Pedagogo profesija įpareigoja nuolat ugdyti turimas bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas visą aktyvios profesinės karjeros laikotarpį. Labai svarbu, kad pedagogas gebėtų užmegzti naujus ryšius ir juos plėtoti, tinkamai atstovautų savo mokyklai, dalyvautų bendradarbiavimui plėtoti skirtoje projektinėje veikloje. Todėl balandžio 4 dieną Širvintų pradinės mokyklos mokytojos kartu su rajono pradinių klasių mokytojomis viešėjo Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre.

Seminaro dalyvės dalinosi sukaupta patirtimi ir analizavo sėkmingo mokinių mokymosi prielaidas: projektinę veiklą, edukacinių erdvių įtaką, vertinimą ir įsivertinimą pamokose, asmeninės vaiko pažangos fiksavimo svarbą.

Visoms mokytojoms ypač patiko interaktyvūs žaidimai, skirti mokinių užimtumui pertraukų metu, praktinis užsiėmimas keramikos dirbtuvėje. Daug naujų idėjų mokytojos rado ekskursijos po mokyklos ugdomąsias erdves metu.

Dėkojame Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro kolegoms už įdomiai ir turiningai praleistą laiką.

Rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Gita Bakasėnienė