Origamis – sena japonų liaudies meno šaka. Tai popieriaus lankstymo sistema, labai artima ir lietuvių liaudies meno tradicijoms. Popieriaus karpymas, lankstymas ir kita vaizduojamoji veikla turi didelę įtaką vaikų ugdymui, padeda siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės. Origamis papildo matematikos, dailės ir technologijų pradinio ugdymo bendrąsias programas. Be to, mokiniai geriau pažįsta ir gerbia savo tautos tradicijas,  įpranta atsargiai elgtis su popieriumi, knygomis, sąsiuviniais.

Šiais mokslo metais origamio užsiėmimus lanko pirmų klasių mokiniai. Čia susirinko tie, kurie nori išsiugdyti  pastabumą, mąstymą, vaizduotę, lavinti smulkiuosius pirštų raumenis.

Užsiėmimų metu mokiniai mokosi vieni iš kitų, keičiasi idėjomis, pratinasi įsivertinti savo pastangas ir pasidžiaugti darbo rezultatais. Po kiekvieno užsiėmimo aptariame sėkmes ir nesėkmes, aptariame, į ką dar reikia atkreipti dėmesį.

Mokinių darbeliai „Drugeliai“ jau puošė mokyklos aplinką. Mokyklos bibliotekoje vyko „Kostiumų“ paroda. Lapkričio-gruodžio mėn. maloniai kviečiame visus į mokyklos biblioteką, į šiuo metu veikiančią „Šunų“ parodą.

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja, būrelio vadovė  Adelė Gelažunienė