Gegužės 5 dieną Lietuvos edukologijos universitete vyko nacionalinis mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“ šalies mokyklų 4-ų klasių mokiniams. Konkursą rengia VšĮ „Mokykla vaikams“ ir LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija bei nevyriausybine progimnazija „Magis“. Svarbiausias šio konkurso tikslas – ugdyti mokinių raštingumo įgūdžius ir teigiamas taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas. Lietuvių kalbos raštingumo konkursas rengiamas kasmet Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, švenčiamai gegužės 7 dieną, paminėti.

Į nacionalinį konkursą susirinko 45 ketvirtaklasiai iš įvairių Lietuvos vietovių, savo rajonų ar miestų savivaldybių etapuose užėmę pirmąsias vietas. Širvintų rajonui atstovavo mūsų mokyklos 4b klasės mokiniai: Giedrė Katinaitė ir Aleksandras Bissekerskij (mokytoja Svetlana Paliukėnienė).

Mūsų mokyklos mokiniai užėmė gana aukštas vietas:

GIEDRĖ KATINAITĖ – 4 vietą, o ALEKSANDRAS BISSEKERSKIJ – 6 vietą.

Sveikiname konkurso dalyvius ir didžiuojamės jais!

Dėkojame Giedrės ir Aleksandro tėveliams už pagalbą palydint vaikus į renginį.

Mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė