„Lyg paukščiai pakilot iš didelio žalio medžio – Vaikystės.

Ir skrendat lyg paukščiai, sugerdami saulės spindulius,

Sugerdami laimę ir gėrį, kurį atidavė jums kiti.

Tad skleiskite sparnus,

Plačiai skleiskite!“

Birželio 7 dieną gausus būrys Širvintų pradinės mokyklos mažųjų abiturientų susirinko į šventę „Lik sveika, pradine mokykla“, kuri vyko Širvintų kultūros centre. Prieš ketverius metus jie peržengė pirmos klasės slenkstį ir ėjo pažinimo keliu, kupinu įvairiausių netikėtumų, mažų ir didelių atradimų. Skambant muzikai, žavūs, gražūs, išdidūs scenoje pasirodė visi ketvirtų klasių mokiniai. Renginį vedė 4b klasės mokiniai Aleksandras Bissekerskij ir Smiltė Pimpytė bei mokytoja metodininkė Lena Vaitkūnienė.

Ketvirtokų šventę savo atvykimu pagerbė Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Joalita Mackonienė, laikinai Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas einanti Vaiva Daugėlienė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Daiva Klimienė ir direktoriaus pavaduotoja Rita Suchockienė su būsimų penktokų auklėtojomis, Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ginta Čepienė. Širvintų pradinės mokyklos XII-osios laidos mažųjų abiturientų pasveikinti taip pat atėjo policijos bičiulis ir pagalbininkas šuniukas Amsis.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė pasveikino visus susirinkusius į šventę ir paskelbė, kad visi ketvirtokai sėkmingai įveikė pirmąjį laiptelį mokslo kelyje. Direktorė dar kartą pasidžiaugė ketvirtokų mokslo, popamokinės veiklos, sporto laimėjimais, palinkėjo nepritrūkti atkaklumo mokantis „Atžalyno“ progimnazijoje. Sėkmės mažiesiems abiturientams linkėjo ir renginio svečiai. Mokyklos direktorė kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danute Zinkevičiene įteikė ketvirtokams pradinio išsilavinimo pažymėjimus. Savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė įteikė rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės pasirašytas dovanas – S. Paltanavičiaus knygas „Aš – lietuvis“, nes XII-osios laidos mokiniai yra Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio laidos mažieji abiturientai. Trečių klasių mokiniai dovanojo simbolines dovanas – molinius medalius. Padėkos raštais, kukliomis dovanėlėmis apdovanotos ketvirtokų mokytojos.

Skambiomis dainomis ir padėkos žodžiais ketvirtokai atsisveikino su pradine mokykla. Visų tėvelių vardu sveikinimo ir padėkos žodžius mokyklos administracijai, pirmosioms mokytojoms ir visai mokyklos bendruomenei tarė mokinių tėveliai Lilija Serekpajevienė ir Rimas Kvaselis.

Tęsdami tradiciją, tėveliai mokyklai padovanojo dekoratyvinį augalą, kurį ketvirtokai pasodino per mokslo metų užbaigimo šventę. Savo jaunesniesiems draugams, trečių klasių mokiniams, ketvirtokai iškilmingai perdavė simbolinį Žinių pasaulio raktą.

Dėkojame visiems, padėjusiems surengti šią gražią šventę, ir visiems, kurie nepagailėjo savo brangaus laiko ir pasidžiaugė mažųjų abiturientų dainomis, gražiu šokiu, nuoširdžiomis eilėmis. Nuoširdus ačiū gėlių salono „ŽA“ vadovei Žanetai Aleksandravičienei už renginio dekoraciją fotografijoms.

Šventei mokinius parengė ir šventės scenos dekoracijas sukūrė ketvirtų klasių vadovės, mokytojos Raminta Maslinskienė ir Rasa Gudeikienė.

Ketvirtų klasių vadovės N. Miliauskaitė, S. Paliukėnienė, D. Vinslauskienė, D. Skirmantienė