2000 metais UNESCO paskelbė kovo 21-ąją Pasauline poezijos diena. Pirmoji Poezijos diena paminėta Paryžiuje, kur yra UNESCO būstinė.

Poezija kilo iš liaudies šokių. Ritmuoti, rimuoti žodžiai buvo dainuojami, grojant muzikai, šokant. Taip senovės žmonės išreikšdavo savo emocijas ir patirdavo iškrovą, atsipalaiduodavo. Tai taip pat buvo ritualas, skirtas pagarbinti dievus. Seniausiais poetais laikomi Homeras, Heziodas. Jų poezija pasakoja apie dievus, dievų valdomus žmones. Šiuo metu poezija rašoma ir eiliuojant, ir laisvomis eilėmis. Ar ji šiuo metu populiari? Sunku pasakyti, nes popierinės knygos apskritai mažiau skaitomos nei anksčiau, kai nebuvo kompiuterių ir interneto.

2b klasės mokiniai buvo pakviesti švęsti Pasaulinės poezijos dienos į Širvintų Igno Šeiniaus viešąją biblioteką. Čia vyko kūrybinis užsiėmimas „Eilėraštį auginti ir išlydėti“. Vyresnioji bibliotekininkė Lolita Pliukštienė, sveikindama vaikus su poezijos diena, citavo vieną poezijos klasiką, kad poezija tai „geriausi žodžiai sudėti geriausia tvarka“. Žodžio jėga yra labai galinga ir prasminga. Žodžio grožis šildo mus.

Vieni vaikai deklamavo poetų – M. Vainilaičio, E. Selelionio, J. Marcinkevičiaus, A. Matučio, J. Nekrošiaus, B. Brazdžionio, D. Jovaišienės – eilėraščius apie Lietuvą. Kiti pasirinko perskaityti sau patinkantį eilėraštį iš poezijos knygų, kurios yra išrinktos į sąrašą „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“. Su vaikais kalbėjome apie poezijos grožį, jos reikšmę. Vaikai svarstė,  ką mieliau skaitytų: poeziją ar prozą. Vėliau keturios mokinių komandos priėmė iššūkį kuo greičiau atlikti užduotį: baigti rašyti eilėraščių knygos pavadinimą. Čia reikėjo tik labai geros orientacijos, nes pačios knygos buvo pateiktos parodoje. Nugalėjusi komanda apdovanota rašikliais. Kūrybiškumo reikalaujanti antra užduotis: pabandyti atspėti ar savaip interpretuoti Janinos Degutytės eilėraštį – parodė antrokų potencialą kurti. Tokia veikla mokiniai buvo labai patenkinti ir pipažino, kad poezija, tai įdomus, bet sunkus darbas.

2b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė