo Kristijono Donelaičio poemos „Metai" ištraukas. Visiems antrokams buvo smalsu išgirsti pasakojimus apie knygnešį Jurgį Bielinį. Renginio pabaigoje antrų klasių mokytojos perskaitė savo mokiniams Bronės Vilemaitienės eilėraštį „Knygnešiai". Mokiniams tai labai patiko, todėl savo mokytojoms negailėjo katučių. Renginys baigėsi pasakojimu apie daraktorius, kuriems turime būti dėkingi, kad šiandien esame lietuviai ir kalbame savo gimtąja kalba.

Mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė