Gegužės 31 dieną – paskutinę mokslo metų dieną – Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė susirinko mokyklos kieme dar kartą pasidžiaugti puikiai atliktais darbais. Pasitikti vasarą visus susirinkusius kvietė 2c klasės mokinys Paulius Paliukėnas ir 3b klasės mokinė Urtė Želvytė. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė tarė sveikinimo žodį, padėkojo už darbą, už pastangas. Padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti mokiniai, kurių mokymosi pasiekimai 2017–2018 m. m. įvertinti aukštesniuoju lygiu, taip pat mokyklos komanda „Obuoliukai“ – trečiokai Urtė Kibildytė, Dainius Markevičius, Ieva Mikulevičiūtė, Urtė Stankevičiūtė, Nojus Tamoševičius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė Križanauskienė ir komandos vadovė, mokytoja metodininkė Lena Vaitkūnienė – užėmusi II-ą vietą konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Buvo įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos mokiniams ir jų mokytojoms už rajoninius konkursų laimėjimus, tarptautinio konkurso „Kengūra 2018“ matematikos, kalbų ir pasaulio pažinimo auksiniai, sidabriniai ir oranžiniai diplomai, vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ diplomai laureatams.

Apdovanota mergaičių komanda – Elzė Matukaitė, Andrėja Jarmalavičiūtė, Deimantė Vietrinaitė, Žiedė Bubelevičiūtė, Karina Kulševičiūtė, Giedrė Katinaitė – Lietuvos mokyklų žaidynių finalinėse trikovės varžybose užėmusi II vietą, taip pat įteiktos padėkos ketvirtų klasių mokiniams, gynusiems mokyklos garbę įvairiose varžybose: Elzei Matukaitei, Andrėjai Jarmalavičiūtei, Deimantei Vietrinaitei, Žiedei Bubelevičiūtei, Karinai Kulševičiūtei, Medai Kazlauskaitei, Giedrei Katinaitei, Gintarei Sadūnaitei, Augustei Jarmalavičiūtei, Kamilei Bubelevičiūtei, Dominykui Gudoniui, Pauliui Radzevičiui, Kasparui Zokui, Vytautui Dalinkevičiui, Kristupui Gudonui, Edvinui Vaškiui, Ernestui Jasinevičiui, Edvinui Kazlauskui, Aleksandrui Bissekerskij, Kristijonui Brazulevičiui, Aringui Šileikai, Liepai Žvirblytei, Gustui Lipeikiui, Nojui Iljeičiui, Dariui Parnarauskui (komandos trenerė, mokytoja metodininkė Danguolė Skirmantienė).

Mūsų mokykla tapo 2017–2018 mokslo metų Lietuvos sportiškiausia mokykla (pradinių mokyklų ir mokyklų-darželių pogrupyje).

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė padėkojo mokytojoms ir įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles už mokinių paruošimą konkursams, olimpiadoms ir sportinėms varžyboms.

Padėkos žodžius mokyklai skyrė ketvirtokai ir jų tėveliai. Tradiciškai ši ketvirtokų laida padovanojo mokyklai dekoratyvinį medelį, kurį patys mokiniai pasodino mokyklos kieme – „mažųjų abiturientų pievelėje“. Nuoširdūs padėkos žodžiai ir dovanos buvo skirtos visiems mokyklos darbuotojams.

Lietuvos Respublikos vėliavą nuleisti mokyklos direktorė pakvietė pradinių klasių mokytoją metodininkę Svetlaną Paliukėnienę ir jos mokinį Aleksandrą Bissekerskij (4b) bei pradinių klasių mokytoją metodininkę Aušrą Lebedevienę ir jos mokinę Mildą Braidokę (3a).

Palydėję mokslo metus mokyklos himnu ir palinkėję vieni kitiems šiltos, saugios bei linksmos vasaros, visi mokiniai su savo mokytojomis išskubėjo į savo klases paskutinei pamokai.

Mokyklos informacija