Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų, šiais metais kovo 4 dieną. Užgavėnės liaudyje vadinamos „slenksčiu tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario“, jos laikomos pavasario pradžia ir įvairiais veiksmais (linksmas ir išmoningas karnavalas) stengiamasi paspartinti kosminį ciklą (pavasario atėjimą). Žmonės žiemą įsivaizduoja kaip demoną, kurį būtina nubaidyti, išvyti, nugalėti ir sunaikinti. Todėl reikšmingiausiu Užgavėnių veiksmu tampa didžiulis triukšmas – dainos, muzika, šokiai, juokai, kuriuos krečia persirengėliai: ožys, gervė, meška, čigonai, žydai... Ritualiniai Užgavėnių patiekalai – blynai, kiauliena, spurgos.

Tai žinodami, trečiokai drauge su savo mokytojomis Vitalija, Gita, Lena, Aušra bei šokio mokytoja Raminta smagiai šventė Užgavėnes: sočiai valgė, ratavo ratelius, dainavo dainas... Visi išskubėjo į mokyklos kiemą. Atidavė savo „blogus darbus“ Morei, kad pastarieji kartu su šita moteriške pražūtų. Taip visi su „liūdesiu“ atsisveikino su žiema.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė