Spalio 17 dieną vyko visuotinis antrų ir trečių klasių mokinių tėvų susirinkimas. Širvintų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė pristatė Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologę Olgą Gerviatovič, kuri susirinkusiems tėveliams vedė paskaitą apie šeimos įtaką vaiko elgesiui mokykloje. Psichologė pažymėjo, kad šeimoje vaikas mokosi bendrauti, spręsti konfliktines situacijas. Stebėdamas tėvų ir kitų šeimos narių elgesį vaikas modeliuoja savo elgesį.

Vėliau susirinkimai vyko klasėse. Mokytojos aptarė pastarųjų dviejų mėnesių mokinių pasiekimus, vykdomus projektus, išvykas. Pristatytos 2018–2019 m. m. planuojamos veiklos, renginiai, laukiami rezultatai. Susirinkimų metu tėvai išsakė savo pageidavimus, pasiūlymus.

Mokyklos informacija