Šių metų balandžio 9 dieną Širvintų kultūros centre koncertavo Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“. Čia buvo rodomas Tarmių metams sukurtas muzikinis spektaklis „Lietuva tarmiškai“. Tai smagi ir nepaprastai įdomi muzikinė kelionė per penkis Lietuvos etnografinius regionus – Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Mažąją Lietuvą ir Žemaitiją. Teatralizuotame vaidinime kiekvienas regionas pristatomas atskirai, originaliai ir, be abejo, tarmiškai – su tam kraštui būdingais papročiais ir tradicijomis, geriausiais liaudies šokiais ir dainomis. Šeimyniškai jaukiam ir nuoširdžiai smagiam spektakliui dirigavo Gaspadinė (Loreta Sungailienė) ir Gaspadorius (Stanislovas Kavaliauskas). Į baigiamąją spektaklio dalį ansamblio meno vadovas, kompozitorius, muzikinės idėjos autorius – Giedrius Svilainis, pakvietė pasirodyti mokyklos vaikų folklorinį ansamblį „Želmenėliai“. Ansamblio vaikams ir vadovei – tai didelis iššūkis, tad jie labai jaudinosi. Po spektaklio, vienas iš „Lietuvos“ ansamblio dalyvių, dėkodamas vaikams sakė, jog prisimins šį pasirodymą ir nusifotografavo bendroje nuotraukoje.

Įspūdinga muzikaliai tarmiška kelionė per penkis šalies regionus kiekvienam žiūrovui leido pajausti, kokia graži, turtinga ir nepakartojama yra mūsų Lietuva. Esame dėkingi už šiltą bendravimą, ir už kvietimą dalyvauti spektaklyje Gerb. Giedriui Svilainiui. Linkime „Lietuvos“ ansamblio dalyviams smagių dainų ir trankių šokių. Nekantriai laukiame atvykstant su koncertine programa į Širvintų pradinę mokyklą gegužės 16 dieną.

Rūta Tamašauskienė, Širvintų pradinės mokyklos vaikų folklorinio ansamblio „Želmenėliai“ vadovė