Kovo 11-oji simbolizuoja Lietuvos vienybę ir dvasią. Tai diena, kuri liudija – esame stipri tauta, laisva ir linksma tauta.

Ta proga, kovo 10 dieną, Širvintų pradinėje mokykloje vyko renginys „Gimėm tam, kad Tėvynę ir gimtinę mylėtumėm“. Renginį vedė 4b klasės mokiniai Aleksandras Bissekerskij ir Smiltė Pimpytė. Iškilmingai sugiedojus Lietuvos himną, sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Šventės metu grojo Aleksandras Bissekerskij (violončelė), Urtė Bareikaitė (akordeonas), Barbora Indriulionė (smuikas), Arnas Sakalauskas su mokytoja Rūta Tamašauskiene (akordeonas). Mokyklos šventę pagyvino sportinių šokių šokėjai Meda Kazlauskaitė ir Laurynas Jakubickis, Emilijus Januškevičius ir Mėja Žemaitytė, Urtė Kibildytė ir Pijus Meidus. Dėkojame šių vaikų treneriui Lukui Petkevičiui. Mokyklos choro dainorėliai, vadovaujami mokytojos Rasos Gudeikienės padainavo dainą „Vienas žodis“. Stilizuotą šokį „Saulė rieda“ paruošė mūsų 2-3 klasių šokėjos (mokytoja Raminta Maslinskienė). Šventę pabaigėme mokyklos himnu.

Dėkojame visiems, kad buvome kartu. Savo eiles, dainas, šokius, skambų žodį dovanojome Lietuvai.

Mokytojos - Raminta Maslinskienė ir

Rasa Gudeikienė