Daug aš paskaityti noriu, daug papasakot galiu.
Parašysiu knygą storą pasakų arba eilių.
Gula žodis prie žodelio, o iš žodžių – sakiniai.
Kaip pradėti man knygelę? Gal kaip nors „Seniai, seniai..."

Šis ir daugelis kitų lietuvių poetų eilėraščių skambėjo Širvintų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Juos labai susikaupę deklamavo Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai. Taip būsimieji mokinukai šventė Tarptautinę poezijos dieną. Pačių gražiausių eilėraštukų vaikai mokėsi kartu su tėveliais, mokytoja. Buvo ir tokių, kuriems pagalbos neprireikė – patys išmoko. Poezijos knygelių vaikai ieškojo savo asmeninėse bibliotekėlėse bei mokyklos bibliotekoje.

Rytmetį vedė priešmokyklinės grupės ugdytinės Giedrė Katinaitė ir Augustė Jarmalavičiūtė. Jos priminė vaikučiams, kad poezija kilo iš liaudies šokių. Rimuoti žodžius buvo pradėta grojant muzikai bei šokant. Pirmoji poezijos diena paminėta Paryžiuje 2000 metais. Mergaitės pristatė kiekvieną skaitovą, jo pasirinktą eilėraštį bei poetą. Skambant posmams buvo demonstruojamos jų autorių nuotraukos. Taip pat veikė poezijos knygelių paroda, kurioje vaikai turėjo galimybę susipažinti su kitomis jau pažįstamų poetų eilėraščių knygelėmis. Po eilėraščių deklamavimo priešmokyklinukų laukė staigmena – šventės viešnios gitaristės Julitos Butkutės dainuojamosios poezijos koncertas. Vaikai klausė susižavėję. Ir ne tik klausė, bet Julitos pamokyti dainavo kartu, netgi gitara skambinti bandė. Gausiais plojimais padėkoję dainininkei, vaikučiai sėdo prie baltų popieriaus lapų išlieti susikaupusių minčių bei jausmų.

Priešmokyklinukų mokytoja Dalia Katinienė sveikindama visus poezijos dienos proga palinkėjo ne tik skaityti, ne tik klausytis, bet ir patiems bandyti kurti eiles. Šiems žodžiams pritardama Vaikų literatūros skyriaus vedėja Lolita Pliukštienė padovanojo vaikučiams sąsiuvinukus kūrybai užrašyti.

Esame labai dėkingi vaikučių tėveliams, Širvintų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Lolitai Pliukštienei, dainininkei Julitai Butkutei už pagalbą, mokant mažuosius vaikučius pajusti poezijos grožį.

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Dalia Katinienė