Spalio 11 dieną vyko visuotinis pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimas. Susirinkimą vedė Širvintų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė. Ji pristatė Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologę Olgą Gerviatovič, kuri supažindino susirinkusius tėvelius su pirmokų adaptacijos problemomis, pateikė pasiūlymų sėkmingam ugdymuisi. Olga Gerviatovič pažymėjo, kad pirmaisiais metais mokykloje iškilę sunkumai yra viena rimčiausių problemų vaiko gyvenime. Ji pasiūlė tėvams vengti kritikuoti, kaltinti, bausti vaiką už nesėkmes. Pabaigoje psichologė pateikė konkrečių patarimų iš savo praktikos.

Vėliau tėveliai rinkosi į klases, kur susipažino su Širvintų pradinės mokyklos mokinių elgesio taisyklių tvarkos aprašu, su Širvintų pradinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu bei mokinių pasiekimų vertinimo ir bendrais susitarimais pirmoje klasėje.

Pirmų klasių mokytojos