Integruoto ugdymo diena pirmų kasių grupėje

Mielos mamos, patys nuoširdžiausi, patys gražiausi žodžiai skirti Jums.

Su motinos diena Jus sveikina sūnūs ir dukros!

„Saulė šviečia danguje.
Gėlės žydi pievoje.
Bitės neša medų iš žiedų.
Antys grįžta iš šiltų kraštų.
Ąžuolai žaliuoja ir vanduo sušyla.
Koks pavasaris smagus!" Fausta, 1d.

„Tu, mamyte, man gražiausia
Man esi tu, mylimiausia.
Akytės tavo skaisčiausios,
O rankelės darbščiausios". Ema, 1c.

„Mano mama labai graži ir protinga. Aš ją labai myliu ir gerbiu. Ji verta 1000023100 litų. Aš jos niekada neparduočiau". Rugilė, 1a.

„Mano mama labai gera. Ji labai myli mane. Moka groti ir dainuoti". Elzė, 1b.

„Mano mamytė gera, tolerantiška, linksma. Ji mane myli, augina, glosto. Linkiu meilės ir džiaugsmo". Nojus, 1b.

„Kas švelni ir nuostabi,
Į gėlelę panaši?
Skleidžia šilumą ir šviesą
Ir priglaudžia, ir paguodžia?
Tai mamytė, tai mamytė,
Tai mamytė mylima". Beata, 1c.klasė.

„Mama mėgsta neiti į darbą. Man patinka su mama žiūrėti filmą". Kristijonas, 1c.

„Aš labai myliu mamą, nes ji yra labai gera". Nojus, 1a.

„Mano mama gražiausia, tvarkingiausia ir geriausia". Matas, 1a.

„Mano mama mėgsta žaisti. Man patinka kartu su mama piešti". Dovydas V., 1c.

„Mano mama labai gera, visada mane išklauso". Rusnė, 1a.

„Mama, su tavimi gera. Tu man padedi ruošti pamokas". Karolis, 1a.

„Mano mama moka dailiai piešti. Man patinka būti jos glėbyje". Aidas, 1b.

„Mamytė labai skaniai gamina. Ji labai graži. Ji mane paguodžia". Goda, 1b.

„Mano mamytė, kai aš grįžtu iš mokyklos, apsidžiaugia. Mamytė mane myli". Mantas, 1b.

„Mama mėgsta tvarkytis darže. Man patinka kartu su mama kalbėtis". Dovydas A., 1c.

„Mama mano širdyje gražiausia ir geriausia". Emilija M., 1a.

„Mamyte, tu kaip saulė danguje.
Mama, tu pati švelniausia.
Mamyte, tu kaip ašara mano akyse.
Mama, tu pati gražiausia". Kipras, 1c.

Pasitinkant Motinos dieną, pirmokėliai pagerbė savo mamas, močiutes. Pamokų metų atliko įvairias kūrybines užduotis: gamino atvirukus ir kūrė sveikinimo žodžius, meistravo gėlytes, rašė trumpus rašinėlius ir net eilėraščius, ne vieną pamoką mokėsi piešti tikrą mamos portretą, dainuoti dainas, vaidinti. Po pamokų visas mamas pakvietė į šventinį koncertą. Ruoštis padėjo mokytojos: Adelė Gelažunienė, Živilė Lisauskienė, Rasa Žygienė, Lena Ivanauskienė, muzikos mokytoja Irena Sližauskienė ir šokių mokytoja Raminta Maslinskienė.