Vadovaudamasi 2018 m. kovo 6 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-49 patvirtintu „Mokinių priėmimo į Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašo“ 5 punktu prašymai į 1-ą klasę Širvintų pradinėje mokykloje šiais metais bus priimami nuo 2019 m. balandžio 1 d. mokyklos raštinėje.

Prašymo formą ir naują Širvintų pradinės mokyklos mokinių priėmimo tvarkos aprašą bus galima rasti mokyklos internetinėje svetainėje www.sirvintupm.lt

Mokyklos administracija