2014 m. vasario mėnesio pabaiga ir kovo mėnuo Širvintų pradinės mokyklos mokiniams pažėrė mokomųjų dalykų konkursų gausą.

Vasario 25 ir 26 d. mokiniai dalyvavo „Kalbų Kengūros 2014" konkurse ir atliko įvairias lietuvių kalbos bei anglų kalbos užduotis. Kovo 6 d. sprendė „Gamtos Kengūros 2014" užduotis. Minėtus konkursus organizavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas. Dabar kantriai laukiame konkursų rezultatų, kurie bus paskelbti gegužės mėnesio pradžioje Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo tinklapyje.

Kovo 5 d. įvyko rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada bei rajono 3 klasių mokinių matematikos žinių konkursas.

Rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados rezultatai:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Jokūbas Šilgalys I  Svetlana Paliukėnienė
 Donatas Makačinas I  Danguolė Skirmantienė
 Martynas Valavičius II  Svetlana Paliukėnienė

 
Rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados nugalėtojai 2014 m. balandžio 9 d. dalyvaus matematikos olimpiados respublikos etape. Linkime jiems kuo geriausios sėkmės, ryžto ruošiantis olimpiadai.

Rajono 3 klasių mokinių matematikos žinių konkurso rezultatai:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Martynas Jonas Buzys I  Lena Vaitkūnienė
 Paulius Keliotis II  Aušra Lebedevienė
 Kajus Valavičius III  Aušra Lebedevienė


Kovo 12 d. įvyko mokyklos „Raštingiausio trečioko" ir „Raštingiausio ketvirtoko" konkursai. „Raštingiausio trečioko" konkurse dalyvavo 17 mokinių. Dalyvauti rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurse darbų vertinimo komisija pasiūlė Neilai Meškutavičiūtei (3a), Aminai Judėnaitei (3c), Kajui Valavičiui (3a), Ivetai Judėnaitei (3b), Aurėjai Sližauskaitei (3b), Viltei Kuosaitei (3a).

„Raštingiausio ketvirtoko" konkurse dalyvavo 8 mokiniai. Į rajono „Raštingiausio moksleivio" konkursą darbų vertinimo komisija delegavo Miglę Dvilevičiūtę (4b), Gabiją Urbonaitę (4d), Gabiją Jurkutę (4d), Andrę Ievą Radzevičiūtę (4a) ir Faustiną Navalinskaitę (4c).

Kovo 20 d. įvyko tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2014". Minėtame konkurse dalyvavo 94 mokyklos mokiniai. Kaip sekėsi krimsti pakankamai sunkius, bet įdomius ir žaismingus matematikos uždavinius, mokiniai sužinos gegužės mėnesio pradžioje. Informaciją jie ras tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra" tinklapyje.

Kovo 25 d. įvyko rajono „Raštingiausio moksleivio" konkursas, kurį rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio iniciatyva organizavo Širvintų rajono švietimo centras. Konkurse dalyvavo 6 trečiokai ir 5 ketvirtokai iš Širvintų pradinės mokyklos.

Rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurso rezultatai trečių klasių grupėje:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Viltė Kuosaitė I Aušra Lebedevienė
 Kajus Valavičius II Aušra Lebedevienė
 Iveta Judėnaitė II Gita Bakasėnienė
Neila Meškutavičiūtė III Aušra Lebedevienė

 

Rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurso rezultatai ketvirtų klasių grupėje:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
Gabija Urbonaitė I Danguolė Skirmantienė
Miglė Dvilevičiūtė II Svetlana Paliukėnienė
Gabija Jurkutė II Danguolė Skirmantienė
Faustina Navalinskaitė III Virginija Vyšniauskienė

 

Džiaugiamės mokyklos mokinių pasiekimais visuose mokomųjų dalykų konkursuose. Labai svarbu, kad dalyvavimas šiuose konkursuose ne tik nugalėtojams, bet ir visiems dalyviams teikia pažinimo džiaugsmą, skatina gilintis į įdomias mokomųjų dalykų paslaptis.

Dėkojame visiems pradinių klasių mokytojams, parengusiems mokinius konkursams, olimpiadoms, dalyvavusiems konkursų vykdymo ir vertinimo darbo grupėse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė