Kovo 25 d. mokykloje vyko pirmoji rajone pradinių klasių mokinių respublikinė gamtamokslinė konferencija „Žemė – mano planeta". Konferencijoje pranešimus skaitė 17 mokinių. Tai – Širvintų pradinės mokyklos, Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių paruošti darbai.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė pasveikino susirinkusius dalyvius ir svečius. Jis pasidžiaugė, kad tiek daug mokinių susirinko į konferenciją. Pirmų klasių mokiniai savo dainomis pasveikino konferencijos dalyvius.

Buvo perskaityta 15 pranešimų: 10 pranešimų skaitė Širvintų pradinės mokyklos mokiniai ir 5 svečiai iš Vilniaus. Pranešimai buvo įdomūs, išsamūs, gvildenantys įvairius klausimus.

4 darbai buvo skirti drugeliams. Mokytoja ir mokiniai domėjosi drugelių vystimosi ciklais. Tai įrodė Širvintų pradinės mokyklos (mokytoja S. Paliukėnienė) mokinių darbai: „Iš vikšro į drugelį" (P. Daugėla), „Mano mielasis drugys" (A. Redeckaitė), „Mano drugelis" ( L. Pažusytė) ir „Kaip aš bandžiau išauginti drugelį" (M. Dvilevičiūtė). A. Januškaitė (mokytoja N. Miliauskaitė) paruošė pranešimą „Mano vyšnia". Smagu, kad mokiniai noriai tyrinėja aplinką, kurioje jie gyvena. Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokinys (mokytoja L. Filipovičienė) perskaitė pranešimą „Leduko kelionės". Klausytojai išgirdo įdomių tyrimų rezultatus. „Baltas pieno menas" – Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokinės U. Šegždavičiūtės (mokytoja L. Filipovičienė) darbas sudomino eksperimentų su dažais ir pienu rezultatais. Širvintų pradinės mokyklos mokinio K. Vaitkūno (mokytoja N. Miliauskaitė) pranešimas „Varlės" išsiskyrė originalumu. Jame pateikta įdomi informacija apie atliktą varlių gyvenimo stebėjimą. F. Bendorytės ir G. Kojytės darbas „Antrokų auginami šuniukai" (mokytoja D. Sakalauskienė) dar kartą įrodė, kad naminiai augintiniai mūsų gyvenime gana svarbūs. Nuotaikingas J. Zabarauskaitės ir E. Šumskaitės pranešimas „Rožės mūsų vazoje" (mokytoja G. Bakasėnienė) leido atsikvėpti ir pasidžiaugti. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinio D. Palaimos (mokytoja L. Hofšteterienė) paruošti pranešimai – „Vanduo tai gyvybė augalams" ir „Mano muziejus žemėje" visus sužavėjo nuoširdumu, kruopštumu ir mielu pristatymu. Širvintų pradinės mokyklos antros klasės mokinukai K. Andrikonytė ir K. Česonis (mokytojos L. Miliukienė, R. Savickienė) paruošė vaizdų ir įdomų pranešimą „Lašas po lašo ir akmenį pratašo", tyrinėjimuose dalyvavo 2c ir 2d klasių mokiniai. K. Aršauskaitės pranešimas „Piešimas augalais" (mokytoja N. Miliauskaitė) buvo meniškas. Mokiniai sužinojo daug vertingos informacijos. Džiugu, jog vaikai geba domėtis augalais. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinė I. Trainauskaitė paruošė pranešimą „Žemėje slypintys turtai". Tai - praktinis darbas, parodantis molio, juodžemio, smėlio ir t .t pralaidumą vandeniui.

Konferenciją organizavo Širvintų rajono švietimo centro metodininkė V. Redeckienė ir Širvintų rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė N. Miliauskaitė. Konferencijos partneris – Širvintų pradinė mokykla. Gamtamokslinės konferencijos tikslas – tobulinti mokinių gamtamokslinę, kūrybiškumo, socialines ir mokymosi mokytis kompetencijas. Konferencijos dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė