Pamildami savo gimtąjį kampelį,

išmokstame mylėti ir savo tėvynę.

(S. Teri)

Tik nuolat puoselėdami gimtąją kalbą, jos kultūrą, gebėsime išugdyti savo kraštą mylintį ir gerbiantį pilietį. Kaip ir pridera tikriems Lietuvos piliečiams, mūsų mokyklos mokiniai aktyviai įsitraukė į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtus renginius.

Savo darbeliais mokiniai papuošė mokyklą. Mokykla sušvito trimis pačiomis brangiausiomis spalvomis.

Surengta paroda „Praeitis ir dabartis. Lietuva mano akimis“. Savo piešiniais mokiniai perteikė pačius gražiausius ir įsimintiniausius regėtus Lietuvos vaizdus.

1–4 klasių mokiniai pasveikino Lietuvą savo pačių kurtomis eilėmis „100 gražiausių žodžių Lietuvai“. Kurti eilėraščius vaikams padėjo tėveliai, seneliai, mokytojai. Pačios gražiausios išsakytos eilės Lietuvai „sugulė“ į vieną bendrą knygą. Knyga padovanota mūsų mokyklos bibliotekai. Į stendą ketvirtokai surašė mintis, kas jiems yra LIETUVA.

Vyriausi mokyklos mokiniai, ketvirtokai, pasveikino Lietuvą nuotraukoje įamžindami Gediminaičių stulpus.

O kaipgi Lietuva gali gyvuoti be taisyklingos lietuvių kalbos!

2–4 klasių mokiniai dalyvavo „Raštingiausio mokinio“ konkurse. Čia jie išbandė savo jėgas rašydami diktantą.

Antrų klasių grupėje nugalėtojais tapo: Evelina Laukytė, Liepa Tamoševičiūtė, Karina Sperskaitė ir Rusnė Rinkevičiūtė. Šias mokines konkursui paruošė mokytojos Ramunė Savickienė ir Loreta Miliukienė.

Trečių klasių grupėje nugalėtojais tapo: Viktorija Dvilevičiūtė, Luknė Elena Vancevičiūtė, Ieva Mikulevičiūtė ir Urtė Stankevičiūtė (mokytojos Aušra Lebedevienė, Lena Vaitkūnienė ir Vitalija Šapurienė).

Ketvirtų klasių grupėje nugalėtojais tapo: Laurynas Kvaselis, Vesta Duchnevičiūtė ir Aleksandras Bissekerskij. Šiuos mokinius paruošė mokytojos Svetlana Paliukėnienė ir Dalia Vinslauskienė.

Mokyklos bibliotekoje surengta knygų paroda apie Lietuvą ir žymius Lietuvai žmones. Bibliotekoje vyko ir dar tebevyksta skaitiniai „Istorijos puslapius praskleidus“. Bibliotekininkė savo pasakojimais pristatė mokiniams svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, lankomiausias vietas.

Visus vykusius mokyklos renginius vainikavo vakaronė „Regionai penki – Lietuva viena“. Šioje vakaronėje dalyvavo mokyklos bendruomenės nariai. Klasių grupės pristatė pasirinktam Lietuvos regionui būdingus šokius, žaidimus, patiekalus ir dainas. Visus susirinkusius linksmino Avižonių kaimo kapela ir Motiejūnų kaimo saviveiklininkai. Buvo labai smagu atitrūkti nuo kasdienių darbų, pasilinksminti, pabendrauti. Vakaronę organizavo mokytojos: Ramunė Savickienė, Raminta Maslinskienė, Adelė Gelažunienė, Rasa Gudeikienė.

Savo pavyzdžiu, savo šeimos ir mokyklos puoselėjamomis tradicijomis galime išsaugoti savo tautą, valstybę, jos vertybes.

Norime padėkoti visiems mokyklos bendruomenės nariams aktyviai įsijungusiems ir dalyvavusiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtuose renginiuose. Tik būdami kartu galime parodyti, kokie mes esame vieningi ir mylintys savo valstybę piliečiai.

Širvintų pradinės mokyklos mokytojos metodininkės

Ramunė Savickienė ir Loreta Miliukienė