2019 m. gruodžio 17 d. mokykloje vyko seminaras „Individualios mokinio pažangos vertinimas ir fiksavimas pradiniame ugdyme“. Seminarą vedė Vilniaus universiteto dėstytoja, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė Nadia Venskuvienė.

Seminaro metu kartu su lektore aptarti individualios mokinio pažangos stebėjimo, vertinimo, fiksavimo būdai. Plačiau išnagrinėta, kaip naudotis diagnostiniais įrankiais ne tik mokinio pasiekimų lygiui nustatyti, bet ir kryptingam ugdymo procesui planuoti, kiekvieno mokinio individualiems gebėjimams ugdyti. Mokytojai analizavo skirtingų mokomųjų dalykų užduotis, mokėsi atpažinti mokinių mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, nustatyti problemas ir jų priežastis, kelti mokinių mokymosi gerinimo tikslus. Seminaro metu buvo pabrėžta, kad mokiniai turi aktyviai dalyvauti mokymosi procese.

Visiems bendruomenės nariams dera suprasti, kad šių dienų ugdymo tendencijos yra nukreiptos į savarankiškos, kūrybingos, atsakingos asmenybės ugdymą, todėl ir pradiniame ugdyme svarbu mokiniui padėti pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, mokytis kelti mokymosi tikslus ir jų siekti.

Mokyklos informacija