Gruodžio 9 dieną mokyklos mokytojos rinkosi į seminarą „Šiaudinių sodų, saulučių, žvaigždžių, suktukų rišimas bei pritaikymas ugdant bendruomeniškumą ir erdvinį mąstymą“. Seminarą vedė Loreta Lichtarovičienė – tradicinių amatų meistrė, meno kūrėja, etninės kultūros mokytoja metodininkė, etnologijos ir folkloristikos magistrė. Seminaro pradžioje buvo papasakota apie šiaudinius sodus, jų rišimo būdus, šiaudinių sodų vardus Lietuvoje ir pasaulyje. Buvo parodytas filmukas apie rugio kelią iki mūsų rišamų sodų. Vėliau vyko praktinis darbas – susirinkusios mokytojos mokėsi rišti šiaudinę Kalėdų žvaigždę - saulytę. Apie lietuviško sodo reikšmingumą ir jam kadaise rodytą pagarbą galima spręsti iš žinių apie elgesį su jam artimais dirbiniais iš šiaudų. Vienais iš tokių yra šiaudinės kalėdinės žvaigždės, kabinamos abipus krikštasuolės kertėje susieinančių sienų ir kuriančios, su virš apeiginio stalo kabančiu sodu, bendrą šventinę erdvę. Antroje seminaro dalyje buvo pasakojama ir mokytojos mokėsi, kaip galima nusivyti suktuką arba latviškai „gara pupa“. Seminaro metu dirbo rankos, o protas tuo metu ilsėjosi. Jusdamos ramybę ir linkėdamos vienos kitoms gražių metų, seminaro dalyvės skirstėsi namo.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, etninės kultūros vyresnioji mokytoja Rūta Tamašauskienė