Integruoto ugdymo diena ketvirtų klasių grupėje

Oi, kaip greitai bėga laikas,
Jaučia tai kiekvienas vaikas.
Ir pirmokas, ir antrokas,
O labiausiai ketvirtokas...

Balandžio 4 dieną, kaip ir kiekvieną pavasarį, trečių klasių mokiniai ir jų mokytojos Aušra Lebedevienė, Lena Vaitkūnienė, Gita Bakasėnienė ir Vitalija Šapurienė ketvirtų klasių mokiniams organizavo šventę – penkiasdešimtadienį. Tai – tradicinė šventė, kuriai trečiokai pradėjo ruoštis prieš mėnesį. O darbų buvo išties daug! Reikėjo sukurti scenarijų, išmokti naujų dainų ir eilėraščių, pagaminti kalendorių, kuris padės skaičiuoti likusias dienas mokykloje. O kokia gi šventė be dovanų? Kiekvienas ketvirtokas gavo po laimės sausainėlį ir skirtuką – tvarkaraštį su mokyklos emblema, o ketvirtokų mokytojos, direktorė ir pavaduotojos buvo apdovanotos laimės pasagomis, kurios, tikimės, neš sėkmę nelengvame, bet prasmingame darbe. Džiugu, kad visi trečiokai atsakingai ruošėsi šventei ir nuoširdžiai pasveikino vyresniuosius draugus. Prie šių sveikinimų prisidėjo ir mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Direktorė pasidžiaugė mokinių pasiekimais moksle, kitose veiklose, palinkėjo visiems ryžto ir ištvermės bei įteikė padėkos raštus už laimėtus konkursus.

Tą dieną, iki šventinio koncerto, ketvirtokai su savo mokytojomis, taip pat vykdė įvairias netradicines veiklas. Štai 4a klasės mokiniai (mokytoja Nijolė Miliauskaitė) 50-dienio proga gamino 50 paukščiukų, besiruošiančių išskristi, rašė rašinėlį pagal paveikslėlių seriją „Gera galimybė" apie tai, kaip mokinukas nutarė sudeginti savo diktantų sąsiuvinį ir pratybas, nes bijojo parodyti savo šeimos nariams. Visi kartu aptarė, kaip galėtų pasielgti minėtas mokinukas, jeigu nugalėtų savo baimę. Po ketvirtokų koncerto, suvalgė mokytojos atneštą šventinį pyragą.

4c (mokytoja Virginija Vyšniauskienė), 4d (mokytoja Danguolė Skirmantienė) klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas kūrė patarles, rinko gražius posakius apie mokyklą, Lietuvą. Per matematikos pamokas sudarinėjo tekstinius uždavinius (mokyklos gyvenimo tema), juos sprendė.

4b klasės mokiniai (mokytoja Svetlana Paliukėnienė) peržiūrėjo visų ketverių mokslo metų įspūdingiausias akimirkas, įamžintas nuotraukose. Dalijosi patirtais išgyvenimais. Rašė rašinius, ką patyrė, ko išmoko pradinėje mokykloje. Įsiklausykime į mokinių mintis:

„Pirmos klasės pradžioje buvo truputį nuobodu, bet vėliau pradėjo sunkėti ir man tai patiko", Jokūbas.
„Aš šioje mokykloje išmokau daug dalykų, net ne viską prisimenu", Martynas.
„Labai greitai prabėgo keturios klasės. Išmokau ir šokti, ir tikrai sportuoti", Lukas.
„Susiradau daug gerų draugų, man mokykla brangi", Laura.
„Man čia labai patinka. Geros mokytojos, trenerės. Maloni ir gera direktorė. Išmokau geriau skaityti, rašyti, skaičiuoti, greitai bėgti, gražias dainas dainuoti", Airida.
„Kiek aš girdėjau, tai apie šią mokyklą vien geri atsiliepimai. Labiausiai man įsiminė: pirmoje klasėje – gaminau gardžius sumuštinius; antroje – vaidinau „Burbulyne"; trečioje – buvau H. Orakausko galerijoje, ten nuostabu! Myliu šią mokyklą, bet eisiu jau į kitą", Miglė.
„Kai atėjau į klasę, man buvo nedrąsu. Po truputį pripratau. Pradėjau lankyti šokių būrelį „Upeliukas". Susipažinau su pirmomis raidėmis, draugais, mokytojais. Pradėjau įsidrąsinti", Adrija.
„Šioje nuostabioje mokykloje aš išmokau skaityti, skaičiuoti, puikiai rašyti, bet negražiai. Kaip sakoma, trūksta tik paukščių pieno", Povilas.
„Mano pirmi metai mokykloje buvo nedrąsūs, nors aš mokyklą žinojau (mama joje dirba). Dabar labai smagu", Ugnė.

4b, 4c, 4d mokiniai sukūrė savo klasės 50-ties dienų, kurias dar praleis mokykloje, kalendorių (užrašė patarles, posakius, piešė ta tema paveikslėlius). Kūrybiniai darbeliai papuošė klases ir ne tik. Taip norime palengvinti mokinių perėjimą į kitą mokymosi etapą. Mokytojų tikslas – ugdyti mokinių darnaus vystymosi gebėjimus ir nuostatas, kad gebėtų prisidėti prie darnaus vystymosi, asmeniškai ir bendruomenėje, vietos mastu (mokytis, veikti, būti, gyventi ir dirbti drauge). Siekiamas rezultatas – kuo švelnesnis adaptacinis periodas Širvintų „Atžalyno" progimnazijos penktose klasėse, Širvintų pradinės mokyklos tradicijų tęstinumas.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė